Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Hypotheken
Vorige week hebben we je geïnformeerd over de voorgenomen afschaffing van de ‘jubelton’. Staatssecretaris Van Rij liet toen in de antwoorden op Kamervragen weten de schenkingsvrijstelling eigen woning gelijkgetrokken zou worden met de verhoogde, eenmalige schenkingsvrijstelling voor ouders aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar. Gisteren is het definitieve voorstel door Van Rij gepubliceerd.
9 maart 2022
In het regeerakkoord kondigde het kabinet eind vorig jaar aan de ‘jubelton’ volledig te willen afschaffen. Vanwege ICT-problemen bij de Belastingdienst bleek het niet mogelijk de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning eerder af te schaffen dan per 1 januari 2024. Staatssecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij wel mogelijkheden ziet om de jubelton al in 2023 te verlagen t ...
3 maart 2022
Met ingang van vandaag is het mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting 2021 te doen. Om je klanten die in 2021 een woning hebben gekocht of verkocht, hun hypotheek hebben overgesloten of hun huis hebben verhuurd goed te informeren over de gevolgen daarvan voor de belastingaangifte, heeft de Belastingdienst een toolkit ontwikkeld. Zij moeten waarschijnlijk gegevens in hun aangifte aanpassen of aa ...
1 maart 2022
Om adviseurs te helpen huizenbezitters en huurders in beweging te brengen zijn we samen met BNP Paribas Cardif en Scildon een bewustwordingscampagne gestart. Hiermee kun je aandacht vragen voor de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden op de betaalbaarheid van woonlasten. In de zojuist verschenen VVP is een Ken je vak-artikel gepubliceerd over deze campagne en de daarbij be ...
22 februari 2022
De helft van alle Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar. Liefst 75.000 huishoudens komen al binnen 3 maanden in betaalproblemen als een inkomen zou wegvallen. Jaarlijks komen 25.000 gezinnen in de financiële problemen door het overlijden van een kostwinner. Te vaak betekent overlijden, baanverlies of arbeidsongeschiktheid dat een huishouden al snel de maandlasten niet meer kan opbrengen. ...
20 januari 2022
De afgelopen week zijn een tweetal onderzoeken gepubliceerd naar verduurzaming in de woningsector. Hieruit blijkt dat het aantal financieringsmogelijkheden binnen de hypotheekmarkt toeneemt, terwijl het overgrote deel van de klanten verduurzaming op dit moment op andere wijzen financiert. Hier ligt een rol voor jou als adviseur om de klant door het keuzeproces heen te loodsen. In dit ledenbericht ...
20 oktober 2021
De Belastingdienst is de campagne Koopwoning gestart om mensen die een huis kopen of verkopen of hun hypotheek willen aanpassen te helpen met hun vragen over de belasting. Onderdeel van deze campagne is ook een communicatietoolkit met kant-en-klare artikelen en handige checklists die adviseurs met hun klanten kunnen delen.
30 september 2021
Eind juli lieten we je weten dat het weer mogelijk is om de enquête voor het Platform Hypotheken in te vullen: dé manier om bij beleidsbepalers onder de aandacht te brengen welke groepen consumenten op de hypotheekmarkt onvoldoende oplossingen hebben. Hoewel veel adviseurs al van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, heeft het ministerie toch besloten de deadline vanwege de vakantieperiode op ...
26 augustus 2021
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de jaarlijkse enquête van het Platform Hypotheken geopend. Hiermee kun jij als adviseur laten weten hoe je aankijkt tegen zaken als woningtekort en flexibiliteit van hypotheken. Daarnaast is er ook aandacht voor thema’s die ook het afgelopen jaar aan bod kwamen bij het Platform Hypotheken: starters, verduurzaming en digitalisering.
21 juli 2021
De afgelopen maanden zijn op initiatief van NHG een aantal sessies belegd om huishoudens te helpen die door de coronacrisis een probleem hebben met hypotheken. Niet alleen consumenten die hun huidige hypotheek niet meer kunnen betalen, maar juist ook de consumenten die door de crisis de aansluiting op de hypotheekmarkt mis dreigen te lopen. Bijvoorbeeld omdat zij als ondernemer een slecht 2020 heb ...
15 juli 2021