Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 30-7-2020

SWO’s in behandeling

SWO’s in behandeling

Vanuit de ledenkring ontvangen we diverse samenwerkingsovereenkomsten (SWO’s) om te beoordelen. Ook komt het met regelmaat voor dat verzekeraars zelf contact met ons zoeken over een voorstel voor een nieuwe SWO. Alle samenwerkingsovereenkomsten beoordelen we op basis van het Refertemodel.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 8-7-2020

Nieuwe SWO Samenwerking Glasverzekering scoort volledig groen

Nieuwe SWO Samenwerking Glasverzekering scoort volledig groen

In de afgelopen weken hebben we met de verzekeraar Samenwerking Glasverzekering intensief overleg gevoerd over een nieuwe SWO. Het resultaat is een SWO die volledig overeenkomt met het Refertemodel en het addendum IDD en op alle beoordeelde punten groen scoort.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 29-6-2020

Adfiz gaat nieuwe samenwerkingsovereenkomst OOM beoordelen

Adfiz gaat nieuwe samenwerkingsovereenkomst OOM beoordelen

OOM deelt aan bemiddelaars mee dat ze naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving de samenwerkingsovereenkomst (SWO) uit 2010 heeft aangepast. Vanuit de ledenkring ontvangen we meerdere verzoeken om de nieuwe SWO van OOM te beoordelen.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 9-6-2020

Nationale Nederlanden vereenvoudigt identificatie- en verificatiebepaling in SWO

Nationale Nederlanden vereenvoudigt identificatie- en verificatiebepaling in SWO

Nationale Nederlanden voert in de huidige SWO een vereenvoudiging door van de klantidentificatie- en verificatie. De verzekeraar heeft de wijziging vooraf met ons besproken.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 8-6-2020

Nieuwe SWO’s ter beoordeling voorgelegd

Nieuwe SWO’s ter beoordeling voorgelegd

Vanuit de ledenkring ontvangen we diverse samenwerkingsovereenkomsten (SWO’s) om te beoordelen. Ook komt het met regelmaat voor dat verzekeraars zelf contact met ons zoeken over een voorstel voor een nieuwe SWO. Alle samenwerkingsovereenkomsten beoordelen we op basis van het Refertemodel.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 15-4-2020

Nieuwe SWO’s in behandeling

Nieuwe SWO’s in behandeling

Er zijn ons in de afgelopen periode weer diverse samenwerkingsovereenkomsten (SWO’s) ter beoordeling aangeboden door de leden en verzekeraars zelf. Deze bespreken en beoordelen we zoals gebruikelijk aan de hand van het Refertemodel. Je vindt de SWO’s en ons commentaar in het SWO-portaal. Sinds enige tijd maken we ook via het SWO-stoplichtoverzicht duidelijk hoe een SWO scoort ten opzichte van het refertemodel.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 30-12-2019

SWO ANAC grotendeels gelijk aan overeenkomst a.s.r..

SWO ANAC grotendeels gelijk aan overeenkomst a.s.r..

Uit de ledenkring hebben we de samenwerkingsovereenkomst van ANAC ter beoordeling voorgelegd gekregen. We hebben deze overeenkomst beoordeeld. De samenwerkingsovereenkomst van ANAC is nagenoeg geheel gelijk aan die van a.s.r.. Ons commentaar is dan ook vergelijkbaar.

Nieuws
geplaatst op: 30-12-2019

Al 22 aanbieders in SWO stoplichtoverzicht

Al 22 aanbieders in SWO stoplichtoverzicht

Je wilt het beste voor je klant. En de bank of verzekeraar moet dat mede mogelijk maken. Een goede SWO neemt de kwaliteit van dienstverlening aan de klant als uitgangspunt. Al tientallen jaren beoordeelt Adfiz voor haar leden alle SWO’s hierop. Intussen staan er bijna 70 beoordeelde SWO’s online voor leden.

Nieuws
geplaatst op: 28-10-2019

Nieuwe SWO Midglas glasverzekeraar volledig in overeenstemming met Refertemodel en addendum IDD

Nieuwe SWO Midglas glasverzekeraar volledig in overeenstemming met Refertemodel en addendum IDD

Uit de ledenkring hebben we de samenwerkingsovereenkomst van Midglas glasverzekeraar ter beoordeling voorgelegd gekregen. We hebben deze SWO beoordeeld en samen met ons commentaar met Midglas gedeeld. Over dit commentaar hebben we constructief en positief met Midglas afstemming gehad.

Categorien: SWO
Nieuws
geplaatst op: 29-4-2019

De Goudse baseert nieuwe samenwerkingsovereenkomst op refertemodel

De Goudse baseert nieuwe samenwerkingsovereenkomst op refertemodel

De Goudse heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangeboden aan adviseurs/bemiddelaars. Over deze overeenkomst heeft de verzekeraar in een vroeg stadium contact gezocht met Adfiz. Na plezierig en constructief overleg heeft De Goudse diverse aanpassingen doorgevoerd waardoor de overeenkomst nog beter aansluit bij het refertemodel. Ook sluit de overeenkomst volledig aan op het addendum ten aanzien van het vastleggen van afspraken voor producttoezicht en governance zoals die begin dit jaar zijn overeengekomen tussen Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars.

Categorien: SWO