Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Hypotheken
Uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling blijkt dat actief klantbeheer de grootste prioriteit is voor advieskantoren in 2023. Maar liefst 69% van de advieskantoren heeft actief beheer van de portefeuille in de top 5 prioriteiten opgenomen. Bij deze ambitie helpt het om inzicht te hebben in de eventuele belemmeringen en blokkades die er nu nog zijn om actief klantbeheer verder op te zetten. Voor de hypothee ...
22 februari 2023
Op 23 januari hebben we opgeroepen om mee te doen aan het brancheonderzoek naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Blauw Research en geïnitieerd door de Stichting Actief Klantbeheer. In eerste instantie zou het onderzoek op 19 februari sluiten, maar inmiddels is besloten dat de termijn verlengd wordt tot eind februari. Je kunt dus nog steeds meedoen.
9 februari 2023
Jaarlijks organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties, waar volkshuisvesting onder valt, een aantal thematische sessies over de hypotheekmarkt. Deze deelsessies leiden uiteindelijk tot een gezamenlijke bijeenkomst, het zogenaamde Platform Hypotheken. Begin augustus hebben we in een ledenbericht een korte terugblik gegeven op het Platform in 2022.
30 november 2022
Door de hoge inflatie en de hoge energiekosten dreigen veel mensen een lastige winter tegemoet te gaan. Niet alleen mensen die rond het minimumloon verdienen zijn de dupe. Ook een grote groep met middeninkomens loopt de kans om in financiële problemen te komen. Zowel de overheid als vanuit de maatschappij zelf wordt naar mogelijkheden gezocht om de problemen actief in te perken.
15 september 2022
De Telegraaf berichtte vanmorgen over hypotheekverstrekkers die (tijdelijk) geen maatwerkoffertes meer verstrekken. Dit in reactie op een brief van de AFM waarin de toezichthouder de acceptatiecriteria van een vijftal hypotheekaanbieders heeft beoordeeld.
10 augustus 2022
Op 13 juli 2022 is het ministerie van Financiën een consultatieronde gestart over de wijzigingen van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet per 2023. De belangrijkste wijziging is dat vanaf 2023 de inkomens van beide partners volledig mee worden genomen bij een gezamenlijke aanvraag van een hypothecair krediet.
21 juli 2022
Vorige week hebben we je geïnformeerd over de voorgenomen afschaffing van de ‘jubelton’. Staatssecretaris Van Rij liet toen in de antwoorden op Kamervragen weten de schenkingsvrijstelling eigen woning gelijkgetrokken zou worden met de verhoogde, eenmalige schenkingsvrijstelling voor ouders aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar. Gisteren is het definitieve voorstel door Van Rij gepubliceerd.
9 maart 2022
In het regeerakkoord kondigde het kabinet eind vorig jaar aan de ‘jubelton’ volledig te willen afschaffen. Vanwege ICT-problemen bij de Belastingdienst bleek het niet mogelijk de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning eerder af te schaffen dan per 1 januari 2024. Staatssecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij wel mogelijkheden ziet om de jubelton al in 2023 te verlagen t ...
3 maart 2022
Met ingang van vandaag is het mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting 2021 te doen. Om je klanten die in 2021 een woning hebben gekocht of verkocht, hun hypotheek hebben overgesloten of hun huis hebben verhuurd goed te informeren over de gevolgen daarvan voor de belastingaangifte, heeft de Belastingdienst een toolkit ontwikkeld. Zij moeten waarschijnlijk gegevens in hun aangifte aanpassen of aa ...
1 maart 2022
Om adviseurs te helpen huizenbezitters en huurders in beweging te brengen zijn we samen met BNP Paribas Cardif en Scildon een bewustwordingscampagne gestart. Hiermee kun je aandacht vragen voor de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden op de betaalbaarheid van woonlasten. In de zojuist verschenen VVP is een Ken je vak-artikel gepubliceerd over deze campagne en de daarbij be ...
22 februari 2022