Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 15-4-2020

Nieuwe SWO’s in behandeling

Nieuwe SWO’s in behandeling

Er zijn ons in de afgelopen periode weer diverse samenwerkingsovereenkomsten (SWO’s) ter beoordeling aangeboden door de leden en verzekeraars zelf. Deze bespreken en beoordelen we zoals gebruikelijk aan de hand van het Refertemodel. Je vindt de SWO’s en ons commentaar in het SWO-portaal. Sinds enige tijd maken we ook via het SWO-stoplichtoverzicht duidelijk hoe een SWO scoort ten opzichte van het refertemodel.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 30-12-2019

SWO ANAC grotendeels gelijk aan overeenkomst a.s.r..

SWO ANAC grotendeels gelijk aan overeenkomst a.s.r..

Uit de ledenkring hebben we de samenwerkingsovereenkomst van ANAC ter beoordeling voorgelegd gekregen. We hebben deze overeenkomst beoordeeld. De samenwerkingsovereenkomst van ANAC is nagenoeg geheel gelijk aan die van a.s.r.. Ons commentaar is dan ook vergelijkbaar.

Nieuws
geplaatst op: 30-12-2019

Al 22 aanbieders in SWO stoplichtoverzicht

Al 22 aanbieders in SWO stoplichtoverzicht

Je wilt het beste voor je klant. En de bank of verzekeraar moet dat mede mogelijk maken. Een goede SWO neemt de kwaliteit van dienstverlening aan de klant als uitgangspunt. Al tientallen jaren beoordeelt Adfiz voor haar leden alle SWO’s hierop. Intussen staan er bijna 70 beoordeelde SWO’s online voor leden.

Nieuws
geplaatst op: 28-10-2019

Nieuwe SWO Midglas glasverzekeraar volledig in overeenstemming met Refertemodel en addendum IDD

Nieuwe SWO Midglas glasverzekeraar volledig in overeenstemming met Refertemodel en addendum IDD

Uit de ledenkring hebben we de samenwerkingsovereenkomst van Midglas glasverzekeraar ter beoordeling voorgelegd gekregen. We hebben deze SWO beoordeeld en samen met ons commentaar met Midglas gedeeld. Over dit commentaar hebben we constructief en positief met Midglas afstemming gehad.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 29-4-2019

De Goudse baseert nieuwe samenwerkingsovereenkomst op refertemodel

De Goudse baseert nieuwe samenwerkingsovereenkomst op refertemodel

De Goudse heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangeboden aan adviseurs/bemiddelaars. Over deze overeenkomst heeft de verzekeraar in een vroeg stadium contact gezocht met Adfiz. Na plezierig en constructief overleg heeft De Goudse diverse aanpassingen doorgevoerd waardoor de overeenkomst nog beter aansluit bij het refertemodel. Ook sluit de overeenkomst volledig aan op het addendum ten aanzien van het vastleggen van afspraken voor producttoezicht en governance zoals die begin dit jaar zijn overeengekomen tussen Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 11-3-2019

Nieuwe SWO Hienfeld volledig in overeenstemming met Refertemodel en IDD-addendum

Nieuwe SWO Hienfeld volledig in overeenstemming met Refertemodel en IDD-addendum

De afgelopen maanden hebben we intensief overlegd met Hienfeld over de tekst van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van deze maatschappij. Het resultaat is een nieuwe overeenkomst die volledig aansluit bij het Refertemodel en het recente IDD-addendum.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 30-1-2019

Verzekeraars en adviseurs actualiseren het Refertemodel SWO

Verzekeraars en adviseurs actualiseren het Refertemodel SWO

Verzekeraars en adviseurs hebben afspraken gemaakt over de samenwerking in het kader van de nieuwe regels voor producttoezicht en governance. Het gaat om het productontwikkelings- en review proces zoals die zijn opgenomen in de Europese richtlijn verzekeringsdistributie (IDD) Om een efficiënte en effectieve samenwerking te bevorderen hebben Adfiz, OvFD en het Verbond gekeken hoe de wederzijdse verplichtingen op een uniforme wijze kunnen worden vormgeven. Dit is opgenomen in een addendum bij het Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst (SWO).

Publicaties
geplaatst op: 22-2-2017

VVP Opinie: SWO overboord? Zeker niet!

VVP Opinie: SWO overboord? Zeker niet!

Kan de traditionele samenwerkingsovereenkomst overboord? Armand Baas Becking, directeur intermediair bij DELA, sprak hierover met vier adviseurs in een rondetafelgesprek in VVP. De wens van DELA om volledige markttoegang praktisch te regelen juichen we toe. Dat staat echter geheel los van de waarde van een goede SWO. De conclusie dat de bestaande SWO’s daarvoor overboord zouden moeten is dan ook veel te kort door de bocht. Wij publiceerden onze opinie op VVP.

Persberichten
geplaatst op: 26-11-2015

Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD bereiken een akkoord over het Refertemodel SWO

Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD bereiken een akkoord over het Refertemodel SWO

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben een akkoord bereikt over de tekst van het Refertemodel Samenwerkingsovereenkomst Refertemodel SWO).

Categorien: SWO
Persberichten
geplaatst op: 8-5-2015

Belang van klanten beter gewaarborgd bij faillissement van zijn adviseur

Belang van klanten beter gewaarborgd bij faillissement van zijn adviseur

Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over het protocol afwikkeling faillissement intermediair. De brancheorganisaties willen met het protocol maatregelen treffen om bij het faillissement van een intermediair de positie van de betrokken klanten beter te waarborgen.