Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 8-7-2021

Gevolgen wijzigingen wet- en regelgeving per 1 juli

Gevolgen wijzigingen wet- en regelgeving per 1 juli

Door wetswijzigingen die sinds 1 juli 2021 van kracht zijn, kan het zijn dat er op financieel vlak het een en ander voor jouw klant gaat veranderen. Wijzer in Geldzaken heeft al deze wijzigingen opgenomen in hun 'Wat betekent dit voor mij tool'. De geactualiseerde tool is nu ook beschikbaar via Finfin van Adfiz. Het staat je uiteraard vrij deze content te gebruiken in jouw klantcommunicatie.

Nieuws
geplaatst op: 22-1-2020

Nieuw kennisdossier online: Wet arbeidsmarkt in balans

Nieuw kennisdossier online: Wet arbeidsmarkt in balans

Na eerder dit jaar het kennisdossier Transparantie in dienstverlening op onze website gepubliceerd te hebben, staat sinds vandaag het dossier Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) online. In dit dossier vind je een overzicht van en uitleg over de nieuwe regels. De komende tijd wordt het dossier nog uitgebreid met modeldocumenten en een stappenplan. De WAB is per 1 januari 2020 in werking getreden.

Nieuws
geplaatst op: 5-3-2019

Ambtenaren Economische Zaken op ministage bij Adfiz-lid 

Ambtenaren Economische Zaken op ministage bij Adfiz-lid 

Adfiz is al enige tijd in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de aanpak door het kabinet van onnodige regeldruk.

Nieuws
geplaatst op: 17-11-2017

Adfiz tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen.

Adfiz tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen.

De AFM pleit in haar consultatie voor ongevraagde transparantie over de hoogte van beloning bij schadeproducten. Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel en wij zien geen enkele goede reden waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen.

Nieuws
geplaatst op: 25-10-2017

Uitstel invoering IDD nodig voor goede voorbereiding op nieuwe regels

Uitstel invoering IDD nodig voor goede voorbereiding op nieuwe regels

Na jaren van voorbereiding en discussie over de aanpassingen in de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie IDD komt de datum van inwerkingtreding nu met rasse schreden naderbij: 23 februari 2018 moet de Europese wetgeving zijn omgezet in nationale wetgeving én moet de markt voldoen aan de nieuwe regels. Pas nu begint de omzetting in nationale regels zijn definitieve vorm te vinden. Wij pleiten daarom voor uitstel om de markt de tijd te geven zich goed voor te bereiden.

Publicaties
geplaatst op: 4-7-2017

Vijfde deel in serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP

Vijfde deel in serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP

Voor de rubriek ‘Ken je vak’ in vakblad VVP heeft Adfiz een aantal artikelen over zorgplicht geschreven. Hierin wordt steeds een ander aspect van dit thema belicht. In het vijfde deel uit deze serie aandacht voor de afspraken over zorgplicht die je kunt opnemen in de opdrachtbevestiging. Zo weten jij en je klant altijd precies waar jullie aan toe zijn.

Nieuws
geplaatst op: 14-6-2017

Vierde deel serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP – Afspraken goed vastleggen

Vierde deel serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP – Afspraken goed vastleggen

Begin dit jaar is Adfiz gestart met een serie artikelen over zorgplicht in het vakblad VVP. In het katern ‘Ken je vak’ belicht Adfiz telkens een ander aspect van het thema zorgplicht. In eerdere bijdragen in deze serie hebben we al onderstreept om met klanten tijdig afspraken over zorgplicht te maken en deze zorgvuldig vast te leggen. In de maand juni staat de vraag centraal hoe je afspraken over zorgplicht kunt vastleggen met je klant. Daarbij is de hoofdregel: algemene afspraken in je algemene voorwaarden, specifieke afspraken in de overeenkomst van opdracht.

Publicaties
geplaatst op: 3-5-2017

Derde deel serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP

Derde deel serie over zorgplicht gepubliceerd in VVP

Twee maanden geleden is Adfiz gestart met een serie artikelen over zorgplicht in het vakblad VVP. In het katern ‘Ken je vak’ belicht Adfiz telkens een ander aspect van het thema zorgplicht. In de derde bijdrage, die op 2 mei is uitgekomen, gaan we uitgebreid in op de vraag of de wettelijke zorgplicht gratis moet worden verleend. Daarnaast geven we een aantal praktische tips hoe je van tevoren afspraken kunt maken om problemen te voorkomen.

Publicaties
geplaatst op: 18-4-2017

Publicatie VVP: Wat kun je met Wft Zorgplicht doen als klant niet voor je dienstverlening wil betalen?

Publicatie VVP: Wat kun je met Wft Zorgplicht doen als klant niet voor je dienstverlening wil betalen?

In 2016 is veel aandacht besteed aan het thema zorgplicht, onder andere als gevolg van een Kifid uitspraak over de opzegging van een nazorgabonnement. Voor het katern ‘Ken je vak!’ in VVP verzorgt Adfiz een serie artikelen over de invulling van de zorgplicht. Deze maand over de verdeling van de zorgplicht. We geven onder andere antwoord op de vraag wat je met de Wft Zorgplicht kunt doen als de klant niet meer voor jouw dienstverlening kiest en er niet meer voor wil betalen.

Publicaties
geplaatst op: 7-3-2017

Adfiz start serie publicaties over zorgplicht in VVP

Adfiz start serie publicaties over zorgplicht in VVP

In 2016 is veel aandacht besteed aan het thema zorgplicht, onder andere als gevolg van een Kifid uitspraak (2016-373 van 24-02-2016) over de opzegging van een nazorgabonnement. In discussies blijkt opnieuw dat er bij veel adviseurs onzekerheid bestaat over de inhoud van de verplichte wettelijke nazorg en of daarvoor nu wel of niet een vergoeding mag worden gevraagd. Voor het katern ‘Ken je vak!’ in VVP verzorgt Adfiz dit jaar een aantal bijdragen over de invulling van de zorgplicht.