Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 16-9-2019

Na het zomerreces: in gesprek met Erik Ronnes

Na het zomerreces: in gesprek met Erik Ronnes

Het zomerreces van de Tweede Kamer is voorbij en de politiek maakt zich op voor Prinsjesdag. Ook de activiteiten van de financiële commissie van de Tweede Kamer zijn weer gestart en diverse onderwerpen liggen voor ter behandeling. Een goed moment om met Kamerleden in gesprek te gaan over actuele en voor onze sector relevante onderwerpen. Afgelopen week spraken we met Erik Ronnes (CDA).

Nieuws
geplaatst op: 10-9-2019

Modelbrief toegevoegd aan dossier Aflossingsvrij

Modelbrief toegevoegd aan dossier Aflossingsvrij

We hebben een modelbrief toegevoegd aan het dossier Aflossingsvrij. Deze brief kun je gebruiken om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te benaderen die een verhoogd risico lopen op toekomstige betalings- en financieringsproblemen.

Nieuws
geplaatst op: 5-9-2019

Aandacht in consultatie voor belang van advies en knelpunten hypotheekmarkt

Aandacht in consultatie voor belang van advies en knelpunten hypotheekmarkt

Deze week sloot de consultatie van de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020. De voorstellen zijn in lijn met het beleid van de afgelopen jaren. We hebben de consultatie vooral aangegrepen om erop te wijzen dat ook bij verhogingen voor energiebesparende voorzieningen advies wel degelijk van belang kan zijn. Daarnaast vragen we opnieuw aandacht voor de forse knelpunten die de hypotheekmarkt nog altijd kent.

Nieuws
geplaatst op: 29-8-2019

Seminar ‘Zo krijg je klanten met een aflossingsvrije hypotheek aan tafel’

Seminar ‘Zo krijg je klanten met een aflossingsvrije hypotheek aan tafel’

Eerder deze week berichtten we je over ons nieuwe kennisdossier Aflossingsvrij. In dit dossier vind je ondermeer (achtergrond)informatie, een stappenplan en communicatietips waarmee je direct aan de slag kunt om je klanten met een aflossingsvrije hypotheek zich ervan bewust te maken dat ze een verhoogd risico lopen op toekomstige betalings- en financieringsproblemen. Wat daarbij ook kan helpen, is het seminar ‘Zo krijg je klanten met een aflossingsvrije hypotheek aan tafel’ dat we samen met Guideology op 26 september organiseren.

Nieuws
geplaatst op: 27-8-2019

Nieuw: dossier Aflossingsvrij online

Nieuw: dossier Aflossingsvrij online

We hebben een nieuw kennisdossier toegevoegd aan onze website: Aflossingsvrij. Onderdeel van dit kennisdossier is het Stappenplan Aflossingsvrij. Dit stappenplan kan je helpen om je klanten met een aflossingsvrije hypotheek actief te benaderen om hen zo inzicht te bieden in het verhoogde risico dat ze lopen op toekomstige betalings- en financieringsproblemen.

Nieuws
geplaatst op: 24-7-2019

Oproep: laat weten welke hypotheeknormen aangepast moeten worden

Oproep: laat weten welke hypotheeknormen aangepast moeten worden

Jaarlijks publiceert het Ministerie van Financiën de bijgewerkte Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK). In de TRHK staan de normen geformuleerd voor de maximale hoogte van een hypotheek.

Persberichten
geplaatst op: 27-6-2019

Efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij blijkt onmogelijk 

Efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij blijkt onmogelijk 

Zoals bekend overlegden NVB, Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD de afgelopen maanden om tot een efficiënte en klantgerichte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Dit is van belang omdat adviseurs met veel verschillende geldverstrekkers samenwerken. Afspraken over een uniforme invulling van de samenwerking (bijv. over klantbenadering, het delen van klantgegevens en de onderlinge terugkoppeling) dragen enorm bij aan een efficiënte aanpak.

Nieuws
geplaatst op: 25-6-2019

Adfiz tevreden over positieve aandacht bij hypotheek voor duurhuurders

Adfiz tevreden over positieve aandacht bij hypotheek voor duurhuurders

Onlangs gaf BLG Wonen aan een proef te willen doen waarbij duurhuurders – dankzij een huurverklaring – gemakkelijker een hypotheek krijgen. Met deze aanvullende huurverklaring kunnen duurhuurders met een hoge woonquote toch in aanmerking komen voor een hypotheek als hun huur hoger ligt dan de maximaal toegestane hypotheeklast.

Nieuws
geplaatst op: 21-5-2019

Adfiz in gesprek met a.s.r. hypotheken over stopzetten rentemiddeling

Adfiz in gesprek met a.s.r. hypotheken over stopzetten rentemiddeling

Op 20 mei heeft a.s.r. hypotheken naar adviseurs een e-mail gestuurd waarin wordt aangegeven dat het vanaf 1 juni 2019 niet meer mogelijk is rentemiddeling voor de klant aan te vragen. Wij hebben hier van veel leden vragen over ontvangen. Binnenkort spreken we a.s.r. hypotheken hierover.

Evenementen
geplaatst op: 10-4-2019

Ronde tafelgesprek met Kamerlid Jessica van Eijs (D66)

Ronde tafelgesprek met Kamerlid Jessica van Eijs (D66)

Vrijdag 29 maart zijn D66-Kamerlid Jessica van Eijs en beleidsmedewerker Tom Bouma voor een ronde tafelgesprek op bezoek geweest bij advieskantoor Perrée & Partners in Eindhoven. Zij gingen met elkaar in gesprek over de rol van de hypotheekadviseur bij verduurzaming van de eigen woning. Adfiz-leden Louis van Drunen (Perrée & Partners), Jeannette Veldsink (Veldsink Adviesgroep) en Jan van de Wijdeven (Lamers & Van de Wijdeven) en Adfiz-beleidsadviseur Martin Holleman gaven een inkijkje in de adviespraktijk en er werd aandacht gevraagd voor knelpunten op de hypotheekmarkt.