Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 18-2-2021

Uitvraag Marktmonitor 2021 gestart

Uitvraag Marktmonitor 2021 gestart

De AFM start ook dit jaar weer rond deze tijd met de uitvraag in het kader van de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars. Op de site van de AFM is een pdf-versie te vinden van de vragen uit de Marktmonitor.

Nieuws
geplaatst op: 16-2-2021

Gebruik onze vernieuwde handleiding bij Wwft uitvraag AFM in het kader van de marktmonitor

Gebruik onze vernieuwde handleiding bij Wwft uitvraag AFM in het kader van de marktmonitor

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Binnenkort ontvang je van de AFM de brief over de uitvraag voor jou kantoor.

Nieuws
geplaatst op: 11-11-2020

AFM past leidraad Wwft aan

AFM past leidraad Wwft aan

De AFM heeft de leidraad Wwft aangepast. Met de nieuwe leidraad geeft de AFM nadere richting aan hoe ondernemingen invulling kunnen geven aan bepaalde open normen van de Wwft.

Publicaties
geplaatst op: 20-7-2020

Publicatie in VVP: aan de slag met de Wwft

Publicatie in VVP: aan de slag met de Wwft

In de begin deze maand VVP stond een artikel van ons over de maatregelen die je moet treffen aangaande het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Deze maatregelen gelden voor alle financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en die gebruik maken van het Nationaal Regime.

Nieuws
geplaatst op: 7-7-2020

Bekijk het uiterst succesvolle webinar ‘De kunst van het witwassen’ terug

Bekijk het uiterst succesvolle webinar ‘De kunst van het witwassen’ terug

Vorige week hebben Lindenhaeghe en ICP (International Compliance Partners) in samenwerking met Adfiz een webinar verzorgd met als thema ‘De kunst van het witwassen’. Het webinar is erg goed ontvangen en de actuele onderwerpen spraken veel adviseurs aan. Was je niet in de gelegenheid om het webinar live bij te wonen? Dan kun je het vanaf nu terugkijken.

Evenementen
geplaatst op: 18-6-2020

De kunst van het witwassen - live webinar op 2 juli 10.00 uur - Adfiz | Lindenhaeghe | ICP

De kunst van het witwassen - live webinar op 2 juli 10.00 uur -  Adfiz | Lindenhaeghe | ICP

Als financieel adviseur moet je je klantenkring scherper screenen en dat kan confronterend zijn. Niet alleen vraagt het kennis en expertise, het staat gevoelsmatig ook haaks op de klantvriendelijkheid die je als professional wil nastreven. Hoe je daarin de juiste balans kunt vinden staat centraal in het webinar ‘de kunst van het witwassen’.

Nieuws
geplaatst op: 19-8-2019

Europese aanscherping Wwft ter behandeling in de Kamer

Europese aanscherping Wwft ter behandeling in de Kamer

In de Tweede Kamer ligt een implementatiewet ter behandeling naar aanleiding van de wijziging van de 4e anti-witwasrichtlijn. Deze wijziging behelst een aanvulling en aanscherping van de verplichtingen voor financiële instellingen en andere partijen die vallen onder de Wwft.

Nieuws
geplaatst op: 5-4-2019

Dossier witwassen (Wwft) uitgebreid

Dossier witwassen (Wwft) uitgebreid

De AFM heeft een korte vragenlijst gestuurd naar adviseurs en bemiddelaars waarin enkele vragen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De vragen over de Wwft gelden alleen voor financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en/of gebruikmaken van het nationaal regime. Naar aanleiding van vragen van leden hebben we ons dossier Sanctiewetgeving en Witwassen flink uitgebreid met een apart hoofdstuk over de Wwft.

Nieuws
geplaatst op: 14-2-2019

Nieuw dossier online: Sanctiewetgeving en witwassen

Nieuw dossier online: Sanctiewetgeving en witwassen

We hebben een nieuw Dossier gepubliceerd waar je alles kunt vinden rondom sanctie- en antiwitwasregelgeving. Deze wetten zijn onder andere ingevoerd om te voorkomen dat verzekeringsadviseurs zaken doen met, of geld overmaken naar relaties die zich schuldig maken aan witwassen of het financieren van terrorisme of voorkomen op een sanctielijst. In het dossier Sanctiewetgeving vind je ook de laatste UBO-formulieren (‘ultimate beneficial owner’), die naar aanleiding van de inwerkingtreding van de AVG zijn aangepast.

Publicaties
geplaatst op: 19-11-2018

Belangrijkste wijzigingen Wwft op een rij gezet in VVP Ken je vak

Belangrijkste wijzigingen Wwft op een rij gezet in VVP Ken je vak

In het novembernummer van VVP is een artikel van ons gepubliceerd over de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Het artikel – waarin we de belangrijkste wijzigingen in de herziene regelgeving behandelen – is een samenvatting van de Handleiding herziene Wwft, die we onlangs publiceerden. Deze handleiding is weer een aanvulling op de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 en brochure voor bemiddelaars in levensverzekeringen van de AFM.