Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Hypotheken
NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is uiteraard een bekende partij in de hypotheekmarkt. NHG wil verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken door toegang te bieden tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning, hulp bij beheer en behoud van de woning en het fungeren als vangnet in kwetsbare situaties.
23 april 2024
Gisteren schreef Enno in zijn maandcolumn al over het Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen, dat hij vorige week vrijdag – samen met andere partijen uit de sector en minister Hugo de Jonge – ondertekende. Dit convenant bevat de afspraken die zijn gemaakt om te helpen ouderen passend te kunnen laten wonen, door hen goed te informeren over hun financiële woonmogelijkheden. Onze leden Frank de ...
9 april 2024
Afgelopen vrijdag was ik in Den Haag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken – waar volkshuisvesting onder valt. Samen met vertegenwoordigers van andere partijen uit de financiële sector ondertekenden we met minister Hugo de Jonge het Convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen. In dit convenant staan de afspraken die binnen het Platform Hypotheken zijn gemaakt om de mogelijkheden te verbeteren ...
8 april 2024
Op 28 maart organiseerden wij het webinar Informatie delen bij hypotheken. In het webinar vertelde Maarten Kranenburg, Project Owner Actief Klantbeheer bij HDN, meer over het Informatieaanvraag-bericht en de ontwikkelingen rondom het delen van data bij hypotheken.
3 april 2024
Eerder nodigden wij je per email al uit voor het webinar Informatie delen bij hypotheken op 28 maart om 12:00 uur. De centrale vraag in dit webinar is: Hoe kun je als adviseur beschikken over up-to-date informatie om de klant ook na het afsluiten van de hypotheek te kunnen voorzien van gedegen advies?
21 maart 2024
Op 6 maart 2024 heeft de AFM de consumentenmonitor hypotheekbezitters over het vierde kwartaal van 2023 gepubliceerd. De AFM concludeert dat hypotheekbezitters vaak te weinig weten over subsidie- en financieringsmogelijkheden als het gaat om woningverduurzaming. Toch blijkt ook uit het onderzoek dat 45% van de huizenbezitters hun woning in 2023 (verder) hebben verduurzaamd.
6 maart 2024
Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het rapport Verkort hypotheekadvies voor verduurzaming gepubliceerd. Voor dit rapport heeft KPMG, in opdracht van het ministerie, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het hypotheekadvies voor verduurzaming te verkorten. In het rapport wordt het hypotheekadvies schematisch in beeld gebracht en wordt ook aangegeven welke processt ...
27 februari 2024
Bureau DFO en Atentikmarketing hebben een vakpaper ontwikkeld over duurzaam wonen. Dit vakpaper geeft financieel adviseurs ondersteuning in het begeleiden van klanten die advies zoeken bij het verduurzamen van hun woning.
30 januari 2024
Vanuit de ledenkring hebben we vragen ontvangen over de digitale invulbaarheid van Herbouwwaardemeter.
29 januari 2024
De leennormen in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet zijn per 2024 zo aangepast dat er meer financieringsruimte ontstaat als het gaat om huizen met een gunstiger energielabel. Het Nationaal Klimaat Platform organiseert op woensdag 24 januari aanstaande een gratis webinar met als titel: “Nieuwe leenormen, een impuls voor verduurzaming koopwoningen”.
17 januari 2024