Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 10-12-2019

Consultatiereactie wetsvoorstel voor opname van deel van pensioen op pensioendatum

Consultatiereactie wetsvoorstel voor opname van deel van pensioen op pensioendatum

In het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord is het eerste wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ ter consultatie aangeboden. Wij hebben in de consultatiereactie gepleit voor maximale keuzevrijheid, goede afspraken over informatieverstrekking en meer bescherming van deelnemers als zij zonder advies hun keuze willen maken.

Nieuws
geplaatst op: 14-11-2019

Korte terugblik op de Pensioen3Daagse

Korte terugblik op de Pensioen3Daagse

Vorige week vond van dinsdag tot en met donderdag voor de negende keer de Pensioen3daagse plaats. Als partner van Wijzer in geldzaken, de initiatiefnemer van dit evenement, hebben we ook dit jaar weer met z’n allen een grote bijdrage geleverd aan het succes van deze editie.

Nieuws
geplaatst op: 13-11-2019

Onze reactie op de aanvraag uitbreiding verplichtstelling Pensioenfonds Meubelindustrie

Onze reactie op de aanvraag uitbreiding verplichtstelling Pensioenfonds Meubelindustrie

Sociale partners in de meubelindustrie hebben aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek gedaan om de werkingssfeer van de verplichtstelling van het Pensioenfonds Meubel aan te passen zodat ook werkgevers die actief zijn in het houtbedrijf onder deze verplichtstelling zullen vallen. Omdat helderheid ten aanzien van de ‘werkingssfeer’ bij verplichtstellingen van het grootste belang is voor pensioenadvieskantoren hebben wij op dit verzoek gereageerd.

Nieuws
geplaatst op: 31-10-2019

Pensioen3daagse volgende week van start

Pensioen3daagse volgende week van start

Dinsdag 5 november start de Pensioen3daagse 2019. Tijdens dit initiatief van onze partner Wijzer in Geldzaken (onderdeel van het Ministerie van Financiën) organiseren financiële dienstverleners en werkgevers gedurende drie dagen door heel het land activiteiten om het pensioenbewustzijn te vergroten. Onze online ‘zoek adviseur’- en ‘stel een vraag’-modules zijn onderdeel van de campagne van Wijzer in Geldzaken. Net zoals in voorgaande jaren roepen we alle leden op om tijdens de Pensioen3daagse de deuren te openen voor consumenten.

Nieuws
geplaatst op: 10-10-2019

Reageer op voorgestelde wijziging verplichte deelname pensioenfonds Houtbedrijf samen te voegen met pensioenfonds Meubel

Reageer op voorgestelde wijziging verplichte deelname pensioenfonds Houtbedrijf samen te voegen met pensioenfonds Meubel

Heb je klanten die deelnemen aan het pensioenfonds Houtbedrijf? Voor hen gaat er mogelijk het een en ander veranderen. Vertegenwoordigers van de bedrijfstak voor het Houtbedrijf hebben – samen met vertegenwoordigers van de bedrijfstak Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven – bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek tot wijziging van de verplichtstelling ingediend. Dit voorstel wordt nu geconsulteerd. De Pensioencommissie nodigt je uit om de voorgelegde wijziging te beoordelen op basis van je ervaring en kennis uit de adviespraktijk met de genoemde pensioenfondsen. Jouw bevindingen of verzoeken om verheldering dienen we dan samen met die van de Pensioencommissie in bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nieuws
geplaatst op: 3-10-2019

Pensioenregister toont pensioenscenario’s - 8 oktober webinar over werking ervan

Pensioenregister toont pensioenscenario’s - 8 oktober webinar over werking ervan

Sinds vorige week toont het pensioenregister aan deelnemers extra gepersonaliseerde informatie over het te verwachten pensioen in drie scenariobedragen. De scenariobedragen zijn nettobedragen inclusief AOW. Met deze ‘vooruitblik’ krijgen deelnemers meer inzicht in de te verwachten pensioenuitkering als de economie mee of tegen zit.

Nieuws
geplaatst op: 3-10-2019

Meld je aan voor het webinar ‘Pensioenscenario’s in pensioenregister’ op dinsdag 8 oktober

Meld je aan voor het webinar ‘Pensioenscenario’s in pensioenregister’ op dinsdag 8 oktober

Sinds 30 september ziet een deelnemer op mijnpensioenoverzicht.nl nieuwe informatie over mogelijke pensioenscenario’s. Onder het nieuwe tabblad ‘Vooruitblik’ worden de bezoeker drie pensioenscenario’s getoond. Tijdens het webinar geven we op 8 oktober uitleg over de werking ervan aan de hand van concrete voorbeelden van verzekerde regelingen.

Nieuws
geplaatst op: 18-9-2019

Eindelijk fiscale gelijkschakeling tweede en derde pensioenpijler

Eindelijk fiscale gelijkschakeling tweede en derde pensioenpijler

Het kabinet heeft in de miljoenennota aangekondigd om de fiscale facilitering van het sparen voor pensioen binnen de derde pensioenpijler gelijk te trekken met de tweede pensioenpijler. Deze maatregel geeft meer mogelijkheden om via de derde pijler (aanvullend) voor pensioen te sparen.

Nieuws
geplaatst op: 12-9-2019

Onderzoek naar gevolgen uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Onderzoek naar gevolgen uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Minister Koolmees heeft in antwoord op Kamervragen (Roald van der Linde, VVD) aangekondigd dat hij wil onderzoeken wat de gevolgen zijn van uitbreiding van het recht op automatische overdracht van kleine pensioenen voor werknemers en werkgevers. In het voorjaar hebben wij onze zorgen geuit over de kosten die - bij uitbreiding - neergelegd kunnen worden bij de werkgever. Dit hebben we in juli nog toegelicht op het ministerie van SZW.

Evenementen
geplaatst op: 9-9-2019

Expertsessie Hoffelijk: Prinsjesdag 2019

Expertsessie Hoffelijk: Prinsjesdag 2019

Over anderhalve week is het zo ver dan is het Zakelijk Platform waar je met elkaar in gesprek komt over het vinden, binden en ontwikkelen van professionals. Opleidingsinstituut Hoffelijk zal een expertsessie verzorgen. Het thema is vers van de pers, want de dag na Prinsjesdag praat Jarne Spit je bij over alle relevante maatregelen en de doorvertaling hiervan naar de praktijk. Hoffelijk is tevens officiële partner van het Zakelijk Platform.