Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 26-1-2021

Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie

Rapport AFM over aflossingsvrije hypotheken benadrukt belang van segmentatie

De AFM heeft vandaag een rapport gepubliceerd over de financiële kwetsbaarheid van huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. Hieruit blijkt dat de groep die problemen kan krijgen bij de herfinanciering zeer beperkt is. Het gaat naar schatting om 78.000 van de 3 miljoen huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. Rond 2035 lopen veel van deze aflossingsvrije hypotheken af. Dit onderzoek is dus een stimulans om je portefeuille nu door te lopen en mogelijk kwetsbare klanten op te sporen, zodat zij actie kunnen ondernemen.

Nieuws
geplaatst op: 12-1-2021

Commissie Financiële Planning start pilot inkomensverklaringen met ViiZ en NIBC

Commissie Financiële Planning start pilot inkomensverklaringen met ViiZ en NIBC

Steeds meer geldverstrekkers eisen een inkomensverklaring van ondernemers bij de hypotheekaanvraag. Het opstellen van een dergelijke verklaring door een hierin gespecialiseerd bureau brengt extra kosten voor de klant met zich mee. Daarnaast krijgen wij vaak te horen dat de aanvraag van een inkomensverklaring bij een rekenbureau het aanvraagtraject vertraagt én de ruimte om jouw visie als adviseur te geven wordt beperkt. Daarom doet de commissie Financiële Planning van Adfiz mee aan een pilot van rekenexpert ViiZ en geldverstrekker NIBC om hier verandering in te brengen.

Nieuws
geplaatst op: 31-12-2020

Adfiz medeondertekenaar van het convenant Verduurzaming in de koopketen

Adfiz medeondertekenaar van het convenant Verduurzaming in de koopketen

Samen met tal van andere branche- en beroepsverenigingen die betrokken zijn bij de koopketen heeft Adfiz op 17 december 2020 het ‘convenant koopketen’ ondertekend. In dit convenant hebben de deelnemende partijen afspraken gemaakt om verduurzaming bij de aankoop van een woning te stimuleren.

Nieuws
geplaatst op: 28-12-2020

De aanpassingen overdrachtsbelasting in 2021 op een rij

De aanpassingen overdrachtsbelasting in 2021 op een rij

Komend jaar vinden er een aantal aanpassingen in de overdrachtsbelasting plaats. Deze waren op Prinsjesdag al aangekondigd, maar zijn met de goedkeuring van het Belastingplan 2021 door de Eerste Kamer nu ook definitief. In dit ledenbericht een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Nieuws
geplaatst op: 27-8-2020

Rapport PBL over verduurzaming onderstreept belang van advies

Rapport PBL over verduurzaming onderstreept belang van advies

De afgelopen dagen was er in de media veel ophef het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hieruit blijkt dat het energieneutraal maken van woningen zich in veel gevallen financieel niet terugverdient. Vaak leveren gerichte maatregelen echter wel een forse besparing op. Consumenten kunnen dus niet zonder gedegen advies over verduurzaming én de financiering hiervan. Een kans voor beleidsmakers én voor jou als adviseur.

Nieuws
geplaatst op: 4-8-2020

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie woningverduurzaming

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie woningverduurzaming

Op 16 september organiseren we de Adfiz Platformbijeenkomst 2020; een online evenement waarbij we het Particulier en Zakelijk Platform combineren. Vorige week berichtten we je al over wat je kunt verwachten van de plenaire sessie. Deze week lichten we een tipje van de sluier van de expertsessie Woningverduurzaming door NHG.

Nieuws
geplaatst op: 13-7-2020

NHG en geldverstrekkers passen acceptatienormen ondernemers aan bij tijdelijke daling inkomen

NHG en geldverstrekkers passen acceptatienormen ondernemers aan bij tijdelijke daling inkomen

NHG heeft deze week bekend gemaakt maatwerk voor ondernemers te standaardiseren. Normaal gesproken wordt bij de acceptatie gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Omdat sommige ondernemers als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een tijdelijke inkomensdaling mag de betreffende periode buiten beschouwing worden gelaten als de ondernemer kan aantonen dat de omzet en het resultaat slechts tijdelijk zijn gedaald. Adfiz is blij dat ondernemers op deze manier niet dubbel worden getroffen door de crisis.

Nieuws
geplaatst op: 8-7-2020

Minister onderstreept belang advies bij afsluiten hypotheek

Minister onderstreept belang advies bij afsluiten hypotheek

Minister Hoekstra van Financiën heeft in een Kamerbrief de belangrijke verantwoordelijkheid van hypotheekadviseurs benadrukt om klanten te wijzen op betaalbaarheidsrisico’s voor consumenten. Dit is een steun in de rug voor de adviessector nu het belang van advies de afgelopen maanden gebagatelliseerd leek te worden. In de lobby zullen wij erop aan blijven dringen dat dit heldere signaal ook om wordt gezet in beleid.

Nieuws
geplaatst op: 1-7-2020

Beperking geldigheidsduur werkgeversverklaring in verband met corona verlengd tot 1 oktober

Beperking geldigheidsduur werkgeversverklaring in verband met corona verlengd tot 1 oktober

Als gevolg van de coronacrisis zagen de geldverstrekkers zich in maart genoodzaakt de geldigheidsduur van diverse documenten bij de hypotheekaanvraag te beperken tot 8 weken. Het gaat om stukken zoals de werkgeversverklaring, salarisstrook en perspectiefverklaring. Omdat er nog steeds veel onzekerheid is, hebben de geldverstrekkers besloten deze maatregel te verlengen tot 1 oktober. Deze en andere uitgangspunten met betrekking tot het vaststellen van een bestendig inkomen kun je terugvinden op de website van de NVB.

Nieuws
geplaatst op: 27-5-2020

Corona en hypotheekaanvragen: loondienst

Corona en hypotheekaanvragen: loondienst

Vandaag heeft NHG een corona vragenlijst gepubliceerd voor hypotheekaanvragen van/voor klanten in loondienst. Wij zijn blij dat intensief contact achter de schermen ervoor heeft gezorgd dat er nu een uniforme vragenlijst ligt voor geldverstrekkers die aanvullende vragen willen stellen. Nu is het aan de aanbieders om te laten zien dat zij samen met adviseurs willen optrekken en de hypotheekmarkt toegankelijk houden voor alle klanten.