Adfiz nieuws en persberichten

Publicaties
geplaatst op: 14-9-2020

Adfiz Magazine #13 “Lef” online te lezen

Adfiz Magazine #13 “Lef” online te lezen

Het nieuwe Adfiz Magazine is begin deze maand op de mat gevallen bij leden, aanbieders, toezichthouders, ministeries en andere stakeholders. Het thema van het magazine is Lef. Het magazine is nu ook online beschikbaar.

Nieuws
geplaatst op: 10-9-2020

Laatste kans deelname deel 2 van BVO - Personeel

Laatste kans deelname deel 2 van BVO - Personeel

In de zomermaanden hebben heel wat advieskantoren de vragenlijst ingevuld voor deel 2 van het bedrijfsvergelijkend kerncijferonderzoek van DFO. Om resultaten goed uit te kunnen splitsen naar kantoorgrootte zijn nog extra deelnemers nodig. Heb jij 10 minuten tijd om mee te doen? Je ontvangt dan een persoonlijke terugkoppeling van de resultaten.

Nieuws
geplaatst op: 7-9-2020

AFM start in september weer met kantoorbezoeken bij adviseurs

AFM start in september weer met kantoorbezoeken bij adviseurs

Ook dit najaar zal de AFM 40 kantoren bezoeken verspreid over heel Nederland. De insteek is een open dialoog over de adviespraktijk en bedrijfsvoering. Bij de selectie van de financiële dienstverleners is rekening gehouden om een zo representatief mogelijk beeld van de sector te krijgen. De betreffende kantoren zijn door de AFM geïnformeerd.

Nieuws
geplaatst op: 13-8-2020

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie assurantiebelasting in de dagelijkse praktijk

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie assurantiebelasting in de dagelijkse praktijk

Over een dikke maand – op 16 september – organiseren we de Adfiz Platformbijeenkomst 2020, een online evenement waarbij we het Particulier en Zakelijk Platform combineren. Eerder informeerden we je al over de expertsessies Woningverduurzaming, Pensioenen en Provisietransparantie. De laatste expertsessie die je tijdens dit evenement kunt verwachten gaat over Assurantiebelasting. Hiervoor hebben we de Belastingdienst bereid gevonden als spreker.

Nieuws
geplaatst op: 25-6-2020

Doe mee aan Deel 2 van kerncijferonderzoek: Personeelsbeleid

Doe mee aan Deel 2 van kerncijferonderzoek: Personeelsbeleid

Wil jij ook de ontwikkelingen van je eigen onderneming kunnen vergelijken met die van collega’s? Doe dan nu mee aan deel 2 van het bedrijfsvergelijkend kerncijferonderzoek van DFO. Dit deelonderzoek spitst zich toe op personele thema’s als de personele samenstelling van het kantoor, werving en selectie en thuiswerken.

Nieuws
geplaatst op: 16-6-2020

AFM kondigt onderzoek aan naar uitbesteding financiële ondernemingen

AFM kondigt onderzoek aan naar uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, hebben van AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort start met de uitvraag van informatie over de wijze waarop deze financiële onderneming de uitbesteding van diensten en activiteiten hebben geregeld. Volgende week verstuurt AFM het informatieverzoek en de inloggegevens voor het inzendportaal. AFM geeft aan dat bij de beantwoordingstermijn rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen die bij veel organisaties van kracht zijn.

Nieuws
geplaatst op: 19-5-2020

Praat en discussieer mee over nieuw in te voeren wet- en regelgeving voor ondernemers

Praat en discussieer mee over nieuw in te voeren wet- en regelgeving voor ondernemers

Wil jij als ondernemer meepraten en discussiëren over regelgeving die meer aansluit bij de praktijk van het MKB bedrijf? Neem dan deel aan het MKB Ondernemerspanel.

Nieuws
geplaatst op: 21-4-2020

Videobellen: “Alles staat of valt met een goede voorbereiding”

Videobellen: “Alles staat of valt met een goede voorbereiding”

Wat opvalt aan deze coronatijden is dat veel bedrijven, organisaties en particulieren experimenteren met nieuwe vormen van (klant)contact, advies (vragen), nazorg, bedrijfsvoering etc. Zo wordt op tal van manieren geprobeerd om de maatschappij en het eigen bedrijf draaiende te houden. In deze nieuwe serie ledenverhalen vragen we wekelijks aan een lid om zijn ervaringen rondom een aspect dat te maken heeft met corona met collega’s te delen. Raymond Bal van Overbeeke bijt het spits af met videobellen dat hij en zijn collega’s breed inzetten om contact te houden met hun klanten.

Nieuws
geplaatst op: 14-4-2020

Coronacalculator geeft inzicht in effecten steunmaatregelen

Coronacalculator geeft inzicht in effecten steunmaatregelen

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de Coronacalculator gelanceerd. Hiermee kun je snel en eenvoudig berekenen welk effect de steunmaatregelen hebben op de financiële positie van je eigen onderneming of die van je klanten.

Nieuws
geplaatst op: 9-4-2020

Protocol verantwoord werken in coronatijd

Protocol verantwoord werken in coronatijd

In navolging van het protocol Verantwoord winkelen voor de retail wil minister Wiebes graag dat zo veel mogelijk branches ook een protocol ontwikkelen, dat hun leden kunnen gebruiken om de “1,5 meter economie” c.q. regels van het RIVM goed na te leven. Met goede protocollen beoogt de minister een verdere lockdown te helpen voorkomen. Het protocol voor onze branche geeft je een goede basis voor de naleving in jouw praktijk. In het protocol worden regels beschreven voor de ondernemer, voor werknemers en voor klanten.