Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Hypotheken
Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het rapport Verkort hypotheekadvies voor verduurzaming gepubliceerd. Voor dit rapport heeft KPMG, in opdracht van het ministerie, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het hypotheekadvies voor verduurzaming te verkorten. In het rapport wordt het hypotheekadvies schematisch in beeld gebracht en wordt ook aangegeven welke processt ...
27 februari 2024
Bureau DFO en Atentikmarketing hebben een vakpaper ontwikkeld over duurzaam wonen. Dit vakpaper geeft financieel adviseurs ondersteuning in het begeleiden van klanten die advies zoeken bij het verduurzamen van hun woning.
30 januari 2024
Vanuit de ledenkring hebben we vragen ontvangen over de digitale invulbaarheid van Herbouwwaardemeter.
29 januari 2024
De leennormen in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet zijn per 2024 zo aangepast dat er meer financieringsruimte ontstaat als het gaat om huizen met een gunstiger energielabel. Het Nationaal Klimaat Platform organiseert op woensdag 24 januari aanstaande een gratis webinar met als titel: “Nieuwe leenormen, een impuls voor verduurzaming koopwoningen”.
17 januari 2024
In het voorjaar heeft de AFM aangekondigd dat de toezichthouder onderzoek gaat doen naar de kwaliteit van hypotheekadvies. In augustus en september heeft de AFM met een aantal betrokken partijen, zoals Adfiz en de OvFD gesproken, als voorbereiding op dat onderzoek. Inmiddels heeft de AFM aangegeven dat zij deze week begonnen is met het versturen van informatieverzoeken aan betrokken financiële ins ...
26 september 2023
Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.
11 september 2023
In Nederland is de aflossingsvrije hypotheek populair. Omdat er alleen rente wordt betaald en er gedurende de looptijd geen waarde wordt opgebouwd, zijn de maandlasten van deze hypotheekvorm lager. Daartegenover staat dat er aan het eind van de looptijd niet automatisch is afgelost op de hypotheek, zodat de hypotheekschuld in principe ineens afgelost moet worden. In 2016 constateerde toezichthoude ...
30 augustus 2023
Begin juli is er door het ministerie van Financiën een consultatieronde gestart over de Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. Met deze wijzigingsregeling wordt de Tijdelijke regeling hypothecair krediet gewijzigd. Eerder informeerden we je al over de voorgenomen wijzigingen.
29 augustus 2023
Op 10 juli 2023 is het ministerie van Financiën een consultatieronde gestart over de voorgenomen wijzigingen in de leennormen voor 2024. Deze leennormen zijn vastgelegd in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. De consultatie is hier te vinden.
13 juli 2023
Op woensdag 20 september organiseren we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, een nieuw dagvullend evenement voor alle leden waar je kennis kunt ophalen en delen op het gebied van zowel zakelijk als particulier advies en ondernemerschap. Het Adfiz Najaarsevent vervangt het Zakelijke en Particuliere Platform.
14 juni 2023