Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 5-7-2018

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Maandag ontmoetten vier Adfiz-leden op onze uitnodiging VVD-kamerlid Roald van der Linde. Ze spraken over brandende onderwerpen zoals onverzekerbaarheid, toezichtkosten, vakbekwaamheid en provisietransparantie. Van der Linde toonde zich zeer geïnteresseerd en wilde de dagelijkse praktijk echt doorgronden. Dergelijke Ronde Tafelgesprek is intussen een bewezen meerwaarde in onze lobby.

Publicaties
geplaatst op: 14-12-2016

InFinance visie: “Groot verschil productverkoop en onafhankelijk advies”

InFinance visie: “Groot verschil productverkoop en onafhankelijk advies”

Wat worden volgens Adfiz de uitdagingen in 2017? Die vraag stelde de InFinance redactie aan Adfiz directeur Enno Wiertsema. “2017 wordt sowieso het jaar van de evaluatie van het provisieverbod. We mogen verwachten dat de problemen met de toegankelijkheid van advies, die breed in de markt ervaren worden, ook uit de evaluatie komen.” Ook voor de overheid ziet hij een rol om advies toegankelijker te maken. Lees in dit ledenbericht de hele column.

Nieuws
geplaatst op: 5-10-2016

Oud-voorzitter Bob Veldhuis blikt in tweede Adfiz magazine terug op provisieverbod, Adfiz magazine morgen op de mat

Oud-voorzitter Bob Veldhuis blikt in tweede Adfiz magazine terug op provisieverbod, Adfiz magazine morgen op de mat

Volgend jaar wordt het provisieverbod geëvalueerd. Eerder dit jaar maakte minister Dijsselbloem de thema’s van de evaluatie bekend: cultuurverandering, toegankelijkheid van advies en effectiviteit van de DVD. Toenmalig Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis stond in 2010 mee aan de wieg van het provisieverbod. In het tweede Adfiz magazine, die morgen bij je op de mat valt, zochten we Veldhuis op in zijn kantoor in Heerde om met hem te kijken of het provisieverbod haar beloftes waarmaakt. “We hebben destijds heel wat risico’s geschetst. Helaas zijn die niet allemaal voldoende afgewend.”

Persberichten
geplaatst op: 7-9-2016

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Adfiz roept op tot onderzoek of consumenten die geslaagd zijn voor een kennis- en ervaringstoets verantwoord zonder advies een hypotheek kunnen afsluiten. Zij voorziet dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan recente discussies over het faciliteren van innovatie enerzijds en over de kwaliteit van de huidige kennis- en ervaringstoetsen anderzijds.

Persberichten
geplaatst op: 16-6-2016

Evaluatiebrief minister geeft goede mogelijkheden te onderzoek of klanten betere besluiten nemen

Evaluatiebrief minister geeft goede mogelijkheden te onderzoek of klanten betere besluiten nemen

Of consumenten betere besluiten nemen sinds de invoering van het provisieverbod hangt nauw samen met de vraag hoe toegankelijk advies is voor groepen consumenten. Deze week maakte minister Dijsselbloem in zijn brief aan de Tweede Kamer de thema’s voor de komende evaluatie van het provisieverbod in 2017 bekend. De minister heeft 3 goede thema’s te pakken voor zijn evaluatie. Dat geeft vertrouwen, de crux zit hem nu in hoe hij die thema’s gaat evalueren.

Nieuws
geplaatst op: 9-7-2015

AFM onderzoek naleving provisieverbod geeft handvatten voor afspraken met aanbieders

 AFM onderzoek naleving provisieverbod geeft handvatten voor afspraken met aanbieders

De AFM heeft de naleving van het provisieverbod onderzocht in de relatie tussen aanbieder en zelfstandig adviseur. Het beeld is positief. Wel somt de AFM in het rapport een aantal afspraken op die risico’s kunnen opleveren. Adfiz heeft bij de AFM benadrukt dat vergelijkbare risico’s kunnen bestaan in de relatie tussen aanbieder en adviseur in dienst van de aanbieder. Wij verwachten dat de AFM hier nadrukkelijk ook aandacht voor heeft.

Publicaties
geplaatst op: 12-3-2015

Daglad van het Noorden: Financieel adviseurs werken aan nieuw vertrouwen

Daglad van het Noorden: Financieel adviseurs werken aan nieuw vertrouwen

Hoe staat de noorderlijke economie er voor? Die vraag staat centraal in de serie Barometer van Dagblad van het Noorden. Deze maand aandacht voor de financieel adviseurs en de invoering van het provisieverbod. Enno Wiertsema is als een van de deskundigen aan het woord.

Nieuws
geplaatst op: 16-1-2015

Banken slaan de plank mis

Banken slaan de plank mis

Banken pleiten bij de AFM voor een uitzondering op het provisieverbod en de adviesregels. De toegankelijkheid van advies is een belangrijk vraagstuk, maar toestemming van de toezichthouder om niet-passend te adviseren is niet de oplossing. Feitelijk betekent het “gratis advies-light” van de banken namelijk dat de klant toch weer via het product betaalt voor de verkoopactiviteiten van de bank en helemaal geen echt advies meer krijgt.

Nieuws
geplaatst op: 31-1-2014

Allianz en Legal & General handelen niet in strijd met provisieverbod beleggen

Allianz en Legal & General handelen niet in strijd met provisieverbod beleggen

Ons eerdere vermoeden dat Allianz en Legal & General in strijd met het provisieverbod zouden kunnen handelen is niet bewaarheid. Onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen mogen beleggingsondernemingen vanaf 1 januari 2014 geen provisie betalen of ontvangen voor beleggingsdienstverlening. De situatie is echter anders wanneer een aanbieder handelt als beleggingsinstelling of verzekeraar. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime wel eerbiedigen bij overeenkomsten die voor 1 januari 2013 zijn aangegaan.

Nieuws
geplaatst op: 28-1-2014

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen zorgt voor problemen

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen zorgt voor problemen

Per 1 januari 2014 mogen beleggingsondernemingen geen provisie meer betalen en ontvangen voor dienstverlening bij beleggingen. Beleggingsinstellingen en verzekeraars mogen de vergoeding voor deze dienstverlening nog wel via provisiebetaling regelen. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime eerbiedigen voor overeenkomsten die gesloten zijn voor 1 januari 2013. Dit verschil is niet uitlegbaar. Wij hebben het ministerie en de AFM daarop eerder aangesproken.