Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Toezichtkosten
Afgelopen vrijdag 3 juni 2022 is de Vaststelling Regeling bekostiging financieel toezicht 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Het bedrag voor doorlopende toezicht 2022 daalt voor adviseurs en bemiddelaars met 9,3% ten opzichte van 2022 door een positief exploitatiesaldo van de AFM.
9 juni 2022
Begin juni zijn in de Staatscourant de gewijzigde tarieven voor toezicht van de AFM gepubliceerd. Net als de meeste andere categorieën gaan adviseurs en bemiddelaars meer betalen (10,6%) voor het doorlopend toezicht van de AFM in 2021. De effecten van de verhoging voor individuele kantoren worden na de zomer duidelijk als AFM de individuele facturen verstuurt met de kosten voor 2021.
17 juni 2021
Vorige week (17 juni) is de nieuwe staffel voor de toezichtkosten van de AFM op basis van omzet gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe staffel geldt voor bepaling en toerekening van de toezichtkosten over 2020 binnen de categorie adviseurs en bemiddelaars. Vanaf dit jaar worden de toezichtkosten van de AFM bepaald op basis van de omzetcijfers over 2019 die in de marktmonitor van dit jaar zijn ...
23 juni 2020
Begin maart wordt de eerste groep adviseurs en bemiddelaars uitgenodigd om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2020 in te vullen. Onderdeel van de monitor is de uitvraag van de omzet uit vergunninghoudende activiteiten. Met ingang van 2020 bepaalt de AFM de toerekening van jou bijdrage in de toezichtkosten namelijk niet meer aan de hand van het aantal fte, maar op basis van de omzet uit deze ...
12 februari 2020
Het ministerie van Financiën heeft de wijziging gepubliceerd van het Besluit bekostiging toezicht 2019. Hierin is een aanpassing opgenomen van de maatstaf voor berekening van toezichtkosten door de AFM bij de categorie adviseurs en bemiddelaars. De huidige maatstaf op basis van het aantal Fte wijzigt naar een maatstaf op basis van omzet. Na afronding van de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer en ...
5 november 2019
Het ministerie van Financiën wil de bijdrage van adviseurs aan de toezichtkosten van de AFM vanaf 2020 baseren op omzet in plaats van fte. We hebben beeld bij een andere grondslag dan Fte voor financiële dienstverleners die vrijwel volledig online en zonder menselijke tussenkomst adviseren en/of bemiddelen. Tegelijk betekent omzet als maatstaf dat efficiëntere ondernemingen meer moeten bijdragen. ...
24 september 2019
Onlangs is de consultatie gepubliceerd van een wijziging van het besluit bekostiging financieel toezicht 2019. Daarin staat onder andere het voornemen om de grondslagenberekening voor de AFM-bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan te passen. De huidige bijdrage wordt berekend op basis van fte. In de consultatie wordt voorgesteld dit aan te passen naar omzet. Als redenen voor aanpassing wordt ge ...
20 augustus 2019
Maandag ontmoetten vier Adfiz-leden op onze uitnodiging VVD-kamerlid Roald van der Linde. Ze spraken over brandende onderwerpen zoals onverzekerbaarheid, toezichtkosten, vakbekwaamheid en provisietransparantie. Van der Linde toonde zich zeer geïnteresseerd en wilde de dagelijkse praktijk echt doorgronden. Dergelijke Ronde Tafelgesprek is intussen een bewezen meerwaarde in onze lobby.
5 juli 2018
Er is door de markt kritisch gereageerd op het voorstel van het ministerie voor de bekostiging van het toezicht. En dat is niet verrassend, want het voorstel van het ministerie is gewoon onvoldoende. Wij hebben in onze reactie onder meer gevraagd om kostenbeperking, terugkeer van de overheidsbijdrage en onafhankelijke toetsing.
17 augustus 2017
Begin februari 2017 wordt de eerste groep adviseurs en bemiddelaars uitgenodigd om de marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2017 in te vullen. Onderdeel van de monitor is de uitvraag van het aantal fte waarop de bijdrage in de toezichtkosten wordt gebaseerd. In de opzet van de vragenlijst is ten opzichte van vorig jaar verder weinig veranderd.
5 januari 2017