Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Sanctiewet en Wwft
Eerder informeerden we je al over de stand van zaken rondom de verplichte UBO-registratie, de achterstanden bij de Kamer van Koophandel en de mogelijkheid om tot 1 september 2022 te volstaan met het insturen van de bevestiging van de KvK dat opgave is gedaan. Het ministerie van Financiën heeft onlangs laten weten dat deze laatste datum wordt opgerekt tot 1 januari 2023.
8 augustus 2022
De minister heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het UBO-register. Blijkens de cijfers is nu nog maar 37,7% van de entiteiten die verplicht zijn de UBO te registreren geregistreerd. Dat aantal zal na verwerking van de achterstanden bij de KvK nog verder oplopen, maar ook dan blijft sprake van veel entiteiten waarvan geen gegevens zijn. Dit ondanks het feit dat de verplichte term ...
30 mei 2022
Medio februari start AFM met de jaarlijkse Marktmonitor-uitvraag. Anders dan voorgaande jaren is de vragenlijst nu alleen in te vullen via het AFM Portaal, waarvoor je een account moet hebben. Op de inlogpagina van het AFM Portaal is een handleiding aanwezig waarin wordt toegelicht hoe je een account kunt aanmaken.
7 februari 2022
In de publicatie van de AFM Marktindrukken 2021 staat welke aandachtpunten de AFM signaleert voor adviseurs en bemiddelaars naar aanleiding van de Marktmarktmonitor 2021 en de gesprekken die de AFM met dienstverleners heeft gevoerd.
16 november 2021
Vorige week woensdag, op 24 maart, organiseerden we het webinar ‘Wwft: van complexe regelgeving naar werkbare kantoorpraktijk’. Gisteren deelden we al de link naar dit webinar met je. Nu is daar ook de Q&A bijgekomen waarin we vragen van de deelnemers aan het webinar beantwoorden.
30 maart 2021
Vorige week woensdag vond het webinar ‘Wwft: van complexe regelgeving naar werkbare kantoorpraktijk’ plaats. Tijdens dit druk bezochte webinar werd o.a. toegelicht hoe je een risicobeoordeling opstelt voor je onderneming en hoe je klanten identificeert. Het grote aantal vragen liet zien dat dit onderwerp complex is.
29 maart 2021
Ernst&Young (E&Y) is een onderzoek gestart naar het effect van de maatregelen tegen witwassen en de uitvoerbaarheid daarvan bij Wwft instellingen. Dit biedt de kans om mogelijk te zware uitvoeringslasten te agenderen. Jouw hulp is daarbij essentieel. De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan het Ministerie van Financiën en de Eerste en Tweede Kamer, die om een evaluatie hebben gevra ...
17 maart 2021
De AFM start ook dit jaar weer rond deze tijd met de uitvraag in het kader van de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars. Op de site van de AFM is een pdf-versie te vinden van de vragen uit de Marktmonitor.
18 februari 2021
Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Binnenkort ontvang je van de AFM de brief over de uitvraag voor jou kantoor.
16 februari 2021
De AFM heeft de leidraad Wwft aangepast. Met de nieuwe leidraad geeft de AFM nadere richting aan hoe ondernemingen invulling kunnen geven aan bepaalde open normen van de Wwft.
11 november 2020