Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Klimaat
Extreme neerslag, hitte en droogte komen steeds vaker voor en zorgen voor meer schade. De nieuwe tool, Klimaatschadeschatter, die we hebben toegevoegd aan ons kennisdossier Klimaatrisico's geeft een inschatting van de verwachte schadekosten als er niets aan klimaatadaptatie zou gebeuren.
14 maart 2023
De Watersnoodramp van 1953 (exact 70 jaar geleden)joer, de overstromingen in Limburg van 2,5 jaar geleden; wateroverlast en overstromingen zijn de realiteit in Nederland. En als we klimaatexperts mogen geloven zal dat zo blijven. Welke lessen we daarvan kunnen leren en welke preventiemaatregelen we kunnen treffen is onderwerp van een webinar dat het Verbond morgen organiseert.
31 januari 2023
De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs biedt vanaf nu een modelclausule voor schade door overstroming van zogeheten secundaire waterkeringen: kleine rivieren en beken. “De nieuwe modelclausule is een belangrijke stap naar het beter verzekeren van overstromingsrisico’s,” aldus Rob ter Mors, uitvoerend bestuurder bij de VNAB.
7 december 2022
De wereld verkeert niet in een financiële of economische crisis, maar in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Deze transitie raakt bijna iedereen en heeft grote invloed op ons leven en werk. Tijdens de inspiratiesessie voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 12 januari 2023 markeert Ruud het begin van dit nieuwe tijdperk en biedt een concrete route naar een duurzame toek ...
15 november 2022
Gisteren publiceerde het Verbond van verzekeraars voor de tweede keer de Klimaatschademonitor. De monitor geeft inzicht in de risico’s die consumenten en ondernemers lopen als gevolg van de toename van extreem weer. Dit jaar neemt de Klimaatschademonitor ook de zakelijke schade mee. Voor heel 2021 kwam het weerschadebedrag uit op meer dan 465 miljoen.
12 oktober 2022
Dinsdagmiddag 11 oktober organiseert het Verbond een klimaatmiddag. Aanmelden kan nog tot aanstaande vrijdag om 12 uur.
4 oktober 2022
Klanten en stakeholders kijken steeds vaker naar adviseurs als belangrijke speler om klanten beter voor te bereiden op klimaatrisico’s. Dat is ook hard nodig, want veel klanten zijn zich niet volledig bewust van klimaatrisico’s, hoe goed ze ertegen verzekerd zijn en wat zelf kunnen doen om risico’s te verkleinen. In VVP publiceerden we een artikel over de vraag welke verschillende rollen je daar a ...
14 september 2022
Als gevolg van de langdurige droogte kampt Nederland met een tekort aan water. Begin augustus kondigde de overheid een situatie van ‘feitelijk watertekort’ af en sinds vandaag geldt zelfs een beregeningsverbod in het westen van Noord-Brabant. Hoewel er kraanwater genoeg is, worden mensen opgeroepen om bewust om te gaan met hun waterverbruik. Een goed moment om droogte én andere klimaatrisico's ond ...
9 augustus 2022
Precies een jaar geleden werd Zuid-Limburg getroffen door hevige overstromingen. Vandaag lanceert Adfiz het kennisportaal Klimaatrisico’s waarmee adviseurs samen met klanten aan de slag kunnen. Belangrijk onderdeel van het kennisportaal is de analyse die Poliskraker in opdracht van Adfiz heeft gemaakt van polisvoorwaarden die gaan over klimaatrisico’s.
13 juli 2022
De overstroming in Zuid-Limburg is op 13 juli precies een jaar geelden. Naast vooral menselijk leed zorgde deze overstroming ook voor veel vragen en dilemma’s binnen de branche. Uiteindelijk hebben veel verzekeraars coulancehalve schades vergoed en waar dit niet het geval was sprong de overheid bij vanuit de Wts. Tegelijkertijd hebben zowel de overheid als verzekeraars aangegeven dat er in het gev ...
30 juni 2022