Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 29-4-2019

De Goudse baseert nieuwe samenwerkingsovereenkomst op refertemodel

De Goudse baseert nieuwe samenwerkingsovereenkomst op refertemodel

De Goudse heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangeboden aan adviseurs/bemiddelaars. Over deze overeenkomst heeft de verzekeraar in een vroeg stadium contact gezocht met Adfiz. Na plezierig en constructief overleg heeft De Goudse diverse aanpassingen doorgevoerd waardoor de overeenkomst nog beter aansluit bij het refertemodel. Ook sluit de overeenkomst volledig aan op het addendum ten aanzien van het vastleggen van afspraken voor producttoezicht en governance zoals die begin dit jaar zijn overeengekomen tussen Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 11-3-2019

Nieuwe SWO Hienfeld volledig in overeenstemming met Refertemodel en IDD-addendum

Nieuwe SWO Hienfeld volledig in overeenstemming met Refertemodel en IDD-addendum

De afgelopen maanden hebben we intensief overlegd met Hienfeld over de tekst van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van deze maatschappij. Het resultaat is een nieuwe overeenkomst die volledig aansluit bij het Refertemodel en het recente IDD-addendum.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 30-1-2019

Verzekeraars en adviseurs actualiseren het Refertemodel SWO

Verzekeraars en adviseurs actualiseren het Refertemodel SWO

Verzekeraars en adviseurs hebben afspraken gemaakt over de samenwerking in het kader van de nieuwe regels voor producttoezicht en governance. Het gaat om het productontwikkelings- en review proces zoals die zijn opgenomen in de Europese richtlijn verzekeringsdistributie (IDD) Om een efficiënte en effectieve samenwerking te bevorderen hebben Adfiz, OvFD en het Verbond gekeken hoe de wederzijdse verplichtingen op een uniforme wijze kunnen worden vormgeven. Dit is opgenomen in een addendum bij het Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst (SWO).

Publicaties
geplaatst op: 22-2-2017

VVP Opinie: SWO overboord? Zeker niet!

VVP Opinie: SWO overboord? Zeker niet!

Kan de traditionele samenwerkingsovereenkomst overboord? Armand Baas Becking, directeur intermediair bij DELA, sprak hierover met vier adviseurs in een rondetafelgesprek in VVP. De wens van DELA om volledige markttoegang praktisch te regelen juichen we toe. Dat staat echter geheel los van de waarde van een goede SWO. De conclusie dat de bestaande SWO’s daarvoor overboord zouden moeten is dan ook veel te kort door de bocht. Wij publiceerden onze opinie op VVP.

Persberichten
geplaatst op: 26-11-2015

Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD bereiken een akkoord over het Refertemodel SWO

Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD bereiken een akkoord over het Refertemodel SWO

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben een akkoord bereikt over de tekst van het Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst Refertemodel SWO).

Categorien: SWO
Persberichten
geplaatst op: 8-5-2015

Belang van klanten beter gewaarborgd bij faillissement van zijn adviseur

Belang van klanten beter gewaarborgd bij faillissement van zijn adviseur

Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over het protocol afwikkeling faillissement intermediair. De brancheorganisaties willen met het protocol maatregelen treffen om bij het faillissement van een intermediair de positie van de betrokken klanten beter te waarborgen.

Persberichten
geplaatst op: 4-11-2014

Brancheorganisaties bereiken overeenstemming over invulling Refertemodel SWO

Brancheorganisaties bereiken overeenstemming over invulling Refertemodel SWO

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over een Refertemodel voor de Samenwerkingsovereenkomst (SWO) en nodigen stakeholders uit om hierop te reageren. Bij het herijken van de samenwerkingsafspraken hebben de brancheorganisaties de volgende vraag centraal gesteld: hoe kunnen aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zo samenwerken, dat de dienst-verlening aan de klant voldoet aan zijn wensen?

Nieuws
geplaatst op: 30-10-2013

Adfiz: “Geen excuses meer voor aanbieders. Klant is gebaat bij goede samenwerking en markttoegang voor onafhankelijk adviseurs”

Adfiz: “Geen excuses meer voor aanbieders. Klant is gebaat bij goede samenwerking en markttoegang voor onafhankelijk adviseurs”

Met enige regelmaat ligt een oude of nieuwe samenwerkingsovereenkomst onder vuur. Vorige week kwam ING in de spotlight. Maandag besteedde Tros Radar aandacht aan een breder probleem: markttoegang tot alle producten voor klanten met een onafhankelijk adviseur. Adfiz is in de volle breedte actief in deze voor onafhankelijk advies cruciale dossiers.

Publicaties
geplaatst op: 22-10-2013

VVP Opinie: Klantbelang in ieder haarvat van modern SWO

VVP Opinie: Klantbelang in ieder haarvat van modern SWO

Op 22 oktober is de opinie 'Klantbelang in ieder haarvat van modern SWO' door Hanneke Hartman in VVP verschenen. Over het opnieuw definiëren van samenwerkingsvoorwaarden, waarbij de dienstverlening aan de klant centraal staat.

Persberichten
geplaatst op: 4-9-2013

Verbond, Adfiz en OvFD verkennen mogelijkheid tot raamwerk voor samenwerking

Verbond, Adfiz en OvFD verkennen mogelijkheid tot raamwerk voor samenwerking

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de OvFD verkennen of het mogelijk is om te komen tot een raamwerk voor een samenwerkingsovereenkomst (model SWO). De brancheorganisaties streven er naar om - met inachtneming van de wettelijke kaders - een raamwerk te ontwikkelen dat als uitgangspunt de wensen en behoeften van de klant heeft en vanuit dat perspectief voor alle partijen de dienstverlening en de verantwoordelijkheden vanzelfsprekend helder maakt.