Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Pensioenen
In VVP #2 is in de rubriek Ken je vak een artikel van ons verschenen over de stappen die we samen met het Verbond hebben gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficienter te maken.
17 april 2024
Eerder meldden we je al dat het voor werkgevers verplicht wordt om op de loonstrook te vermelden als een werknemer geen ouderdomspensioen opbouwt. Hiermee wilde de overheid stimuleren dat werknemers zonder pensioenregeling hierover het gesprek aangaan met hun werkgever. Ook wil men op deze manier stimuleren dat werkgevers door de verplichte melding op de loonstrook geprikkeld worden om alsnog een ...
4 april 2024
Om werkgevers goed te kunnen adviseren over het aanpassen van de pensioencontracten aan de Wet toekomst pensioenen, is het belangrijk dat je een overzicht hebt van het beleid van de verschillende pensioenuitvoerders. Om dat inzichtelijk te krijgen hebben we onder pensioenverzekeraars een uitvraag gedaan naar hoe met specifieke punten in het aanpassingstraject wordt omgaan en wat de uiteenlopende m ...
26 maart 2024
Op 7 maart organiseerden wij een Webinar over de Modelbrief collectieve waardeoverdracht. Deze brief is onderdeel van de stappen die we samen met het Verbond van Verzekeraars hebben gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficiënter te maken. Hierover berichtten wij je begin februari.
14 maart 2024
Zoals we vorige week al aankondigden organiseren we op 7 maart om 9.00 uur een webinar over collectieve waardeoverdracht. Centraal in dit webinar staat een modelbrief die we samen met het Verbond hebben opgesteld om zo collectieve waardeoverdrachten te standaardiseren. Hiermee wordt het proces ook efficiënter gemaakt.
28 februari 2024
Op 19 juni 2024 organiseert Werken aan ons pensioen voor de tweede keer een congres voor alle betrokkenen bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het congres is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW, MKB-NL, LTO, FNV, CNV, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, de Stichting van de Arbeid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Adfiz.
26 februari 2024
Op dinsdag 19 maart organiseert VVP in het AFAS theater in Leusden het event Pensioen & Vermogen. Tijdens dit event wordt uitgebreid ingegaan op de toegevoegde waarde van de adviseur tijdens de overgangsfase. Naast een plenair deel worden door de kennispartners van het event ook diverse praktijksessies georganiseerd. Als Adfiz-lid kun je met korting naar dit event, je betaalt dan €75,- in plaats v ...
26 februari 2024
De sector heeft stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren en efficiënter te maken. Hiertoe is onder andere een modelbrief opgesteld om werknemers adequaat te informeren over een collectieve waardeoverdracht en is een Excel-document ontwikkeld om de uitwisseling van informatie tussen jou, werkgever en pensioenuitvoerders soepel te laten verlopen. In een webinar da ...
20 februari 2024
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen heeft de Belastingdienst diverse aangepaste V&A’s en handreikingen gepubliceerd.
15 februari 2024
Samen met andere partijen die betrokken zijn bij werkenaanonspensioen.nl hebben we een format ontwikkeld voor een Transitieplan eerbiedigende werking. Bij de keuze voor de eerbiedigende werking is het het opstellen van een Transitieplan overigens niet verplicht.
8 februari 2024