Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Onverzekerbaarheid
Eerder deze week zijn we gestart met het uitlichten van onderwerpen uit het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027. Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren is de maatschappelijke meerwaarde van onze sector verder te vergroten. Daarmee versterken we de positie van zowel de branchevereniging als van individuele advieskantoren. Het eerste maatschappelijke thema gaat over verzekerbaarheid.
24 januari 2024
Brandveiligheidsinspecties spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van brandschade. SCIOS-inspecties SCOPE 10 (inspectie elektrisch materieel op brandrisico) en SCOPE 12 (zonnestroom of fotovoltaïsche (PV) installaties) zijn hier voorbeelden van. Op 17 mei organiseert het Verbond een bijeenkomst over dit onderwerp. Als Adfiz-lid kun je deze bijeenkomst gratis bijwonen.
25 april 2023
45 initiatieven werden aangemeld voor het vernieuwde Adfiz Prestatie Onderzoek. De afgelopen weken zijn de jury’s bijeengekomen om de genomineerden vast te stellen. Voor het thema verzekerbaarheid heeft de jury onder leiding van voorzitter Jurjen Burghgraef initiatieven genomineerd van a.s.r., Nationale Nederlanden en de Vereende.
14 december 2022
Precies een jaar geleden werd Zuid-Limburg getroffen door hevige overstromingen. Vandaag lanceert Adfiz het kennisportaal Klimaatrisico’s waarmee adviseurs samen met klanten aan de slag kunnen. Belangrijk onderdeel van het kennisportaal is de analyse die Poliskraker in opdracht van Adfiz heeft gemaakt van polisvoorwaarden die gaan over klimaatrisico’s.
13 juli 2022
Afgelopen donderdag 16 juni vond de jaarlijkse schademiddag plaats van het Verbond van Verzekeraars. Tijdens deze bijeenkomst werd bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten in de schademarkt. Enno Wiertsema was uitgenodigd voor het panel over onverzekerbaarheid. Het panel bestond verder uit Ron Gardenier (voorzitter NVGA), Ingrid Visscher (De Vereende) en Ron Verhulsdon ...
21 juni 2022
Bij de overstromingsramp in Limburg sprong de overheid voor sommige verzekerbare schades nog bij met de WTS, maar waarschuwde dat dit eenmalig was. Sindsdien is er bij verzekeraars beweging als het gaat om verzekerbaarheid van overstromingsrisico’s. Adfiz, a.s.r. en Verbond van Verzekeraars organiseerden hierover afgelopen dinsdag 15 het webinar: ‘Klimaatrisico: (hoe) te verzekeren?’ Dit webinar i ...
17 maart 2022
Net zoals vorig jaar hebben we ook dit jaar samen met VNAB en het Verbond de handen ineengeslagen om uitgangspunten en begeleidende richtlijnen op te stellen voor het prolongatieproces 2022. De uitgangspunten en richtlijnen zijn nadrukkelijk gericht op het gezamenlijke proces en niet op de inhoud van de afspraken tussen marktpartijen. Het initiatief is verder gericht op het voorkomen van verrassin ...
5 augustus 2021
Eind vorig jaar hebben we samen met het Verbond een factsheet opgesteld naar aanleiding van de schone lei-regeling voor ex-kankerpatiënten. Deze regeling geldt sinds 1 januari 2021 voor genezen kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering willen afsluiten. Onlangs is op de website www.verzekerennakanker.nl een tool opgenomen waarmee ex-kankerpatiënten ook zelf ku ...
7 juni 2021
Naar aanleiding van de expertsessie verzekerbaarheid zonnepanelen tijdens de tweede Adfiz online Platformbijeenkomst hebben we een artikel gepubliceerd in het Schade Magazine. Je leest hierin tips en handvatten van Jurjen Burghgraef om daken met zonnepanelen toch verzekerd te krijgen.
10 mei 2021
Wat is er nodig om zonnepanelen wél te kunnen verzekeren? Het antwoord daarop gaf Jurjen Burghgraef van Burghgraef van Tiel & Partners tijdens de door hem verzorgde expertsessie van de tweede Adfiz Platformbijeenkomst.
21 april 2021