Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

SWO
Vanuit de ledenkring hebben we de nieuwe SWO van Scildon ter beoordeling voorgelegd gekregen. Scildon heeft de nieuwe SWO ook zelf aan ons voorgelegd voor een reactie. We hebben ons commentaar op de nieuwe overeenkomst met Scildon gedeeld en besproken. Daarbij hebben we voorstellen tot wijzigingen gedaan. In de nieuwe SWO zijn sommige aanpassingsvoorstellen overgenomen, andere niet.
27 februari 2023
Felison heeft vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst toegezonden aan het intermediair waarmee zij samenwerkt. Leden hebben ons benaderd om deze overeenkomst te beoordelen. Na onze beoordeling van de SWO hebben we contact gezocht met Felison over ons commentaar.
8 februari 2023
Nedasco heeft in oktober van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst toegezonden aan het intermediair waarmee zij samenwerkt. Leden hebben ons benaderd om deze overeenkomst te beoordelen. Wij hebben dit gedaan en hebben vervolgens contact gezocht met Nedasco over ons commentaar. Dit heeft ertoe geleid dat Nedasco vorige week een addendum op de overeenkomst heeft toegestuurd aan advieskantoren. Het ...
20 december 2022
In de afgelopen periode hebben we met ARAG constructief overleg gevoerd over de tekst voor een nieuwe SWO.
18 mei 2022
In de afgelopen periode hebben we met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V constructieve gesprekken gevoerd over de tekst voor een nieuwe SWO.
25 april 2022
Vanuit de ledenkring hebben we de samenwerkingsovereenkomst AgriVer ter beoordeling voorgelegd gekregen. Hierover hebben we de afgelopen maanden constructief overleg over gevoerd met de verzekeraar.
5 april 2022
Vanuit de ledenkring ontvangen we diverse samenwerkingsovereenkomsten (SWO’s) om te beoordelen. Ook komt het met regelmaat voor dat verzekeraars zelf het contact met ons zoeken over een voorstel voor een nieuwe SWO. Alle samenwerkingsovereenkomsten beoordelen we op basis van het Refertemodel.
15 maart 2022
Vanuit de ledenkring hebben we de nieuwe SWO van de Nationale Waarborg ter beoordeling voorgelegd gekregen.
5 januari 2022
Vanuit de ledenkring hebben we de nieuwe SWO van SAA ter beoordeling voorgelegd gekregen. Na bestudering daarvan hebben we onze aanpassingsvoorstellen gedeeld met de maatschappij. In de nieuwe overeenkomst zijn sommige aanpassingsvoorstellen wel doorgevoerd, andere zijn niet overgenomen.
16 december 2021
Vanuit de ledenkring hebben we de samenwerkingsovereenkomst Gevolmachtigd agent Victor Insurance Europe B.V. ter beoordeling voorgelegd gekregen. Hierover hebben we de afgelopen maanden constructief overleg over gevoerd.
16 november 2021