Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 22-9-2020

Pensioenexperts gevraagd voor Telegraaf Pensioen3daagse helpdesk

Pensioenexperts gevraagd voor Telegraaf Pensioen3daagse helpdesk

Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen ervoor zijn al in volle gang! Van 3 t/m 5 november wordt de Pensioen3daagse weer georganiseerd. Zoals je ongetwijfeld weet, is Adfiz partner van de Pensioen3daagse. Dat betekent onder andere dat jij je als pensioenexpert kunt aanmelden om een dag(deel) de pensioenhelpdesk van de Telegraaf te bemensen.

Nieuws
geplaatst op: 15-9-2020

PensioenWegwijzer 2020 winnen? Laatste kans om jouw initiatief aan te melden

PensioenWegwijzer 2020 winnen? Laatste kans om jouw initiatief aan te melden

De Pensioen Wegwijzer is een speciale prijs voor initiatieven die het mensen gemakkelijk maken inzicht te krijgen in hun pensioen en, waar nodig actie, te ondernemen. Heeft jouw organisatie iets bedacht (of sterk verbeterd) waardoor mensen makkelijker inzicht krijgen in hun pensioensituatie? Meld jouw initiatief dan nu aan en maak kans op de PensioenWegwijzer 2020. Aanmelden kan deze week nog, tot 21 september.

Nieuws
geplaatst op: 26-8-2020

Wetsvoorstel naar Tweede Kamer voor minder snelle stijging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Wetsvoorstel naar Tweede Kamer voor minder snelle stijging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Recent is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend dat moet regelen dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen. Een minder snelle stijging is afgesproken in het pensioenakkoord.

Evenementen
geplaatst op: 6-8-2020

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie Pensioenen

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie Pensioenen

De voorbereidingen voor de Adfiz Platformbijeenkomst 2020 – op 16 september – zijn in volle gang. Wat je in grote lijnen van dit event kunt verwachten, hebben we eerder al gecommuniceerd. We schreven toen ook al dat we je de komende periode meer vertellen over de inhoud van de afzonderlijke onderdelen van dit event.

Nieuws
geplaatst op: 29-7-2020

Stichting van de Arbeid: dienstverlening op maat kan ook toegepast worden bij pensioenadvisering

Stichting van de Arbeid: dienstverlening op maat kan ook toegepast worden bij pensioenadvisering

De Stichting van de Arbeid (STAR) wijst erop dat de administratieve verplichtingen en kosten van een uitgebreid advies door kleine en startende werkgevers in bepaalde gevallen als een belemmering kunnen worden ervaren voor het treffen van een pensioenregeling voor medewerkers. De STAR geeft aan dat een werkgever om deze reden kan afzien van een pensioenregeling en de werknemers bijvoorbeeld een looncompensatie geeft om zelf iets te regelen voor de oudedagsvoorziening.

Nieuws
geplaatst op: 15-7-2020

Tweede Kamer vraagt opnieuw aandacht voor verzekerde regelingen

Tweede Kamer vraagt opnieuw aandacht voor verzekerde regelingen

In het debat gisteren over de uitwerking van het Pensioenakkoord is door diverse partijen de aandacht gevestigd op de uitwerking van het akkoord voor DC-regelingen. Er werd gewezen op de arbeidsmarkteffecten bij baanwisseling voor oudere werknemers waardoor zij bij de nieuwe werkgever te maken krijgen met een veelal lagere vlakke staffel.

Nieuws
geplaatst op: 14-7-2020

Tweede Kamer debatteert vandaag over uitwerking van het Pensioenakkoord

Tweede Kamer debatteert vandaag over uitwerking van het Pensioenakkoord

Vanmiddag en vanavond debatteert de Tweede Kamer voor het eerst over de uitwerking van het Pensioenakkoord. De Kamer is hiervoor terug van zomerreces, evenals voor een debat over Europa. Ter voorbereiding op het pensioendebat zijn 211 schriftelijke vragen ingediend. Deze heeft de minister afgelopen vrijdag beantwoord.

Nieuws
geplaatst op: 29-6-2020

STAR komt met aanvalsplan om ‘Witte vlek pensioenen’ terug te dringen

STAR komt met aanvalsplan om ‘Witte vlek pensioenen’ terug te dringen

In het Pensioenakkoord (juni 2019) is afgesproken dat de Stichting van de Arbeid (STAR) met een aanvalsplan komt om de omvang van het aantal werknemers dat geen pensioen via de werkgever (tweede pensioenpijler) opbouwt (zgn. witte vlek), terug te dringen. Aanleiding hiervoor zijn cijfers van het CBS (2019) waaruit blijkt dat veel minder werknemers via hun werkgever pensioen opbouwen dan steeds werd gedacht.

Nieuws
geplaatst op: 24-6-2020

Adfiz positief over uitwerking pensioenakkoord voor verzekerde regelingen

Adfiz positief over uitwerking pensioenakkoord voor verzekerde regelingen

Deze week heeft minister Koolmees de ‘Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord’ naar de Tweede Kamer gezonden. Dit document bevat de technische uitwerking van het pensioenakkoord dat kabinet en sociale partners vorig jaar juni hebben gesloten. Op basis van de inhoud zal nieuwe pensioenwetgeving worden voorbereid met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2022.

Nieuws
geplaatst op: 22-6-2020

Advies STAR nabestaandenpensioen in lijn met onze visie: uniform nabestaandenpensioen op risicobasis

Advies STAR nabestaandenpensioen in lijn met onze visie: uniform nabestaandenpensioen op risicobasis

Vorige week heeft de Stichting van de Arbeid advies uitgebracht hoe het stelsel voor nabestaandenvoorzieningen verbeterd kan worden. Minister Koolmees heeft begin vorig jaar om dit advies gevraagd omdat het huidige stelsel ingewikkeld is geworden en tot schrijnende situaties kan leiden doordat deelnemers zich onvoldoende bewust zijn van de financiële gevolgen van overlijden van de partner.