Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 5-12-2019

Woningverduurzaming: NHG biedt rekentool; kennisdossier in ontwikkeling

Woningverduurzaming: NHG biedt rekentool; kennisdossier in ontwikkeling

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een campagne gestart (‘Samen kleuren we elke hypotheek groen’) om woningeigenaren ertoe te bewegen hun woning te verduurzamen. Omdat de organisatie beseft dat de adviseur hierin een cruciale rol speelt, hebben ze ons gevraagd aandacht te schenken aan de wijze waarop ze je kunnen faciliteren.

Nieuws
geplaatst op: 27-11-2019

Eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

Eerst nader onderzoek ORV en woonlastenbeschermers

DFO, Scildon en Cardif hebben een analyse gepubliceerd waarin ze verklaringen zoeken voor een daling in de nieuwe productie van ORV’s en woonlastenbeschermers. Het is natuurlijk goed als zo’n daling aandacht krijgt, maar dan moet je dat eerst goed onderzoeken en niet meteen de noodklok luiden en bij de toezichthouder neerleggen. Deze manier van werken vinden wij te snel, niet goed gefundeerd en niet goed doordacht.

Nieuws
geplaatst op: 12-11-2019

Modeltekst beschikbaar om klanten te informeren over wegvallen verplichting ORV bij bestaande NHG hypotheken

Modeltekst beschikbaar om klanten te informeren over wegvallen verplichting ORV bij bestaande NHG hypotheken

Begin oktober maakte het Waarborgfonds Eigen Woningen bekend dat de verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij bestaande hypotheken met NHG komt te vervallen. Om je te helpen je klanten hiervan op de hoogte te stellen en daarmee te voldoen aan je zorgplicht, stelden we eerder een modelbrief op die je vrij kunt gebruiken.

Nieuws
geplaatst op: 14-10-2019

Verplichte ORV vervalt ook bij bestaande NHG-hypotheek - dit betekent het voor jou

Verplichte ORV vervalt ook bij bestaande NHG-hypotheek - dit betekent het voor jou

Eind vorige week heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen bekendgemaakt dat de verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij bestaande hypotheken met NHG komt te vervallen. In 2018 verviel deze plicht al bij nieuwe hypotheken. Na goedkeuring van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat deze wijziging in per 1 januari 2020. In dit ledenbericht gaan we in op de gevolgen voor jou als adviseur.

Nieuws
geplaatst op: 16-9-2019

Na het zomerreces: in gesprek met Erik Ronnes

Na het zomerreces: in gesprek met Erik Ronnes

Het zomerreces van de Tweede Kamer is voorbij en de politiek maakt zich op voor Prinsjesdag. Ook de activiteiten van de financiële commissie van de Tweede Kamer zijn weer gestart en diverse onderwerpen liggen voor ter behandeling. Een goed moment om met Kamerleden in gesprek te gaan over actuele en voor onze sector relevante onderwerpen. Afgelopen week spraken we met Erik Ronnes (CDA).

Nieuws
geplaatst op: 10-9-2019

Modelbrief toegevoegd aan dossier Aflossingsvrij

Modelbrief toegevoegd aan dossier Aflossingsvrij

We hebben een modelbrief toegevoegd aan het dossier Aflossingsvrij. Deze brief kun je gebruiken om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te benaderen die een verhoogd risico lopen op toekomstige betalings- en financieringsproblemen.

Nieuws
geplaatst op: 5-9-2019

Aandacht in consultatie voor belang van advies en knelpunten hypotheekmarkt

Aandacht in consultatie voor belang van advies en knelpunten hypotheekmarkt

Deze week sloot de consultatie van de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020. De voorstellen zijn in lijn met het beleid van de afgelopen jaren. We hebben de consultatie vooral aangegrepen om erop te wijzen dat ook bij verhogingen voor energiebesparende voorzieningen advies wel degelijk van belang kan zijn. Daarnaast vragen we opnieuw aandacht voor de forse knelpunten die de hypotheekmarkt nog altijd kent.

Nieuws
geplaatst op: 29-8-2019

Seminar ‘Zo krijg je klanten met een aflossingsvrije hypotheek aan tafel’

Seminar ‘Zo krijg je klanten met een aflossingsvrije hypotheek aan tafel’

Eerder deze week berichtten we je over ons nieuwe kennisdossier Aflossingsvrij. In dit dossier vind je ondermeer (achtergrond)informatie, een stappenplan en communicatietips waarmee je direct aan de slag kunt om je klanten met een aflossingsvrije hypotheek zich ervan bewust te maken dat ze een verhoogd risico lopen op toekomstige betalings- en financieringsproblemen. Wat daarbij ook kan helpen, is het seminar ‘Zo krijg je klanten met een aflossingsvrije hypotheek aan tafel’ dat we samen met Guideology op 26 september organiseren.

Nieuws
geplaatst op: 27-8-2019

Nieuw: dossier Aflossingsvrij online

Nieuw: dossier Aflossingsvrij online

We hebben een nieuw kennisdossier toegevoegd aan onze website: Aflossingsvrij. Onderdeel van dit kennisdossier is het Stappenplan Aflossingsvrij. Dit stappenplan kan je helpen om je klanten met een aflossingsvrije hypotheek actief te benaderen om hen zo inzicht te bieden in het verhoogde risico dat ze lopen op toekomstige betalings- en financieringsproblemen.

Nieuws
geplaatst op: 24-7-2019

Oproep: laat weten welke hypotheeknormen aangepast moeten worden

Oproep: laat weten welke hypotheeknormen aangepast moeten worden

Jaarlijks publiceert het Ministerie van Financiën de bijgewerkte Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK). In de TRHK staan de normen geformuleerd voor de maximale hoogte van een hypotheek.