Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Risicomanagement
Een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is een goed middel waarmee werkgevers de arbeidsrisico’s in het bedrijf in kaart kan brengen. Door een RI&E uit te voeren en vervolgens maatregelen te nemen, kan een werkgever risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld verkleinen of zelfs wegnemen. Van 12 tot en met 16 juni wordt er tijdens de Week van de RI&E landelijk aandacht besteed aan de RI& ...
6 juni 2023
Elke werkgever die personeel in dienst heeft, inclusief uitzendkrachten en stagiaires, is verplicht een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E is een middel waarmee arbeidsrisico’s in het bedrijf in kaart gebracht kunnen worden. Vervolgens is het de bedoeling om een plan van aanpak op te stellen waarmee de geïnventariseerde risico’s verkleind kunnen worden.
8 maart 2023
Vorige week is de Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd. In de Nederlandse cybersecuritystrategie beschrijft het kabinet haar visie op de digitale samenleving en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin. De strategie is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid van vele publieke, private en maatschappelijke organisaties en bouwt voort op eerdere kabinetsbrede cyber ...
17 oktober 2022
In het kader van de Week van de RI&E (20 – 24 juni) spraken wij Petran Verduijn van Robbe Financiële Raadgevers over de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet voor ondernemers met personeel. De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) controleert hier ook actief op. “Toch hebben veel ondernemers die ik voor het eerst spreek hier nog n ...
20 juni 2022
Aanstaande maandag start de Week van de RI&E (20 juni tot 24 juni). De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) is al 25 jaar verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Veel ondernemers weten dit niet. In de Week van de RI&E vragen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Steunpunt RI&E aandacht voor dit onderwerp. Daarnaast start er een campagne om onde ...
16 juni 2022
Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet heeft een aantal ingrijpende gevolgen voor verenigingen en stichtingen in Nederland. Welke dat zijn, wat de gevolgen daarvan zijn voor het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico en hoe je ermee aan de slag kunt binnen je portefeuille zetten we uiteen in ons nieuwe kennisportaal WBTR.
21 september 2021
Deze week is de Week van de RI&E, bedoeld om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). Ook een moment om er zelf weer wat scherper naar te kijken. In ons portaal kennisportaal vind je handige tools om je hierbij te ondersteunen. Denk aan een webinar, stappenplannen en modelbrief voor je klant. Neem eens een kijkje en maak vo ...
21 juni 2021
Op 1 juli treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)in werking. Deze nieuwe wetgeving is bedoeld om het bestuur van verenigingen en stichtingen verder te professionaliseren. De WBTR heeft een aantal vergaande gevolgen voor de structuur van verenigingen en stichtingen. Toch blijkt uit recent onderzoek dat zo’n 60% van alle besturen van verenigingen en stichtingen nog nooit van de WBTR ...
16 juni 2021
Zoals we eerder al aankondigden is de Inspectie SZW in 2020 strenger gaan controleren op naleving van de RI&E. Uit het Jaarverslag 2020 blijkt dat de inspectie vorig jaar meer dan 3.000 actieve inspecties op arbozorg heeft gedaan. Bij 783 werkgevers is vervolgens gehandhaafd op arbozorgfeiten die exclusief gekoppeld zijn aan de RI&E. Daarbij zijn naast andere handhavingsinstru­menten 134 boetes op ...
17 mei 2021
Naar aanleiding van de expertsessie verzekerbaarheid zonnepanelen tijdens de tweede Adfiz online Platformbijeenkomst hebben we een artikel gepubliceerd in het Schade Magazine. Je leest hierin tips en handvatten van Jurjen Burghgraef om daken met zonnepanelen toch verzekerd te krijgen.
10 mei 2021