Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Vakbekwaamheid
Ieder jaar nodigt CDFD de branche uit om nieuwe ontwikkelingen voor te dragen voor de initiële Wft-examens en de PE-examens. Het CDFD heeft alvast een voorzet gedaan door al ontvangen ontwikkelingen te melden op een inventarisatieformulier. Uiterlijk tot en met 21 juli a.s. kunnen nieuwe ontwikkelingen worden aangedragen.
3 juli 2023
Na een eerdere succesvolle samenwerking hebben branchevereniging Adfiz en opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk opnieuw de handen ineengeslagen. De overheid heeft namelijk vanuit de tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing een flink budget beschikbaar gesteld om de instroom in de sector te vergroten en de kennis en vaardigheden van bestaande financieel professionals te verdie ...
21 september 2022
Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels voor arbeidsvoorwaarden op grond van de EU-richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Over de voor onze sector belangrijkste bepalingen hebben we eerder gepubliceerd. Nu staan alle nieuwe regels gebundeld en toegelicht in het nieuwe kennisportaal transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
14 september 2022
Voor de zomer informeerden we je over de nieuwe EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en wat dat betekent voor Wft-opleidingen. Hoe de nieuwe regelgeving PE-examens precies raakt was toen nog niet duidelijk. Deze week ontvingen we bevestiging van SZW op onze zienswijze.
24 augustus 2022
Eind dit jaar loopt de subsidieregeling ‘NL leert door met sectoraal maatwerk’ af. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar om talent van buiten een opleiding aan te bieden voor een toekomst in de financiële sector.
4 augustus 2022
Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee een Europese richtlijn in onze nationale regelgeving wordt opgenomen dat minimumeisen stelt aan arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels voor o.a. het aanbieden van scholing en het uitvoeren van nevenactiviteiten.
23 juni 2022
Sinds 2019 biedt de Universiteit van Amsterdam de Leergang Verzekeringsrecht aan. Dit najaar gaat de editie 2022-2023 van start. De Leergang Verzekeringsrecht is een specialistische postacademische opleiding op het gebied van het verzekeringsrecht en telt 18 bijeenkomsten in de periode van september 2022 tot en met maart 2023. Het is ook mogelijk om losse modules van de leergang te volgen. Het suc ...
16 maart 2022
Met ingang van 1 april a.s. eindigt de huidige periode voor het kunnen afleggen van een PE-examen. Om de geldigheid van een Wft-diploma te behouden voor een specifieke beroepskwalificatie moet je vóór deze datum het betreffende PE-examen hebben behaald. Het niet tijdig slagen voor een specifiek PE-examen heeft tot gevolg dat je adviesbevoegdheid per 1 april vervalt voor de betreffende beroepskwali ...
3 februari 2022
Per 1 augustus 2022 moet een werkgever aan de werknemer kosteloze scholing aanbieden als het gaat om scholing die verplicht is op grond van nationale wetgeving of een CAO. Daarnaast moet de scholing beschouwd worden als arbeidstijd en indien mogelijk tijdens arbeidstijd plaatsvinden.
26 januari 2022
De brancheorganisaties Adfiz, CFD en OvFD hebben bij het CDFD geïnformeerd naar de gevolgen van de huidige lockdown op de capaciteitsvraag voor de PE-examinering. De aanleiding hiervoor zijn signalen die zijn ontvangen van adviseurs/kantoren die (alvast) hun zorgen uiten of de noodzakelijke PE-diploma’s wel tijdig binnen de huidige PE-termijn (vóór april a.s.) behaald kunnen worden.
12 januari 2022