Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 28-8-2018

Verwerken BSN door adviseurs niet verboden - Adfiz reageert op een misverstand dat breed in de markt aanwezig is

Verwerken BSN door adviseurs niet verboden - Adfiz reageert op een misverstand dat breed in de markt aanwezig is

In juli antwoordde het Ministerie van Financiën de Contactgroep Automatisering dat zij geen aparte wettelijke grondslag zal bevorderen voor adviseurs en bemiddelaars om het Burgerservicenummer (BSN) te mogen gebruiken. De publicaties hierover hebben in de markt veelvuldig tot de misvatting geleid dat het BSN helemaal niet verwerkt mag worden door financieel adviseurs. Aangezien hierover veel vragen blijven bestaan licht Adfiz toe hoe het wel zit met het BSN-nummer en de AVG.

Categorien: Privacy
Publicaties
geplaatst op: 21-8-2018

Permanente aandacht voor AVG in VVP Ken je Vak

Permanente aandacht voor AVG in VVP Ken je Vak

Op 25 mei 2018 zijn de nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens ingegaan. Inmiddels heb je waarschijnlijk de nodige wijzigingen in jouw bedrijfsvoering en informatievoorziening aangebracht, maar de AVG heeft blijvend aandacht nodig. In het augustusnummer van VVP geven we in de rubriek ‘Ken je vak’ uitleg over hoe je ook na 25 mei nog aan de privacy-wetgeving kunt voldoen.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 28-6-2018

Een maand na de AVG - AVG proof blijven

Een maand na de AVG - AVG proof blijven

Op vrijdag 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. De Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De afgelopen weken of zelfs maanden heb je waarschijnlijk heel hard gewerkt om deze nieuwe regelgeving in je organisatie te implementeren. De AVG vraagt een heel andere manier van omgaan met persoonsgegevens en een andere manier van werken. Ook na 25 mei blijven privacy management en privacy bewustwording onderwerpen die continue aandacht verdienen. Je hebt immers telkens weer te maken met nieuwe inzichten of nieuwe ICT-systemen. In dit ledenbericht vind je tips om ook na de invoering AVG proof te blijven.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 26-6-2018

Adfiz Pensioencommissie ontwikkelt model-overeenkomst met AVG-paragraaf

Adfiz Pensioencommissie ontwikkelt model-overeenkomst met AVG-paragraaf

De Pensioencommissie van Adfiz heeft de ‘verwerkers-discussie’ met werkgevers aangegrepen om een nieuw model-opdrachtbevestiging voor pensioenadvisering en/of bemiddeling op te stellen voor de leden. Het nieuwe model is gebaseerd op de bestaande Adfiz-modellen voor overeenkomsten met de klant. In een uitgebreide AVG-paragraaf regel je met de werkgever hoe je als pensioenadviseur met de persoonsgegevens van zijn werknemers om gaat.

Nieuws
geplaatst op: 21-6-2018

Adfiz heeft belangrijke verwerkersovereenkomsten gescreend

Adfiz heeft belangrijke verwerkersovereenkomsten gescreend

Begin dit jaar hebben we een model verwerkersovereenkomst beschikbaar gesteld die je aan partijen kunt toesturen met wie je een verwerkersrelatie hebt. Of die je kunt gebruiken om ontvangen verwerkersovereenkomsten te beoordelen. Van een aantal verwerkers hebben we vanuit de ledenkring in groten getale de verwerkersovereenkomsten toegezonden gekregen met het verzoek deze te bekijken. De meest voorkomende hebben we op de belangrijkste punten gescreend en van commentaar voorzien.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 19-6-2018

Op verzoek: extra tools gegevensverwerking bij werknemersvoorzieningen en –regelingen

Op verzoek: extra tools gegevensverwerking bij werknemersvoorzieningen en –regelingen

Vanuit de ledenkring ontvingen we meerdere keren het verzoek om het Statement dat je met een werkgever geen verwerkersovereenkomst hoeft te sluiten (bij werknemersvoorzieningen en -regelingen) in het Engels te ontvangen. Wij hebben dit statement daarom naar het Engels laten vertalen. Daarnaast hebben we in de Nederlandse versie een concepttekst toegevoegd waarmee je met werkgever overeenkomt hoe je zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat.

Categorien: Privacy
Publicaties
geplaatst op: 18-6-2018

Datalek in VVP Ken je vak

Datalek in VVP Ken je vak

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. In het juninummer van de VVP geven we in de rubriek 'Ken je vak' uitleg over hoe je gegevens kunt beveiligen en wat je moet doen als je te maken krijgt met een datalek. De beveiliging van persoonsgegevens begint bij het beperken van het aantal gegevens dat je vastlegt. Daarnaast ben je verplicht om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 24-5-2018

Nieuwe AVG-modeltekst: geheimhoudingsverklaring medewerkers

Nieuwe AVG-modeltekst: geheimhoudingsverklaring medewerkers

Voor financieel adviseurs hebben we in de uitvoeringswet voor de AVG gerealiseerd dat je gezondheidsgegevens mag verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de bemiddelingsactiviteiten c.q. het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekering. Belangrijk is wel dat de medewerkers die met de gegevens werken een geheimhoudingsplicht hebben. We hebben een model-tekst die je kunt gebruiken om dit goed te regelen.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 24-5-2018

Nieuw in privacy dossier: Modelpresentatie Informeren medewerkers

Nieuw in privacy dossier: Modelpresentatie Informeren medewerkers

Aanstaande vrijdag (25 mei) is het zo ver. Vanaf dan gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Download de Checklist om te zien of je alle benodigde stappen hebt genomen. Zorg dat je ook je medewerkers betrekt bij je gegevensbeleid. Zorg dat ze weten welke gegevens wel en niet verwerkt mogen worden (stap 1 en 2), wijs ze op hun rol in veilig omgaan met gegevens (stap 5 en 10), en zorg dat ze goed inspelen op de rechten van de klant (stap 3, 4 en 9). Om je hierbij te helpen hebben we een Modelpresentatie Informeren medewerkers voor je gemaakt.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 23-5-2018

Tools beschikbaar om te voldoen aan privacyregels eigen medewerkers

Tools beschikbaar om te voldoen aan privacyregels eigen medewerkers

Een werkgever moet als verwerkingsverantwoordelijke van ook voldoen aan de regels voor bescherming van persoonsgegevens van de werknemers (per 25 mei). Dit betekent dat je als werkgever transparant moet zijn naar je medewerkers toe m.b.t. welke gegevens je van hen verwerkt, met welk doel en welke rechten ze hebben. Hiervoor stellen we je 2 tools ter beschikking: een Privacystatement voor werknemer en een verwerkingsregister voor werknemers.