Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Pensioenen
Het wetsvoorstel dat een verlenging van de transitietermijn moet regelen tot – in beginsel 2028 - is vorige week naar de Tweede Kamer gezonden. Doel van het wetsvoorstel is dat pensioenuitvoerders een jaar langer de tijd krijgen om hun werkzaamheden te spreiden om een zorgvuldige pensioentransitie mogelijk te maken. Met het wetsvoorstel moet eveneens worden bereikt dat de regering in de toekomst ...
2 juli 2024
De minister heeft bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen aan de Eerste Kamer toegezegd dat de einddatum voor de transitie met een jaar wordt verschoven naar 1-1-2028. Recent heeft de minister aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er geen redenen zijn om deze datum verder op te schuiven.
25 juni 2024
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben vandaag een regeling gepresenteerd waarmee zij mkb-ondernemers willen ondersteunen om tot een pensioenregeling voor hun medewerkers te komen. Maximaal 100 ondernemers kunnen een tegemoetkoming ter waarde van €2.000 aanvragen als bijdrage om deskundig advies in te winnen. De tegemoetkoming moet bijdragen aan het verminderen van het aantal werknemers dat geen pensioen ...
20 juni 2024
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen heeft het ministerie diverse aangepaste V&A’s gepubliceerd. Hieraan zijn enkele nieuwe toegevoegd. De nieuwe V&A’s (geel gemarkeerd in het document) hebben o.a. betrekking op:
19 juni 2024
Op 20 juni organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW van 15.00 tot 16.00 uur een webinar over een nieuwe tijdelijke regeling, waarmee werkgevers een tegemoetkoming kunnen aanvragen van maximaal €2000 in pensioenadvieskosten. Het webinar is bedoeld voor MKB'ers (binnen je klantenkring) die nog geen pensioenregeling hebben voor hun werknemers (witte-vlek werkgever). Uiteraard kun je het webinar ook zelf ...
18 juni 2024
Recent is het wetsvoorstel (Wet toezeggingen pensioenonderwerpen) ter consultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel bevat voorstellen voor regelgeving die betrekking hebben op toezeggingen die tijdens de parlementaire behandeling van de Wtp in de Eerste Kamer zijn gedaan.
13 juni 2024
De PensioenWegwijzer is de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan initiatieven die mensen helpen om inzicht te krijgen in hun pensioen en hen aanzet tot actie wanneer dat nodig is. Organisaties kunnen een initiatief inzenden dat mensen stimuleert om beter na te denken over hun financiële toekomst.
21 mei 2024
Eerder informeerden we je dat we in ons kennisportaal Pensioenstelsel per verzekeraar een handig document hebben geplaatst waarin staat hoe de betreffende maatschappij met specifieke punten in het aanpassingstraject omgaat en wat de uiteenlopende mogelijkheden zijn. Dit overzicht is nu uitgebreid met het beleid van Centraal Beheer PPI toegevoegd.
14 mei 2024
Eerder meldden we je al dat we onder pensioenverzekeraars een uitvraag hebben gedaan naar het door hen gehanteerde Wtp-beleid. in ons kennisportaal Pensioenstelsel hebben we per verzekeraar een handig document geplaatst van het door de betreffende maatschappij gevoerde beleid.
3 mei 2024
Zoals we al eerder hebben gemeld zijn wij weer betrokken bij het Congres Werken aan ons pensioen, dat op op 19 juni plaats heeft. Ook dit jaar staat de pensioentransitie centraal, met ruimte voor verdieping, praktische vragen en het bespreken van dilemma’s.
1 mei 2024