Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 19-8-2019

Meld je aan voor de Pensioen3Daagse op 5, 6 en 7 november 

Meld je aan voor de Pensioen3Daagse op 5, 6 en 7 november 

Op 5, 6 en 7 november gaat de Pensioen3Daagse van start. In navolging op voorgaande jaren vragen we aan alle Adfiz adviseurs om hun deuren te openen voor consumenten. Je kunt je nu al aanmelden om deel te nemen én er is promotiemateriaal beschikbaar via de website van Wijzer in Geldzaken.

Nieuws
geplaatst op: 13-8-2019

Mijnpensioenoverzicht gaat pensioenscenario’s tonen

Mijnpensioenoverzicht gaat pensioenscenario’s tonen

Deelnemers die Mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen om de hoogte van het toekomstig pensioen te achterhalen, krijgen per 30 september 3 (mogelijke) pensioenscenario’s te zien. Pensioenuitvoerders zijn verplicht deze drie scenario’s op basis van een uniforme rekenmethodiek te berekenen.

Nieuws
geplaatst op: 31-7-2019

Bestel alvast je promotiemateriaal voor de Pensioen3Daagse

Bestel alvast je promotiemateriaal voor de Pensioen3Daagse

5, 6 en 7 november vindt de Pensioen3Daagse plaats. Als Adfiz-lid kun je inspelen op de aandacht voor pensioen en oudedag door je deuren te openen voor consumenten met pensioenvragen. Wijzer in Geldzaken stelt ook dit jaar weer promotiemateriaal beschikbaar; van pepermunt tot placemat. Je kunt gratis gebruikmaken van het materiaal om te laten zien dat jij een pensioenkenner bent!

Nieuws
geplaatst op: 16-7-2019

Maak kans op de PensioenWegwijzer 2019 

Maak kans op de PensioenWegwijzer 2019 

Wijzer in Geldzaken reikt op donderdag 7 november de PensioenWegwijzer 2019 uit tijdens de Pensioen3Daagse. Heb jij samen met jouw kantoor een methode ontwikkeld waardoor consumenten beter inzicht krijgen in hun pensioen en keuzes kunnen maken? En hebben jullie de effectiviteit hiervan met onderzoek kunnen vaststellen? Dan maakt jouw kantoor kans op deze eervolle prijs!

Nieuws
geplaatst op: 9-7-2019

Deel je mening over het kabinetsvoorstel voor opname deel van pensioen op pensioendatum

Deel je mening over het kabinetsvoorstel voor opname deel van pensioen op pensioendatum

Het kabinet wil het wettelijk mogelijk maken dat mensen op de pensioendatum maximaal 10% van de waarde van hun pensioenkapitaal ineens kunnen opnemen. Graag nodigen we je uit om hierover je mening te geven. Deze input is van nut als we als Pensioencommissie reageren op dit voorstel.

Evenementen
geplaatst op: 25-6-2019

Save the date: Pensioen3daagse op 5, 6 en 7 november 

Save the date: Pensioen3daagse op 5, 6 en 7 november 

Nu Maarten van der Weijden op heldhaftige wijze de elfstedenzwemtocht heeft overwonnen kunnen we uitkijken naar een volgende tocht: de Pensioen3daagse, een initiatief van onze partner Wijzer in Geldzaken. Tijdens de Pensioen3daagse organiseren financiële dienstverleners en werkgevers door heel het land activiteiten om het pensioenbewustzijn te vergroten. Blok 5, 6 en 7 november 2019 alvast in je agenda.

Nieuws
geplaatst op: 20-6-2019

Samenwerken met Stichting Pensioenregister aan aandacht voor pensioen – deel 2

Samenwerken met Stichting Pensioenregister aan aandacht voor pensioen – deel 2

Na de animatie over verevening heeft Stichting Pensioenregister nu een nieuwe factsheet gemaakt voor ZZP’ers. Met de factsheet kunt je ZZP’ers laagdrempelig en gericht op hun pensioen en mijnpensioenoverzicht.nl wijzen.

Nieuws
geplaatst op: 5-6-2019

Concept Pensioenakkoord voor vernieuwing van pensioenstelsel vraagt goede bestudering

Concept Pensioenakkoord voor vernieuwing van pensioenstelsel vraagt goede bestudering

Vandaag is het principeakkoord over hervorming van het pensioen gepresenteerd. De komende dagen spreken de leden van de vakbonden zich er nog over uit. Wij zijn positief dat partijen tot een concept-akkoord zijn gekomen, zodat de pensioenen waarschijnlijk niet gekort hoeven te worden. Een eerste reactie hebben we met de pers gedeeld. In dit bericht praten we je bij.

Nieuws
geplaatst op: 16-5-2019

Zet een onderwerp op de agenda van de pensioencommissie

Zet een onderwerp op de agenda van de pensioencommissie

Op 22 mei komen de leden van de Pensioencommissie bijeen. Ze hebben het dan onder andere over hoe omgaan met de nieuwe Pensioenleidraad. In het kader van periodiek overleg met pensioenverzekeraars schuift deze keer Allianz aan. Heb jij vragen die we aan de orde kunnen stellen of wil je bepaalde pensioengerelateerde onderwerpen inbrengen? Laat het ons en de leden van de commissie weten door een bericht te sturen naar info@adfiz.nl o.v.v. Pensioencommissie. We horen graag wat er leeft onder leden zodat we daar rekening mee kunnen houden bij het bepalen van onze positie als gesprekspartner van het ministerie, politici en overige stakeholders.

Persberichten
geplaatst op: 14-5-2019

Zadel werkgevers niet op met de kosten voor inkomende waardeoverdrachten

Zadel werkgevers niet op met de kosten voor inkomende waardeoverdrachten

Adfiz roept de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie op om de kosten van inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen die zijn ontstaan door een collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst niet in rekening te brengen bij de werkgever. Net zoals ook wordt voorgesteld voor wat betreft de kosten voor uitgaande waardeoverdrachten.