Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Ondernemen
Begin deze maand heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ aangenomen. Het wetsvoorstel verstevigt de rechten van een werknemer om een keuze te maken voor de arbeidsplaats. De wet treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Staatsblad, nadat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen.
28 juli 2022
De grootste behoefte aan betere digitale ondersteuning ligt nog steeds in het primaire proces. Verbetering van ondersteuning voor het verzamelen van klantgegevens, inventariseren van risico’s en analyse en advies hebben bij meeste kantoren prioriteit. Het vinden van de juiste tool en gebrekkige koppeling tussen systemen zijn de grootste uitdaging bij het verbeteren van digitale ondersteuning. Dat ...
6 juli 2022
De Belastingdienst biedt ondernemers de mogelijkheid om vragen die zij hebben over hun belastingzaken, zoals het aflossen van het bijzonder uitstel van betaling, te beantwoorden in een gesprek. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden ingepland voor een persoonlijk gesprek met een belastingdienstmedewerker.
7 juni 2022
Een van de maatregelen die de overheid trof om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis was de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling van belastingen aan te vragen. Vanaf 1 oktober moeten ca 270.000 ondernemers de uitgestelde belastingen gaan terugbetalen. In de onlangs uitgebreide Toekomstcheck is nu de mogelijkheid ingebouwd om dit gegeven mee te nemen in de bepaling van de liquidi ...
24 mei 2022
Sinds het opschorten van de lockdowns en andere coronamaatregelen is (deels) thuiswerken bij veel bedrijven een vast onderdeel van het personeelsbeleid gebleven. Daarbij is het goed om te beseffen dat de zorgplicht van de werkgever – zoals beschreven in de arbowet – ten aanzien van de werkplek van medewerkers ook bij thuiswerken geldt. Waar moet je op letten?
18 mei 2022
Adfiz en de Contactgroep Automatisering (CGA) starten met de Grote Digitaliseringsenquête. Hiermee willen beide organisaties in kaart brengen waar voor adviseurs de grootste kansen en uitdagingen liggen om digitale ondersteuning te verbeteren in het adviesproces, in het klantbeheer en voor de compliance.
28 april 2022
In de VVP Special Fusies en overnames, die eerder deze week verscheen, is een artikel verschenen van Enno. Hij schrijft daarin ondermeer dat het belangrijk is om de consolidatietrend kritisch te blijven volgen, maar dat de voordelen – zeker voor de klant – lijken te overheersen. Het samenvoegen van adviesbedrijven creëert namelijk de budgettaire ruimte die nodig is om grote investeringen in digita ...
31 maart 2022
In november wezen we je op de Toekomstcheck, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland die ondernemers inzicht biedt in hun liquiditeitspositie voor de komende twaalf maanden. In de afgelopen maanden is onderzocht of en zo ja hoe deze tool verbeterd kan worden. Ook enkele Adfiz-leden hebben aan dit onderzoek meegewerkt.
21 maart 2022
Financiële dienstverleners die zijn aangesloten bij Kifid ontvangen binnenkort de factuur, inclusief toelichting, voor de jaarbijdrage 2022 van het financiële klachteninstituut. De verzending van de facturen gebeurt verspreid over enkele weken. De bedragen zijn in lijn met die van vorig jaar.
13 januari 2022
Dat grote groepen ondernemers als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer zitten of dreigen te komen, is geen geheim. Waarschijnlijk heb je in je klantenbestand ook ondernemers zitten voor wie dit geldt. Opdat jij en je medewerkers nog beter toegerust het gesprek met hen aan kunnen gaan, is de gratis online workshop ‘Omgaan met emoties van ondernemers in zwaar weer’ ontwikkeld. De workshop is een ...
9 december 2021