Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 10-10-2019

Reageer op voorgestelde wijziging verplichte deelname pensioenfonds Houtbedrijf samen te voegen met pensioenfonds Meubel

Reageer op voorgestelde wijziging verplichte deelname pensioenfonds Houtbedrijf samen te voegen met pensioenfonds Meubel

Heb je klanten die deelnemen aan het pensioenfonds Houtbedrijf? Voor hen gaat er mogelijk het een en ander veranderen. Vertegenwoordigers van de bedrijfstak voor het Houtbedrijf hebben – samen met vertegenwoordigers van de bedrijfstak Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven – bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek tot wijziging van de verplichtstelling ingediend. Dit voorstel wordt nu geconsulteerd. De Pensioencommissie nodigt je uit om de voorgelegde wijziging te beoordelen op basis van je ervaring en kennis uit de adviespraktijk met de genoemde pensioenfondsen. Jouw bevindingen of verzoeken om verheldering dienen we dan samen met die van de Pensioencommissie in bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nieuws
geplaatst op: 3-10-2019

Pensioenregister toont pensioenscenario’s - 8 oktober webinar over werking ervan

Pensioenregister toont pensioenscenario’s - 8 oktober webinar over werking ervan

Sinds vorige week toont het pensioenregister aan deelnemers extra gepersonaliseerde informatie over het te verwachten pensioen in drie scenariobedragen. De scenariobedragen zijn nettobedragen inclusief AOW. Met deze ‘vooruitblik’ krijgen deelnemers meer inzicht in de te verwachten pensioenuitkering als de economie mee of tegen zit.

Nieuws
geplaatst op: 3-10-2019

Meld je aan voor het webinar ‘Pensioenscenario’s in pensioenregister’ op dinsdag 8 oktober

Meld je aan voor het webinar ‘Pensioenscenario’s in pensioenregister’ op dinsdag 8 oktober

Sinds 30 september ziet een deelnemer op mijnpensioenoverzicht.nl nieuwe informatie over mogelijke pensioenscenario’s. Onder het nieuwe tabblad ‘Vooruitblik’ worden de bezoeker drie pensioenscenario’s getoond. Tijdens het webinar geven we op 8 oktober uitleg over de werking ervan aan de hand van concrete voorbeelden van verzekerde regelingen.

Nieuws
geplaatst op: 18-9-2019

Eindelijk fiscale gelijkschakeling tweede en derde pensioenpijler

Eindelijk fiscale gelijkschakeling tweede en derde pensioenpijler

Het kabinet heeft in de miljoenennota aangekondigd om de fiscale facilitering van het sparen voor pensioen binnen de derde pensioenpijler gelijk te trekken met de tweede pensioenpijler. Deze maatregel geeft meer mogelijkheden om via de derde pijler (aanvullend) voor pensioen te sparen.

Nieuws
geplaatst op: 12-9-2019

Onderzoek naar gevolgen uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Onderzoek naar gevolgen uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Minister Koolmees heeft in antwoord op Kamervragen (Roald van der Linde, VVD) aangekondigd dat hij wil onderzoeken wat de gevolgen zijn van uitbreiding van het recht op automatische overdracht van kleine pensioenen voor werknemers en werkgevers. In het voorjaar hebben wij onze zorgen geuit over de kosten die - bij uitbreiding - neergelegd kunnen worden bij de werkgever. Dit hebben we in juli nog toegelicht op het ministerie van SZW.

Evenementen
geplaatst op: 9-9-2019

Expertsessie Hoffelijk: Prinsjesdag 2019

Expertsessie Hoffelijk: Prinsjesdag 2019

Over anderhalve week is het zo ver dan is het Zakelijk Platform waar je met elkaar in gesprek komt over het vinden, binden en ontwikkelen van professionals. Opleidingsinstituut Hoffelijk zal een expertsessie verzorgen. Het thema is vers van de pers, want de dag na Prinsjesdag praat Jarne Spit je bij over alle relevante maatregelen en de doorvertaling hiervan naar de praktijk. Hoffelijk is tevens officiële partner van het Zakelijk Platform.

Nieuws
geplaatst op: 9-9-2019

Als Adfiz-lid naar SAR-minisymposium over de impact van de Troonrede op de pensioenpraktijk

Als Adfiz-lid naar SAR-minisymposium over de impact van de Troonrede op de pensioenpraktijk

Op donderdag 19 september organiseert de SAR een mini-symposium over de impact van de Troonrede op de pensioenpraktijk. Als Adfiz-lid kun je hierbij aanwezig zijn.

Nieuws
geplaatst op: 27-8-2019

Online tools Pensioen3Daagse

Online tools Pensioen3Daagse

Op 5, 6 en 7 november 2019 vindt de Pensioen3Daagse plaats. Zoals we je al eerder meldden is Adfiz partner van dit jaarlijkse evenement waarbij consumenten bewust worden gemaakt van hun pensioen. Wijzer in geldzaken ondersteunt ook dit jaar alle activiteiten met een scala aan gratis tools, presentaties, animaties en promotiemiddelen.

Nieuws
geplaatst op: 19-8-2019

Meld je aan voor de Pensioen3Daagse op 5, 6 en 7 november 

Meld je aan voor de Pensioen3Daagse op 5, 6 en 7 november 

Op 5, 6 en 7 november gaat de Pensioen3Daagse van start. In navolging op voorgaande jaren vragen we aan alle Adfiz adviseurs om hun deuren te openen voor consumenten. Je kunt je nu al aanmelden om deel te nemen én er is promotiemateriaal beschikbaar via de website van Wijzer in Geldzaken.

Nieuws
geplaatst op: 13-8-2019

Mijnpensioenoverzicht gaat pensioenscenario’s tonen

Mijnpensioenoverzicht gaat pensioenscenario’s tonen

Deelnemers die Mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen om de hoogte van het toekomstig pensioen te achterhalen, krijgen per 30 september 3 (mogelijke) pensioenscenario’s te zien. Pensioenuitvoerders zijn verplicht deze drie scenario’s op basis van een uniforme rekenmethodiek te berekenen.