Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Transparantie
De Raad van State (RvS) heeft begin deze week haar advies gepubliceerd over het Wijzigingsbesluit financiële markten 2023 waarin actieve transparantie is opgenomen. Ze heeft stevige kritiek op het voorstel voor actieve transparantie.
10 mei 2023
Zo tegen het einde van het jaar maken veel vakbladen een rondje langs personen, bedrijven en organisaties binnen de branche om hen te vragen terug en vooruit te blikken. Ook Enno is hiervoor gevraagd.
29 december 2022
Tijdens het zogenaamde 2 minutendebat in de Kamer over onderwerpen betreffende de financiële sector is door de Kamer bij de minister aangedrongen om haast te maken met de invoering van actieve transparantie. De inzet en de keuze van de minister voor een fijnmazig gemiddelde in plaats van exact nominaal stond niet ter discussie.
29 september 2022
Onze collega Ludger de Bruijn trapt morgen af met de eerste zomersessie van dit jaar. In een klein half uur praat hij je volledig bij over het actieve transparantie-dossier en laat je zien welke tools en modeldocumenten we op dit vlak bieden in ons kennisportaal. De sessie start om 11.30u en je kunt je nog steeds aanmelden.
11 juli 2022
Dinsdag 12 juli om 11.30 uur starten we met de eerste uit de reeks Adfiz Zomersessies, namelijk transparantie van provisie en dienstverlening. De minister heeft gekozen voor fijnmazige gemiddeldes in plaats van exacte nominale bedragen. De invulling van fijnmazig werkt de minister verder uit in overleg met de branche. Collega Ludger de Bruijn geeft je de laatste update van dit lobbydossier. En laa ...
6 juli 2022
De temperaturen zijn weer aan het stijgen en de zomervakanties staan voor de deur. Voor velen begint een periode van rust, bezinning en reflectie. Het ideale moment nieuwe en bestaande kennis (opnieuw) tot je te nemen. Daarom organiseren wij ook dit jaar weer gedurende de zomer een reeks online Adfiz Zomersessies.
30 juni 2022
In aanloop naar het debat morgen in de Tweede Kamer over provisietransparantie heeft minister Kaag de Kamer per brief geïnformeerd dat ze afziet van exacte nominale provisiebedragen en kiest voor de optie met fijnmazige gemiddelden. Daarmee geeft ze aan de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie met fijnmazige gemiddelden op zo’n manier nader uit te werken dat ...
29 juni 2022
Minister Hoekstra heeft zijn voorstel voor de nieuwe transparantieregels naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij zijn voor transparantie, maar nu volop in gesprek met Kamerleden omdat dit voorstel onwerkbaar en ineffectief is. Ook in de media voeren we de druk op. En ook jij kunt bijdragen aan de aandacht voor de problemen met het huidige transparantievoorstel van de minister, door de 10 fabels en feit ...
7 december 2021
Vandaag speelt het Verbond van Verzekeraars in De Telegraaf verstoppertje in discussie over provisietransparantie en wil tegen iedere prijs voorkomen dat ook directe verzekeraars transparant worden. Een eenvoudige rekensom toont aan hoe veel kosten bij directe verzekeraars verborgen blijven. We delen die rekensom met politiek en sociale media.
1 december 2021
Vorige week stuurde minister Hoekstra een voorstel voor provisietransparantie naar de kamer dat tot onwerkbare en ineffectieve regelgeving leidt. Vooral consumenten met een klein of doorsnee pakket aan verzekeringen worden de dupe van deze regelgeving. Adfiz, de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs, opent een speciaal dossier met alle bezwaren tegen het huidige uitvoeringsvoor ...
30 november 2021