Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 27-8-2020

Rapport PBL over verduurzaming onderstreept belang van advies

Rapport PBL over verduurzaming onderstreept belang van advies

De afgelopen dagen was er in de media veel ophef het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hieruit blijkt dat het energieneutraal maken van woningen zich in veel gevallen financieel niet terugverdient. Vaak leveren gerichte maatregelen echter wel een forse besparing op. Consumenten kunnen dus niet zonder gedegen advies over verduurzaming én de financiering hiervan. Een kans voor beleidsmakers én voor jou als adviseur.

Nieuws
geplaatst op: 4-8-2020

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie woningverduurzaming

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie woningverduurzaming

Op 16 september organiseren we de Adfiz Platformbijeenkomst 2020; een online evenement waarbij we het Particulier en Zakelijk Platform combineren. Vorige week berichtten we je al over wat je kunt verwachten van de plenaire sessie. Deze week lichten we een tipje van de sluier van de expertsessie Woningverduurzaming door NHG.

Nieuws
geplaatst op: 13-7-2020

NHG en geldverstrekkers passen acceptatienormen ondernemers aan bij tijdelijke daling inkomen

NHG en geldverstrekkers passen acceptatienormen ondernemers aan bij tijdelijke daling inkomen

NHG heeft deze week bekend gemaakt maatwerk voor ondernemers te standaardiseren. Normaal gesproken wordt bij de acceptatie gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Omdat sommige ondernemers als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een tijdelijke inkomensdaling mag de betreffende periode buiten beschouwing worden gelaten als de ondernemer kan aantonen dat de omzet en het resultaat slechts tijdelijk zijn gedaald. Adfiz is blij dat ondernemers op deze manier niet dubbel worden getroffen door de crisis.

Nieuws
geplaatst op: 8-7-2020

Minister onderstreept belang advies bij afsluiten hypotheek

Minister onderstreept belang advies bij afsluiten hypotheek

Minister Hoekstra van Financiën heeft in een Kamerbrief de belangrijke verantwoordelijkheid van hypotheekadviseurs benadrukt om klanten te wijzen op betaalbaarheidsrisico’s voor consumenten. Dit is een steun in de rug voor de adviessector nu het belang van advies de afgelopen maanden gebagatelliseerd leek te worden. In de lobby zullen wij erop aan blijven dringen dat dit heldere signaal ook om wordt gezet in beleid.

Nieuws
geplaatst op: 1-7-2020

Beperking geldigheidsduur werkgeversverklaring in verband met corona verlengd tot 1 oktober

Beperking geldigheidsduur werkgeversverklaring in verband met corona verlengd tot 1 oktober

Als gevolg van de coronacrisis zagen de geldverstrekkers zich in maart genoodzaakt de geldigheidsduur van diverse documenten bij de hypotheekaanvraag te beperken tot 8 weken. Het gaat om stukken zoals de werkgeversverklaring, salarisstrook en perspectiefverklaring. Omdat er nog steeds veel onzekerheid is, hebben de geldverstrekkers besloten deze maatregel te verlengen tot 1 oktober. Deze en andere uitgangspunten met betrekking tot het vaststellen van een bestendig inkomen kun je terugvinden op de website van de NVB.

Nieuws
geplaatst op: 27-5-2020

Corona en hypotheekaanvragen: loondienst

Corona en hypotheekaanvragen: loondienst

Vandaag heeft NHG een corona vragenlijst gepubliceerd voor hypotheekaanvragen van/voor klanten in loondienst. Wij zijn blij dat intensief contact achter de schermen ervoor heeft gezorgd dat er nu een uniforme vragenlijst ligt voor geldverstrekkers die aanvullende vragen willen stellen. Nu is het aan de aanbieders om te laten zien dat zij samen met adviseurs willen optrekken en de hypotheekmarkt toegankelijk houden voor alle klanten.

Persberichten
geplaatst op: 27-5-2020

Oproep Adfiz en OvFD aan geldverstrekkers: ‘Hanteer uniforme coronavragenlijst’

Oproep Adfiz en OvFD aan geldverstrekkers: ‘Hanteer uniforme coronavragenlijst’

De NHG is vandaag gekomen met een uniforme corona vragenlijst voor hypotheekaanvragen. De OvFD en Adfiz hebben geldverstrekkers middels een brief al in april opgeroepen om hierin een uniform, ondubbelzinnig beleid te voeren. Daarmee houden we de hypotheekmarkt voor consumenten zo toegankelijk mogelijk.

Nieuws
geplaatst op: 26-5-2020

Corona en hypotheekaanvragen: ondernemers

Corona en hypotheekaanvragen: ondernemers

Ondanks de coronacrisis blijft de druk op de huizenmarkt onverminderd groot. Wij krijgen van veel adviseurs te horen dat zij nog altijd erg druk zijn met hypotheekaanvragen voor klanten die een nieuwe woning hebben gekocht. De coronacrisis heeft echter wel impact op het aanvraagtraject zelf. Middels een tweeluik gaan we in op deze gevolgen. Vandaag de ondernemers. Morgen volgt een ledenbericht over de gevolgen van de coronacrisis voor hypotheekaanvragen voor werknemers in loondienst.

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

Adfiz partner sectorcollectief Duurzaam Wonen

Adfiz partner sectorcollectief Duurzaam Wonen

Samen met circa 80 bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt heeft Adfiz de handen ineengeslagen om de verduurzaming van de Nederlandse koopwoningmarkt te versnellen. Het Sectorcollectief Duurzaam Wonen stimuleert adviseurs om zich nog dit jaar Adviseur Duurzaam Wonen te mogen noemen.

Nieuws
geplaatst op: 14-4-2020

Rekenhulp woningverduurzaming NHG uitgebreid

Rekenhulp woningverduurzaming NHG uitgebreid

Op dit moment heeft ongeveer 40% van de woningen waarop een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is afgesloten, een energielabel van D – F. Slechts 12% van de woningen valt in de zuinigste categorie van energielabel A. Dat betekent dat er nog volop mogelijkheden zijn om consumenten te informeren over de mogelijkheden bij woningverduurzaming.