Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 17-8-2017

Adfiz pleit voor kostenbeperking en terugkeer overheidsbijdrage

Adfiz pleit voor kostenbeperking en terugkeer overheidsbijdrage

Er is door de markt kritisch gereageerd op het voorstel van het ministerie voor de bekostiging van het toezicht. En dat is niet verrassend, want het voorstel van het ministerie is gewoon onvoldoende. Wij hebben in onze reactie onder meer gevraagd om kostenbeperking, terugkeer van de overheidsbijdrage en onafhankelijke toetsing.

Nieuws
geplaatst op: 5-1-2017

Nieuwe AFM marktmonitor adviseurs en bemiddelaars start in februari

Nieuwe AFM marktmonitor adviseurs en bemiddelaars start in februari

Begin februari 2017 wordt de eerste groep adviseurs en bemiddelaars uitgenodigd om de marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2017 in te vullen. Onderdeel van de monitor is de uitvraag van het aantal fte waarop de bijdrage in de toezichtkosten wordt gebaseerd. In de opzet van de vragenlijst is ten opzichte van vorig jaar verder weinig veranderd.

Nieuws
geplaatst op: 24-5-2016

Nieuw op het Wft-portaal: MCD

Nieuw op het Wft-portaal: MCD

MCD staat voor Mortgage Credit Directive. Het is een Europese richtlijn die als doel heeft om de verstrekking van hypothecair krediet in de Europese Unie te harmoniseren. Wat gaat dit voor jou betekenen? Het Wft portaal is aangevuld met informatie over deze nieuwe hypothekenrichtlijn en wat dat voor jou gaat betekenen.

Nieuws
geplaatst op: 10-2-2015

Brancheorganisaties informeren Tweede Kamerleden over ernstige gebreken centrale examinering

Brancheorganisaties informeren Tweede Kamerleden over ernstige gebreken centrale examinering

Vandaag hebben de gezamenlijke brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) aan de Tweede Kamer hun grote zorgen kenbaar gemaakt over de kwaliteit van de centrale examinering. Die zorg is onderbouwd met de reacties in het Wft-examenloket van 938 kandidaten die een initieel of PEplusexamen hebben afgelegd. De vaste Kamercommissie Financiën heeft al toegezegd de reactie van de brancheorganisaties mee te willen nemen bij de behandeling donderdag a.s. van de brief van de minister van Financiën van 26 januari jl..

Persberichten
geplaatst op: 19-9-2013

Tweede Kamer dwingt versoepeling PE-examen af

Tweede Kamer dwingt versoepeling PE-examen af

Na een succesvolle lobby van de brancheorganisaties is vandaag in de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aangenomen. Daarin wordt de regering verzocht met voorstellen te komen voor versoepeling van het vakbekwaamheidbouwwerk, waaronder het verplichte PE-examen. De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt. Ook stelt de Kamer nadrukkelijk dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen. De Kamer wil dat de regering in overleg treedt met de brancheorganisaties en nog vóór 1 december met voorstellen komt voor een versoepeling, maar met behoud van kwaliteit.

Nieuws
geplaatst op: 28-6-2011

Uitspraak hoger beroep collectieve juridische procedure AFM-heffingen 2008

Uitspraak hoger beroep collectieve juridische procedure AFM-heffingen 2008

Vorige week heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de bezwaren tegen de kostenstijging van het doorlopend toezicht 2008 van de AFM in hoger beroep ongegrond verklaard. Doorslaggevend daarbij lijkt het feit dat een stijging van de heffingen met meer dan 80% door het CBb niet als buitensporig wordt beoordeeld.

Persberichten
geplaatst op: 14-4-2011

Reactie Adfiz op voorstel minister De Jager inzake uitwerking regelgeving provisieverbod

Reactie Adfiz op voorstel minister De Jager inzake uitwerking regelgeving provisieverbod

Minister De Jager heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer zijn voornemens over de nieuwe provisieregels bekend gemaakt. Al met al zijn er nog teveel thema’s onbehandeld of is er nog teveel onderhanden werk waardoor Adfiz nog niet met tevredenheid kan spreken over de uitkomsten tot nu toe. Niettemin ademt de geest van de brief voldoende uit dat het ministerie van Financiën veel waarde hecht aan onafhankelijk advies en de onafhankelijk adviseur en inziet dat deze uitsluitend kan floreren bij een geborgd level playing field.

Publicaties
geplaatst op: 17-1-2011

Speeches Nieuwjaarscongres 13 januari

Speeches Nieuwjaarscongres 13 januari

De speeches van het goedbezochte Adfiz Nieuwjaarcongres op donderdag 13 januari jl. kunt u nu op onze site nalezen. Later deze week volgen ook de presentaties van de parallelsessies.

Nieuws
geplaatst op: 1-12-2010

Zitting hoger beroep heffingen AFM 2008

Zitting hoger beroep heffingen AFM 2008

Zoals bekend hebben FIDIN en de OvFD namens ruim 1600 intermediairs bezwaar gemaakt bij de AFM tegen de stijging van de heffingen voor het doorlopend toezicht 2008. Ondertussen is de zaak aanbeland bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat in hoogste en laatste instantie op onze bezwaren zal beslissen. Dinsdagochtend 30 november was de inhoudelijke behandeling van de zaak op de zitting van het CBb.

Nieuws
geplaatst op: 19-11-2010

Adfiz informeert vaste kamercommissie Financiën

Adfiz informeert vaste kamercommissie Financiën

Tijdens het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie Financiën van de Tweede Kamer van donderdag 25 november 2010, zal de brief van minster De Jager inzake de evaluatie van de provisieregelgeving worden behandeld. Adfiz heeft deze week bij de leden van de Kamercommissie Financiën ter voorbereiding op het Algemeen Overleg, nogmaals haar standpunten kenbaar gemaakt en daarbij ook nog eens nadrukkelijk de voorwaarden benoemd.