Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Onafhankelijkheid
Begin juli heeft het Ministerie van Financiën het wijzigingsbesluit financiële markten 2021 voor consultatie gepubliceerd. In het besluit worden nieuwe regels voorgesteld op het gebied van transparantie, onafhankelijkheid, geautomatiseerd advies, het kostprijsmodel en execution only bij verduurzaming.
14 augustus 2020
Vandaag heeft minister Hoekstra de Kamer geïnformeerd over de concrete vervolgstappen naar aanleiding van de evaluatie van het provisieverbod. In zijn voorgestelde maatregelen vindt hij wat Adfiz betreft de juiste balans tussen wensen uit de Kamer en de argumenten uit de sector. Eindelijk klinkt er erkenning voor het verschil tussen verkoop en advies. Ook de gekozen richting om inzicht in provisie ...
15 januari 2019
Adfiz onderstreept het belang voor financiële educatie als vast onderdeel van het onderwijsprogramma. Wijzer in Geldzaken (ministerie van Financiën) vraagt hier aandacht voor. Onafhankelijk financieel adviseurs steunen dit belang door jaarlijks gastlessen te geven. “Er zijn kinderen die denken dat het geld oneindig uit de muur blijft komen. Als we met elkaar kinderen financieel bewuster maken, kan ...
19 mei 2015
Het aantal advieskantoren neemt in rap tempo af. in 2005 waren er nog zo’n 20.000 en nu zijn er nog 7.300. Ook Adfiz ziet de afname terug in het aantal leden. Toch ziet directeur Enno Wiertsema de toekomst absoluut niet somber in. Hij wil het imago van zijn achterban blijven bewaken. “Ik wil dat Adfiz gesprekspartner is en blijft als er een discussie wordt gevoerd over financieel dienstverleners. ...
17 maart 2015
We zijn trots dat Adfiz-leden zijn genomineerd voor de ‘Beste Advies’ Hypotheek Award 2015’! GfK ondervroeg hiervoor consumenten die in 2014 een adviesgesprek hebben gehad voor een nieuwe hypotheek.
5 februari 2015
“Zo’n vierduizend assurantietussenpersonen adviseren bij het afsluiten van nieuwe verzekeringen. Maar hebben we die beroepsgroep nog wel nodig in de tijd van vergelijkingssites?” VEH legde deze stelling voor aan Matthijs Bouman (econoom/journalist) en Hanneke Hartman (algemeen directeur Adfiz).
4 november 2014
Consumenten en ondernemers hebben behoefte aan informatie bij het maken van financiële keuzes. Informatie die vrij en zonder voorwaarden toegankelijk en inzichtelijk is. Zij hebben er ook behoefte aan dat die informatie inzichtelijk wordt gemaakt vanuit de vraag die de consument of ondernemer vanuit zijn levenssituatie of bedrijfsvoering heeft. Het is lastig je weg te vinden naar informatie die o ...
18 juni 2013
De onafhankelijk adviseur heeft zijn plek ingenomen naast de klant. Adfiz werkt daarom aan een nieuwe service level agreement (SLA) die de nieuwe marktverhoudingen moet helpen vormgeven. Ook onderzoekt ze of een collectieve inkoopfunctie ervoor kan zorgen dat onafhankelijk adviseurs volledige markttoegang krijgen.
25 april 2013
Het is belangrijk dat consumenten een bewuste keuze maken voor een bepaald type financieel adviseur. Wil je een verkoper, of een onafhankelijk adviseur? Eerlijke en begrijpelijke informatie over de aard en reikwijdte van dienstverlening is voor de consument onmisbaar. Consumenten worden met de nieuwe regels voor financiële dienstverlening in de positie gebracht dat zij een bewuste keuze kunnen mak ...
28 februari 2013
Adfiz is voorstander van een begrijpelijk en goed vergelijkbaar DVD. Zo’n DVD stelt consumenten in staat financiële diensten inhoudelijk te vergelijken en een verantwoorde keuze te maken die aansluit bij zijn (advies)behoefte.
5 februari 2013