Adfiz nieuws en persberichten

Persberichten
geplaatst op: 15-1-2019

Minister duidelijk over verkoop, evenwichtig in benadering transparantie en aandacht voor gelijk speelveld

Minister duidelijk over verkoop, evenwichtig in benadering transparantie en aandacht voor gelijk speelveld

Vandaag heeft minister Hoekstra de Kamer geïnformeerd over de concrete vervolgstappen naar aanleiding van de evaluatie van het provisieverbod. In zijn voorgestelde maatregelen vindt hij wat Adfiz betreft de juiste balans tussen wensen uit de Kamer en de argumenten uit de sector. Eindelijk klinkt er erkenning voor het verschil tussen verkoop en advies. Ook de gekozen richting om inzicht in provisie toegankelijker te maken is evenwichtig en verstandig, met nadrukkelijke aandacht voor het gelijk speelveld. We praten graag verder met ministerie en AFM over de nadere uitwerking.

Nieuws
geplaatst op: 5-7-2018

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Maandag ontmoetten vier Adfiz-leden op onze uitnodiging VVD-kamerlid Roald van der Linde. Ze spraken over brandende onderwerpen zoals onverzekerbaarheid, toezichtkosten, vakbekwaamheid en provisietransparantie. Van der Linde toonde zich zeer geïnteresseerd en wilde de dagelijkse praktijk echt doorgronden. Dergelijke Ronde Tafelgesprek is intussen een bewezen meerwaarde in onze lobby.

Persberichten
geplaatst op: 24-1-2018

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Vandaag heeft minister Hoekstra (Financiën) de uitkomsten en conclusies van de evaluatie van het provisieverbod naar de kamer gestuurd. Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt. Tegelijk zien wij ook conclusies waarover we graag verder in gesprek gaan.

Nieuws
geplaatst op: 29-11-2017

Ook De Goudse geeft eigen geluid over ongevraagde transparantie

Ook De Goudse geeft eigen geluid over ongevraagde transparantie

Een week nadat NH1816 liet weten teleurgesteld te zijn over het provisiestandpunt van het Verbond, komt ook De Goudse met het eigen geluid naar de adviseurs met wie zij samenwerken.

Nieuws
geplaatst op: 23-11-2017

Verbond en AFM weten ook niet waarom

Verbond en AFM weten ook niet waarom

Publicitair lijkt de geest uit de fles nu AFM en Verbond openlijk hun liefde aan ongevraagde transparantie verklaard hebben. Laten we de zaak wel nuchter blijven bekijken. Want er is geen enkele reden om deze gevaarlijke maatregel uit de kast te halen. Des te verwonderlijker dat de AFM achter dit stokpaardje van het Verbond aanloopt. Er zijn heel veel redenen voor ministerie en politiek om dit proefballonnetje links te laten liggen.

Nieuws
geplaatst op: 17-11-2017

Adfiz tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen.

Adfiz tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen.

De AFM pleit in haar consultatie voor ongevraagde transparantie over de hoogte van beloning bij schadeproducten. Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel en wij zien geen enkele goede reden waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen.

Persberichten
geplaatst op: 28-6-2017

Adfiz publiceert uitkomsten derde Clarus onderzoek naar AOV’s

Adfiz publiceert uitkomsten derde Clarus onderzoek naar AOV’s

Als je aanspraak moet doen op een uitkering van een AOV-polis is het financiële belang groot. Vooraf moet dan ook helder zijn welke dekking de verzekering biedt. Adfiz is in 2011 gestart met de toetsing van AOV’s op cruciale productkenmerken omdat in de praktijk te vaak discussie mogelijk is gebleken over de werkelijke betekenis van polisvoorwaarden. De uitkomsten van het derde zogenaamde Clarus-onderzoek worden vandaag tijdens de Adfiz Clusterbijeenkomst in Friesland gepresenteerd door Berrie van der Heide, één van de onderzoekers.

Nieuws
geplaatst op: 13-6-2017

Clarus onderzoek is klaar, 28 juni presentatie

Clarus onderzoek is klaar, 28 juni presentatie

Het onderzoek Clarus 3.0, waarin AOV-producten worden geclassificeerd, is klaar. De uitkomsten van dit onderzoek en het rapport worden gepresenteerd tijdens de clusterbijeenkomst op 28 juni in Friesland. Dit rapport is de laatste momentopname omdat vanaf nu wijzigingen in producten continu verwerkt worden in de database. De beoordelingen zijn daarom opgenomen in een Adfiz Clarus AOV vergelijkingsmodule op Poliskraker.nl

Persberichten
geplaatst op: 9-2-2017

Adfiz Prestatie Onderzoek Adviesflyer voor hele markt

Adfiz Prestatie Onderzoek Adviesflyer voor hele markt

De kwaliteit van een aanbieder is een belangrijk keuzecriterium in onafhankelijk financieel advies. Om dit makkelijk en voor de klant zichtbaar mee te nemen in de advisering heeft Adfiz de uitkomsten van het Adfiz Prestatie Onderzoek vertaald in Adviesflyers. Deze worden aan de hele markt ter beschikking gesteld.

Persberichten
geplaatst op: 2-3-2016

Clarus-onderzoek naar helderheid in arbeidsongeschiktheidsvoorwaarden start voor derde keer

Clarus-onderzoek naar helderheid in arbeidsongeschiktheidsvoorwaarden start voor derde keer

In de komende maanden gaat Adfiz opnieuw de voorwaarden van arbeidsongeschiktheids­verzekeringen (AOV’s) onderzoeken en classificeren. Doel van de classificatie is dat helderheid wordt geboden over de kenmerken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op grond waarvan de adviseur en de klant een verantwoorde productkeuze kunnen maken. De adviseur kan de klant zekerheid bieden over de dekking van het product dat hij de klant adviseert. Het is de derde keer dat dit onderzoek naar AOV’s wordt uitgevoerd door de werkgroep Clarus (helder).