Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 21-4-2021

Onze consultatiereactie op uitbreiding van het recht automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Onze consultatiereactie op uitbreiding van het recht automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

In onze consultatiereactie voor regelgeving gericht op uitbreiding van het recht voor pensioenuitvoerders voor automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen vragen we aandacht voor het bieden van voldoende bescherming in enkele situaties.

Nieuws
geplaatst op: 15-4-2021

APF-regeling vraagt tijdige aandacht van pensioenadviseur

APF-regeling vraagt tijdige aandacht van pensioenadviseur

Op grond van de conceptregelgeving Pensioenakkoord heeft een werkgever de keuze om een op 31-12-2025 bestaande premieregeling (met progressieve staffel) ongewijzigd voort te zetten voor bestaande medewerkers die aan de regeling deelnemen. Eerbiedigende werking kan ook gelden voor uitkeringsregelingen (eindloon, middelloon) die uiterlijk vóór deze datum worden omgezet naar een premieregeling met een progressieve staffel.

Nieuws
geplaatst op: 24-3-2021

Regelgeving uitbreiding recht waardeoverdracht kleine pensioenen ter consultatie

Regelgeving uitbreiding recht waardeoverdracht kleine pensioenen ter consultatie

Een wetsvoorstel dat pensioenuitvoerders een uitgebreider recht moet geven op waardeoverdracht van kleine pensioenen (minder dan €503,24 bruto per jaar) is ter consultatie voorgelegd. Het recht op waardeoverdracht is nu nog beperkt tot kleine ouderdomspensioenen die zijn ontstaan vanwege uitdiensttreding van een deelnemer. Per 1-1-2022 moet het mogelijk worden dat ook kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van een collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst automatisch kunnen worden overdragen.

Nieuws
geplaatst op: 16-2-2021

Consultatiereactie Wetsontwerp toekomst pensioenen

Consultatiereactie Wetsontwerp toekomst pensioenen

Afgelopen week hebben wij gereageerd op de consultatie Wetsontwerp toekomst pensioenen. Het wetsontwerp bevat nieuw voor te stellen wettelijke regels voor de herziening van het pensioenstelsel. De regels zijn gebaseerd op de Hoofdlijnennotitie Pensioenakkoord.

Nieuws
geplaatst op: 13-1-2021

Opname bedrag ineens uitgesteld tot 2023

Opname bedrag ineens uitgesteld tot 2023

De inwerkingtreding van de wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen wordt op het punt van opname van een bedrag ineens een jaar uitgesteld; niet in 2022, maar in 2023. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek uit de Eerste Kamer op de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Met dit uitstel krijgen pensioenuitvoerders meer tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe wet. Ook wil de minister de extra tijd gebruiken om te kijken welke eventuele aanpassingen nodig zijn in de wet om de uitvoerbaarheid te verbeteren.

Nieuws
geplaatst op: 6-1-2021

Geef je mening over een specifiek thema uit de consultatie Wetsvoorstel Toekomst pensioenen

Geef je mening over een specifiek thema uit de consultatie Wetsvoorstel Toekomst pensioenen

Recent is een lijvig consultatiedocument (ruim 200 pagina’s) Wetsvoorstel Toekomst pensioenen aangeboden. Het document bevat voor een belangrijk deel voor te stellen nieuwe wettelijke regels om uitvoering te geven aan het Pensioenakkoord. De pensioencommissie heeft in een digitaal overleg het document doorgesproken en daarbij ingezoomd op de onderstaande hoofdthema’s. Dit als voorbereiding op het opstellen van een schriftelijke reactie vanuit Adfiz.

Nieuws
geplaatst op: 17-12-2020

Consultatie wetsvoorstel Toekomst Pensioenen ter consultatie aangeboden

Consultatie wetsvoorstel Toekomst Pensioenen ter consultatie aangeboden

Gisteren is het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel bevat voor een belangrijk deel de nieuwe wettelijke regels om uitvoering te geven aan het Pensioenakkoord. In de komende weken zullen we het omvangrijke wetsvoorstel analyseren en een reactie opstellen.

Nieuws
geplaatst op: 26-11-2020

Nieuwe Leidraad Informatieverstrekking collectieve waardeoverdracht voor pensioenuitvoerders

Nieuwe Leidraad Informatieverstrekking collectieve waardeoverdracht voor pensioenuitvoerders

AFM heeft een nieuwe leidraad Informatieverstrekking collectieve waardeoverdracht voor pensioenuitvoerders gepubliceerd. De leidraad bevat uitgangspunten die pensioenuitvoerders in acht dienen te nemen bij het informeren van de deelnemers. De leidraad geldt vanaf 1 januari 2021 en is bestemd voor pensioenuitvoerders.

Nieuws
geplaatst op: 25-11-2020

Onze bijdragen aan de Week van AM terugkijken

Onze bijdragen aan de Week van AM terugkijken

Afgelopen maandag was de start van de allereerste Week van AM, een vol week met interessante sprekers, sessies en virtuele ontmoetingen. Wij mochten de week aftrappen met een reportage van collega Bettie Hoogsteen; ‘Pensioenakkoord geeft tijd en ruimte’. Daarnaast vond er in de middag een debat plaats tussen Enno Wiertsema, Geeke Feiter (Verbond van Verzekeraars) en Rob ter Mors (VNAB) over ‘De pijn van een harde markt’.

Nieuws
geplaatst op: 22-10-2020

Waarborgen gevraagd in consultatiereactie om verkeerde beslissingen te voorkomen bij opname bedrag ineens

Waarborgen gevraagd in consultatiereactie om verkeerde beslissingen te voorkomen bij opname bedrag ineens

In onze consultatiereactie op het ‘Besluit bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ hebben we de aandacht gevraagd voor het voorkomen van verkeerde en onomkeerbare beslissingen bij de keuze voor opname van een bedrag ineens bij een tweede en derde pijlerproduct. We hebben nadrukkelijk gewezen op de risico’s die aan de keuze voor opnamen van een bedrag ineens op de ingangsdatum zijn verbonden. Het kiezen voor een bedrag ineens kan zeer nadelig uitpakken voor de loon- en inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke regelingen.