Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 13-1-2021

Opname bedrag ineens uitgesteld tot 2023

Opname bedrag ineens uitgesteld tot 2023

De inwerkingtreding van de wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt op het punt van opname van een bedrag ineens een jaar uitgesteld; niet in 2022, maar in 2023. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek uit de Eerste Kamer op de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Met dit uitstel krijgen pensioenuitvoerders meer tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe wet. Ook wil de minister de extra tijd gebruiken om te kijken welke eventuele aanpassingen nodig zijn in de wet om de uitvoerbaarheid te verbeteren.

Nieuws
geplaatst op: 6-1-2021

Geef je mening over een specifiek thema uit de consultatie Wetsvoorstel Toekomst pensioenen

Geef je mening over een specifiek thema uit de consultatie Wetsvoorstel Toekomst pensioenen

Recent is een lijvig consultatiedocument (ruim 200 pagina’s) Wetsvoorstel Toekomst pensioenen aangeboden. Het document bevat voor een belangrijk deel voor te stellen nieuwe wettelijke regels om uitvoering te geven aan het Pensioenakkoord. De pensioencommissie heeft in een digitaal overleg het document doorgesproken en daarbij ingezoomd op de onderstaande hoofdthema’s. Dit als voorbereiding op het opstellen van een schriftelijke reactie vanuit Adfiz.

Nieuws
geplaatst op: 17-12-2020

Consultatie wetsvoorstel Toekomst Pensioenen ter consultatie aangeboden

Consultatie wetsvoorstel Toekomst Pensioenen ter consultatie aangeboden

Gisteren is het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel bevat voor een belangrijk deel de nieuwe wettelijke regels om uitvoering te geven aan het Pensioenakkoord. In de komende weken zullen we het omvangrijke wetsvoorstel analyseren en een reactie opstellen.

Nieuws
geplaatst op: 26-11-2020

Nieuwe Leidraad Informatieverstrekking collectieve waardeoverdracht voor pensioenuitvoerders

Nieuwe Leidraad Informatieverstrekking collectieve waardeoverdracht voor pensioenuitvoerders

AFM heeft een nieuwe leidraad Informatieverstrekking collectieve waardeoverdracht voor pensioenuitvoerders gepubliceerd. De leidraad bevat uitgangspunten die pensioenuitvoerders in acht dienen te nemen bij het informeren van de deelnemers. De leidraad geldt vanaf 1 januari 2021 en is bestemd voor pensioenuitvoerders.

Nieuws
geplaatst op: 25-11-2020

Onze bijdragen aan de Week van AM terugkijken

Onze bijdragen aan de Week van AM terugkijken

Afgelopen maandag was de start van de allereerste Week van AM, een vol week met interessante sprekers, sessies en virtuele ontmoetingen. Wij mochten de week aftrappen met een reportage van collega Bettie Hoogsteen; ‘Pensioenakkoord geeft tijd en ruimte’. Daarnaast vond er in de middag een debat plaats tussen Enno Wiertsema, Geeke Feiter (Verbond van Verzekeraars) en Rob ter Mors (VNAB) over ‘De pijn van een harde markt’.

Nieuws
geplaatst op: 22-10-2020

Waarborgen gevraagd in consultatiereactie om verkeerde beslissingen te voorkomen bij opname bedrag ineens

Waarborgen gevraagd in consultatiereactie om verkeerde beslissingen te voorkomen bij opname bedrag ineens

In onze consultatiereactie op het ‘Besluit bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ hebben we de aandacht gevraagd voor het voorkomen van verkeerde en onomkeerbare beslissingen bij de keuze voor opname van een bedrag ineens bij een tweede en derde pijlerproduct. We hebben nadrukkelijk gewezen op de risico’s die aan de keuze voor opnamen van een bedrag ineens op de ingangsdatum zijn verbonden. Het kiezen voor een bedrag ineens kan zeer nadelig uitpakken voor de loon- en inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke regelingen.

Nieuws
geplaatst op: 30-9-2020

Verslag van de expertsessie Pensioen tijdens de Platformbijeenkomst

Verslag van de expertsessie Pensioen tijdens de Platformbijeenkomst

De pensioencommissie is vanaf de aankondiging van de hervorming van het stelsel (in 2017 in het Regeerakkoord) nauw betrokken geweest bij de lobby om aandacht te vragen voor de gevolgen van een leeftijdsonafhankelijke premie voor verzekerde regelingen. Zo publiceerden we een position paper en hebben we een doorrekening gemaakt van het effect van de verplichte invoering van een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie bij verzekerde regelingen.

Nieuws
geplaatst op: 29-9-2020

Informatie ‘opname bedrag ineens’ bij derde pijlerproduct via bemiddelaar

Informatie ‘opname bedrag ineens’ bij derde pijlerproduct via bemiddelaar

Het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen maakt het mogelijk dat een deel van de waarde van een tweede- of derdepijlerproduct ineens mag worden opgenomen op de ingangsdatum van de oudedagsvoorziening. Voor opname van een bedrag ineens bij een derde pijlerproduct wordt in het Bgfo opgenomen dat de aanbieder uiterlijk 6 maanden voor het einde van de looptijd van het product de betrokkene moet informeren over het recht om een bedrag ineens op te nemen.

Nieuws
geplaatst op: 22-9-2020

Pensioenexperts gevraagd voor Telegraaf Pensioen3daagse helpdesk

Pensioenexperts gevraagd voor Telegraaf Pensioen3daagse helpdesk

Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen ervoor zijn al in volle gang! Van 3 t/m 5 november wordt de Pensioen3daagse weer georganiseerd. Zoals je ongetwijfeld weet, is Adfiz partner van de Pensioen3daagse. Dat betekent onder andere dat jij je als pensioenexpert kunt aanmelden om een dag(deel) de pensioenhelpdesk van de Telegraaf te bemensen.

Nieuws
geplaatst op: 15-9-2020

PensioenWegwijzer 2020 winnen? Laatste kans om jouw initiatief aan te melden

PensioenWegwijzer 2020 winnen? Laatste kans om jouw initiatief aan te melden

De Pensioen Wegwijzer is een speciale prijs voor initiatieven die het mensen gemakkelijk maken inzicht te krijgen in hun pensioen en, waar nodig actie, te ondernemen. Heeft jouw organisatie iets bedacht (of sterk verbeterd) waardoor mensen makkelijker inzicht krijgen in hun pensioensituatie? Meld jouw initiatief dan nu aan en maak kans op de PensioenWegwijzer 2020. Aanmelden kan deze week nog, tot 21 september.