Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 9-1-2020

Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst in volle gang – speech Roger van der Linden online

Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst in volle gang – speech Roger van der Linden online

Met ruim 350 bezoekers is de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst opnieuw een succes. Het plenaire programma is intussen afgelopen en het netwerkevent in volle gang in het Spant! in Bussum. De nieuwjaarsspeech van Roger van der Linden is al terug te lezen. En ook de prijzen van het Adfiz Prestatie Onderzoek zijn intussen bekend.

Nieuws
geplaatst op: 3-7-2019

Minister Hoekstra onderstreept belang van adviseur op taximarkt

Minister Hoekstra onderstreept belang van adviseur op taximarkt

Gisteravond is de Kamerbrief verschenen over (on)verzekerbaarheid op de taximarkt. Deze brief bevestigt het beeld dat adviseurs in de praktijk al signaleren. Het aantal verzekeraars dat formeel actief is op de straattaximarkt is in 2019 gereduceerd tot twee verzekeraars. Het aantal spelers is in een aantal jaren meer dan gehalveerd. Hoewel het aanbod buiten de grote steden soms iets ruimer is, bevestigen deze statistieken de stelling van Adfiz dat er geen sprake is van concurrentie op de taximarkt. Uit de Kamerbrief blijkt ook dat de premies sinds 2014 bijna zijn verdubbeld. Hier staat tegenover dat de schadelast een vergelijkbare trend kent.

Nieuws
geplaatst op: 12-3-2019

Met ledenkorting naar VVP kennisevent bijzondere risico’s

Met ledenkorting naar VVP kennisevent bijzondere risico’s

Met alle nieuwe technische mogelijkheden neemt het aantal bijzondere risico’s toe (denk aan drones, zelfrijdende auto’s). Daarnaast worden nieuwe en bestaande bijzondere en soms zelfs gewone risico’s lastiger verzekerbaar (tiny houses, taxi’s, medische risico’s). Dat geeft jou als adviseur een uitgelezen kans om je vakkennis en klantgerichtheid optimaal in te zetten voor hun klanten. Het kennisevent bijzondere risico’s van VVP op 17 april is een uitgelezen kans om kennis uit te wisselen en casussen te bespreken.

Nieuws
geplaatst op: 20-9-2018

Onverzekerbare risico’s centraal op druk bezocht Zakelijk Platform

Onverzekerbare risico’s centraal op druk bezocht Zakelijk Platform

Hoe kunnen we van onverzekerbare risico’s verzekerbare risico’s maken? Uiteraard ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de aanbieders, maar ook als adviseurs kunnen we actief bijdragen aan oplossingen. Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met collega’s en verzekeringspakketten te bundelen. Of door risico’s eerder in kaart te brengen en preventiemaatregelen te treffen. En welke oplossingen liggen er in het buitenland? Onder meer deze onderwerpen stonden centraal tijdens het Zakelijk Platform op woensdag 19 september. Dat onverzekerbaarheid speelt bleek wel uit de enorme belangstelling. Ruim 175 leden bezochten de zonnige locatie in Maarssen. In dit bericht vind je het verslag.

Nieuws
geplaatst op: 6-9-2018

De impact van Nanotechnologie in de praktijk - Expertsessie Zakelijk Platform 19 september 

De impact van Nanotechnologie in de praktijk - Expertsessie Zakelijk Platform 19 september 

Wist je dat de toepassing van Nanotechnologie directe gevolgen heeft voor de (on)verzekerbaarheid van bepaalde risico’s die je nu en straks in je dagelijkse praktijk gaat tegenkomen? Dit werkt door in het adviesvak. Maar wat is deze nieuwe techniek eigenlijk? Hoe is het ontstaan en hoe beheerst het ons leven? Janneke Hoedemaekers, Directeur van Mesa+ aan de TU in Twente, zal op verzoek van Reaal deze expertsessie verzorgen tijdens het Zakelijk Platform.

