Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Schade
Sinds 2003 is het verplicht om bij nieuwbouw- en gerenoveerde woningen rookmelders aan te brengen. Vanaf 1 juli 2022 gaat deze plicht ook gelden voor bestaande woningen. Op dit moment zijn er nog geen verzekeraars die deze plicht ook hebben verwerkt in de polisvoorwaarden van de branddekking. Met andere woorden: ook zonder rookmelders in huis zal een klant waarschijnlijk na 1 juli 2022 verzekerd b ...
11 mei 2022
Ben jij (of een van je collega's) actief in technische verzekeringen en brandverzekeringen, dan is de bijeenkomst die het Verbond op 9 juni over dit onderwerp organiseert misschien iets voor jou. Tijdens de bijeenkomst wordt teruggeblikt op de dijkbreuk in Wilnis van 2003. Wat was de oorzaak? Wie was verantwoordelijk? En wat leert ons dit over de huidige situatie, mede in het licht van de watersno ...
4 mei 2022
In de gisteren verschenen VVP #2 staan twee publicaties van ons. Beleidsadviseur Ludger de Bruijn schrijft over de waardevolle bijdrage die adviseurs leveren bij het bewust maken van klanten dat het belangrijk is om nieuwe risico's (klimaatschade, cyber, verduurzaming, mobiliteit, pandemie) te verzekeren en dat voldoende maatwerk daarbij cruciaal is. In de rubriek Ken je vak vragen we aandacht voo ...
20 april 2022
Een proefpersoon die deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek, dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek, moet verplicht verzekerd zijn voor eventuele schade die het onderzoek kan veroorzaken. Het instituut dat het onderzoek uitvoert is daarbij de verzekeringnemer en de proefpersoon de verzekerde.
12 april 2022
De inval van Rusland in buurland Oekraïne kan gevolgen hebben voor verzekeringen en verzekerden. Op een speciale webpagina bundelt het Verbond informatie over de situatie in Oekraïne in relatie tot verzekeren.
24 februari 2022
Om de taxibranche, die als gevolg van corona te kampen heeft met minder ritten en dalende omzetten, tegemoet te komen is de bedrijfsschaderegeling taxi vorig jaar aangepast. Het Verbond heeft onlangs bekend gemaakt dat deze regeling in overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) wederom tijdelijk is aangepast.
18 januari 2022
Per 1 januari 2022 wordt het eenvoudiger om opgebouwde schadevrije jaren over te dragen aan de (ex-)partner in situaties van overlijden of echtscheiding. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de schadevrije jaren verloren gingen bij overlijden van een polishouder en bij scheiding.
23 december 2021
Sinds 1 juli kunnen WA autoschades worden afgehandeld op basis van Directe Schadeafhandeling (DSA). Hierbij hoeft de klant of de adviseur bij veel WA-schades niet meer naar de verzekeraar van de tegenpartij om de schade toch vergoed te krijgen. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 autoschades afgehandeld met DSA. Het Verbond heeft ons laten weten dat verzekeraars van zowel klanten als adviseurs posit ...
15 december 2021
Volgende week dinsdag 30 november organiseert het Verbond een webinar over broei- en afvalbranden in de recyclebranche en andere branches en innovaties en preventietips op dit gebied. In een uur tijd word je helemaal bijgepraat door onder andere sprekers van TNO/Safety Data Nederland en Burghgraef Van Tiel. Als Adfiz-lid kun je met korting deelnemen voor €49,- (ex. btw).
22 november 2021
De AFM heeft een rapport gepubliceerd over de invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen. In het rapport vraagt de toezichthouder aandacht voor schade aan huizen als gevolg van langdurige droogte (verzakkingen) of bij grote overstromingen en de problemen die er zijn met dekking daarvan.
28 oktober 2021