Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 5-11-2019

Minister past maatstaf voor toezichtkosten aan van fte naar omzet

Minister past maatstaf voor toezichtkosten aan van fte naar omzet

Het ministerie van Financiën heeft de wijziging gepubliceerd van het Besluit bekostiging toezicht 2019. Hierin is een aanpassing opgenomen van de maatstaf voor berekening van toezichtkosten door de AFM bij de categorie adviseurs en bemiddelaars. De huidige maatstaf op basis van het aantal Fte wijzigt naar een maatstaf op basis van omzet. Na afronding van de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer en advies van de Raad van State gaat de wijziging in per 1 januari 2020 en is daarmee van toepassing voor de bepaling van de kosten voor doorlopende toezicht vanaf 2020.

Nieuws
geplaatst op: 24-9-2019

Adfiz: Grondslag toezichtkosten niet zomaar aanpassen

Adfiz: Grondslag toezichtkosten niet zomaar aanpassen

Het ministerie van Financiën wil de bijdrage van adviseurs aan de toezichtkosten van de AFM vanaf 2020 baseren op omzet in plaats van fte. We hebben beeld bij een andere grondslag dan Fte voor financiële dienstverleners die vrijwel volledig online en zonder menselijke tussenkomst adviseren en/of bemiddelen. Tegelijk betekent omzet als maatstaf dat efficiëntere ondernemingen meer moeten bijdragen. Dat lijkt een straf te zijn op efficiencyverbetering. En de beoogde invoering zoals het ministerie die schetst in het consultatiedocument roept meer vragen op.

Nieuws
geplaatst op: 20-8-2019

Financiën consulteert aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM van adviseurs en bemiddelaars

Financiën consulteert aanpassing maatstaf voor bijdrage AFM van adviseurs en bemiddelaars

Onlangs is de consultatie gepubliceerd van een wijziging van het besluit bekostiging financieel toezicht 2019. Daarin staat onder andere het voornemen om de grondslagenberekening voor de AFM-bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan te passen. De huidige bijdrage wordt berekend op basis van fte. In de consultatie wordt voorgesteld dit aan te passen naar omzet. Als redenen voor aanpassing wordt gewezen op de technologische ontwikkelingen en de wijze waarop advies en bemiddeling plaatsvindt.

Nieuws
geplaatst op: 5-7-2018

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Maandag ontmoetten vier Adfiz-leden op onze uitnodiging VVD-kamerlid Roald van der Linde. Ze spraken over brandende onderwerpen zoals onverzekerbaarheid, toezichtkosten, vakbekwaamheid en provisietransparantie. Van der Linde toonde zich zeer geïnteresseerd en wilde de dagelijkse praktijk echt doorgronden. Dergelijke Ronde Tafelgesprek is intussen een bewezen meerwaarde in onze lobby.

Nieuws
geplaatst op: 17-8-2017

Adfiz pleit voor kostenbeperking en terugkeer overheidsbijdrage

Adfiz pleit voor kostenbeperking en terugkeer overheidsbijdrage

Er is door de markt kritisch gereageerd op het voorstel van het ministerie voor de bekostiging van het toezicht. En dat is niet verrassend, want het voorstel van het ministerie is gewoon onvoldoende. Wij hebben in onze reactie onder meer gevraagd om kostenbeperking, terugkeer van de overheidsbijdrage en onafhankelijke toetsing.

Nieuws
geplaatst op: 5-1-2017

Nieuwe AFM marktmonitor adviseurs en bemiddelaars start in februari

Nieuwe AFM marktmonitor adviseurs en bemiddelaars start in februari

Begin februari 2017 wordt de eerste groep adviseurs en bemiddelaars uitgenodigd om de marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2017 in te vullen. Onderdeel van de monitor is de uitvraag van het aantal fte waarop de bijdrage in de toezichtkosten wordt gebaseerd. In de opzet van de vragenlijst is ten opzichte van vorig jaar verder weinig veranderd.

Nieuws
geplaatst op: 24-5-2016

Nieuw op het Wft-portaal: MCD

Nieuw op het Wft-portaal: MCD

MCD staat voor Mortgage Credit Directive. Het is een Europese richtlijn die als doel heeft om de verstrekking van hypothecair krediet in de Europese Unie te harmoniseren. Wat gaat dit voor jou betekenen? Het Wft portaal is aangevuld met informatie over deze nieuwe hypothekenrichtlijn en wat dat voor jou gaat betekenen.

Nieuws
geplaatst op: 10-2-2015

Brancheorganisaties informeren Tweede Kamerleden over ernstige gebreken centrale examinering

Brancheorganisaties informeren Tweede Kamerleden over ernstige gebreken centrale examinering

Vandaag hebben de gezamenlijke brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) aan de Tweede Kamer hun grote zorgen kenbaar gemaakt over de kwaliteit van de centrale examinering. Die zorg is onderbouwd met de reacties in het Wft-examenloket van 938 kandidaten die een initieel of PEplusexamen hebben afgelegd. De vaste Kamercommissie Financiën heeft al toegezegd de reactie van de brancheorganisaties mee te willen nemen bij de behandeling donderdag a.s. van de brief van de minister van Financiën van 26 januari jl..

Persberichten
geplaatst op: 19-9-2013

Tweede Kamer dwingt versoepeling PE-examen af

Tweede Kamer dwingt versoepeling PE-examen af

Na een succesvolle lobby van de brancheorganisaties is vandaag in de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aangenomen. Daarin wordt de regering verzocht met voorstellen te komen voor versoepeling van het vakbekwaamheidbouwwerk, waaronder het verplichte PE-examen. De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt. Ook stelt de Kamer nadrukkelijk dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen. De Kamer wil dat de regering in overleg treedt met de brancheorganisaties en nog vóór 1 december met voorstellen komt voor een versoepeling, maar met behoud van kwaliteit.

Nieuws
geplaatst op: 28-6-2011

Uitspraak hoger beroep collectieve juridische procedure AFM-heffingen 2008

Uitspraak hoger beroep collectieve juridische procedure AFM-heffingen 2008

Vorige week heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de bezwaren tegen de kostenstijging van het doorlopend toezicht 2008 van de AFM in hoger beroep ongegrond verklaard. Doorslaggevend daarbij lijkt het feit dat een stijging van de heffingen met meer dan 80% door het CBb niet als buitensporig wordt beoordeeld.