Nieuws
geplaatst op: 4-9-2018

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche – Expertsessie Zakelijk Platform 19 september

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche – Expertsessie Zakelijk Platform 19 september

In de media is de laatste tijd veel aandacht voor beroepen die fysiek gezien niet of nauwelijks tot pensioengerechtigde leeftijd zijn uit te voeren. Met het stijgen van de AOW-leeftijd zal het voor sommige zelfstandigen simpelweg niet meer mogelijk zijn hun beroep tot het bereiken van deze leeftijd uit te oefenen. Hoe ga jij hier als adviseur mee om en wat kun je verwachten van verzekeraars? Bied je de klant enkel een tijdelijke AOV aan? Of wordt het arbeidsongeschiktheidsrisico vanaf een bepaalde leeftijd helemaal onverzekerbaar? Ontdek het tijdens de expertsessie op het Zakelijk Platform woensdag 19 september. Leden van de NVIA ontvangen 3 PE-punten voor het bijwonen van deze sessie.

Nieuws
geplaatst op: 28-8-2018

Asbest; feiten, fabels, ontwikkelingen en aansprakelijkheid - Expertsessie Zakelijk Platform 19 september

Asbest; feiten, fabels, ontwikkelingen en aansprakelijkheid - Expertsessie Zakelijk Platform 19 september

Installatiewerkzaamheden waarbij per ongeluk in asbesthoudend materiaal gezaagd wordt, een pand waarin een huurder asbestleidingen ontdekt, een brand waarbij asbestdeeltjes op naburige erven terecht komen of een hagelstorm waardoor asbesthoudend dakmateriaal beschadigt. De praktijk laat talloze voorbeelden zien waarin asbest een hoofdrol speelt en die leiden tot juridische geschillen. In de expertsessie tijdens het Zakelijk Platform 19 september gaat mr. Piet Bosma, schade-expert bij Lengkeek middels een interactieve workshop in op hoe je als adviseur je klant hier het beste bij kunt ondersteunen. Vraagstukken die, met de toenemende overheidsmaatregelen op het gebied van asbest, steeds vaker gaan spelen. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

Publicaties
geplaatst op: 31-7-2018

FD brengt onverzekerbaarheid onder de aandacht

FD brengt onverzekerbaarheid onder de aandacht

Het Financieele Dagblad opende vanmorgen met een artikel over de (praktische) onverzekerbaarheid van een toenemend aantal 'risicovolle' beroepen. Als belangrijkste oorzaken noemt de krant de strengere kapitaaleisen voor verzekeraars en de trend onder aanbieders om alleen de beste risico's te willen dekken. ‘Het wordt nu zo nijpend, dat het tijd is om de noodklok te luiden’, zegt ook Enno Wiertsema in het artikel.

Evenementen
geplaatst op: 11-7-2018

Onverzekerbare risico's centraal tijdens Zakelijk Platform op 19 september, meld je aan!

Onverzekerbare risico's  centraal tijdens Zakelijk Platform op 19 september, meld je aan!

Eind vorig jaar hebben wij de toenemende onverzekerbaarheid op de agenda gezet omdat we steeds meer signalen ontvingen van leden dat bepaalde risico's onverzekerbaar zijn of dreigen te worden. De afgelopen maanden hebben we tientallen voorbeelden van leden geïnventariseerd. We hebben al deze voorbeelden in kaart kunnen brengen en gaan tijdens het Zakelijk Platform* op woensdag 19 september in gesprek over de oplossingen bij Inn Style in Maarssen. Aansluitend zijn er expertsessies op het gebied van pensioen, inkomen en schade.

Nieuws
geplaatst op: 5-7-2018

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Maandag ontmoetten vier Adfiz-leden op onze uitnodiging VVD-kamerlid Roald van der Linde. Ze spraken over brandende onderwerpen zoals onverzekerbaarheid, toezichtkosten, vakbekwaamheid en provisietransparantie. Van der Linde toonde zich zeer geïnteresseerd en wilde de dagelijkse praktijk echt doorgronden. Dergelijke Ronde Tafelgesprek is intussen een bewezen meerwaarde in onze lobby.