Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Pensioenen
Gisteren organiseerden we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, de opvolger van het Particulier Platform en het Zakelijke Platform. De nieuwe opzet, met 's ochtends aandacht voor de particuliere markt, 's middags voor de zakelijke en daar tussenin een plenair deel, was een groot succes. Niet in de laatste plaats door de goede opkomst en de 14 vertegenwoordigers van ledenvoordelen die de ...
21 september 2023
In oktober organiseert Adfiz op 5 locaties in het land een opleidingsdag Wet toekomst pensioenen voor adviseurs. De opleidingsdag biedt deelnemers praktische handvatten om op kantoorniveau de organisatie van het transitietraject binnen de eigen pensioenportefeuille aan te pakken. De opleidingsdag is opengesteld voor zowel leden als niet-leden.
15 september 2023
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in deze krappe arbeidsmarkt werkgevers ondersteunen om het gesprek aan te gaan met werknemers over doorwerken na de AOW-leeftijd. Het departement heeft daarvoor een toolkit ontwikkeld met diverse communicatiemiddelen.
13 september 2023
Werkgevers moeten straks verplicht op de loonstrook vermelden als een werknemer geen ouderdomspensioen opbouwt. Ook verschijnt dan een melding hiervan op mijnpensioenoverzicht.nl. De nieuwe regel komt voort uit het ‘Aanvalsplan witte vlek’ van de Stichting van de Arbeid en is opgenomen in de Wtp.
13 september 2023
Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.
11 september 2023
Onze collega Bettie Hoogsteen heeft onlangs meegewerkt aan de AM-zomerserie, een zomerrubriek waarin AMweb 'smaakmakers uit de sector aan het woord laat over uiteenlopende onderwerpen'.
16 augustus 2023
Net voor de zomer is het kabinet Rutte IV gevallen en hebben meerdere politieke kopstukken aangegeven niet opnieuw verkiesbaar te zijn. Duidelijk is dat het politieke landschap veranderd en ook voor ons betekent dit dat aanspreekpunten en contacten in de politiek gaan wijzigen. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn op woensdag 22 november en alle politieke partijen zijn deze zomer al druk bezi ...
14 augustus 2023
Op 3 september a.s. vergadert de pensioencommissie. Heb je pensioenonderwerpen die je op de agenda wilt zetten? Of wil je leden van de commissie een vraag voorleggen? Stuur dan een e-mail naar info@adfiz.nl.
14 augustus 2023
Onlangs publiceerde het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen tien Vragen & Antwoorden (V&A's) over de Wet toekomst pensioenen.
7 augustus 2023
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt sociale partners bij de vormgeving van een nieuw nabestaandenpensioen de mogelijkheid van het toevoegen van een Anw-hiaatverzekering of nabestaandenoverbruggingspensioen te overwegen, wanneer dit passend is. Op deze manier moet worden tegemoetgekomen aan het (soms) grote verschil in de uitkering van het partnerpensioen bij overlijden vlak voo ...
3 augustus 2023