Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Toezicht
De AFM heeft onlangs de 2e nieuwsbrief over DORA gepubliceerd en vraagt aandacht voor beheren van ICT-risico’s van derde aanbieders.
12 december 2023
Vorige week heeft de AFM een nieuwe leidraad gepubliceerd: de leidraad Duurzaamheidsclaims. Deze leidraad bevat volgens de AFM “handvatten voor het maken van duurzaamheidsclaims door financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders”.
10 oktober 2023
De AFM heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Daarin staan per toezichtsgebied de aandachtspunten. Hieronder de belangrijkste punten uit het jaarverslag
12 april 2023
De AFM heeft voor marktpartijen een toelichting gepubliceerd over de werkwijze bij data-uitvragen in het kader van haar toezicht. In de toelichting geeft de AFM een verantwoording van de wijze waarop ze dit doet: zorgvuldig, risicogestuurd en in toenemende mate digitaal. Daarbij legt de AFM uit hoe zij keuzes maakt en welke aanpak men hanteert bij het toezicht.
4 april 2023
Het kabinet wil het toezicht op algoritmes goed regelen. Daarom is het toezicht daarop begin dit jaar als een nieuwe activiteit ingericht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Doel is dat algoritmes moeten worden gecontroleerd op transparantie over het gebruik en het voorkomen van discriminatie en willekeur. Toezicht moet er zijn vooraf, tijdens en na het gebruik van AI en algoritmen.
26 januari 2023