Adfiz nieuws en persberichten

Persberichten
geplaatst op: 24-1-2018

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Vandaag heeft minister Hoekstra (Financiën) de uitkomsten en conclusies van de evaluatie van het provisieverbod naar de kamer gestuurd. Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt. Tegelijk zien wij ook conclusies waarover we graag verder in gesprek gaan.

Nieuws
geplaatst op: 12-9-2016

Adfiz wijst op gevaren manipulatie-risico geautomatiseerd advies

Adfiz wijst op gevaren manipulatie-risico geautomatiseerd advies

Financiën heeft Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 geconsulteerd. Adfiz heeft gereageerd op de voorstellen rondom volledig geautomatiseerd advies en het voornemen dat financiële dienstverleners geen betaling meer mogen ontvangen vanaf beleggingsrekeningen. Met name vragen we ook aandacht voor de risico’s van volledig geautomatiseerd advies die in het voorstel nauwelijks aan bod komen.

Persberichten
geplaatst op: 7-9-2016

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Adfiz roept op tot onderzoek of consumenten die geslaagd zijn voor een kennis- en ervaringstoets verantwoord zonder advies een hypotheek kunnen afsluiten. Zij voorziet dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan recente discussies over het faciliteren van innovatie enerzijds en over de kwaliteit van de huidige kennis- en ervaringstoetsen anderzijds.

Nieuws
geplaatst op: 20-5-2016

Financiële dienstverlening in een snel veranderende wereld

Financiële dienstverlening in een snel veranderende wereld

Trends als digitalisering, demografische ontwikkelingen en internationalisering hebben grote invloed op de financiële sector en vergen een verantwoorde transitie van de financiële dienstverlening. 'Vijf brancheorganisaties in de financiële sector komen daarom met suggesties, aandachtspunten en 10 punten voor de financiële sector in een document getiteld “Verantwoord Vernieuwen”. Dit document vormt de aanzet voor de verdere discussie met stakeholders.

Publicaties
geplaatst op: 21-12-2015

Waarom verkopers geen adviseur zouden moeten heten

Waarom verkopers geen adviseur zouden moeten heten

InFinance publiceerde op haar site een poll over de stelling dat de consument inmiddels wel weet dat hij geen onafhankelijk advies krijgt bij de bank. Wij hebben daarop gereageerd, omdat dit helemaal niet de belangrijkste vraag is. Als een klant weet dat de bank zijn eigen producten verkoopt betekent dat namelijk nog niet dat de klant ook echt beseft wat daarvan de mogelijke gevolgen voor hem zijn. Lees de publicatie hierover deze maand in InFinance.

Nieuws
geplaatst op: 25-5-2012

Problemen met serviceabonnementen opgelost

Problemen met serviceabonnementen opgelost

Met het indienen van het wetsvoorstel Implementatiewet Solvabiliteit II wordt een belangrijke drempel voor service- abonnementen weggenomen. Uit het wetsvoorstel blijkt dat De Nederlandsche Bank (DNB) na overleg met het ministerie haar interpretatie heeft bijgesteld.

Persberichten
geplaatst op: 23-5-2012

Statement Adfiz over pilot Geldloket

Statement Adfiz over pilot Geldloket

Adfiz vindt het belangrijk dat de consument zich bewust wordt van zijn financiële behoefte zodat hij op grond van die kennis begrijpt waarom hij voor een bepaalde hulp- of dienstverlening zou moeten kiezen. Er zijn mensen die moeite hebben de juiste informatie te vinden met betrekking tot hun financiële zaken. Een geldloket dat mensen afhankelijk van hun behoefte kan doorverwijzen naar de sociale dienst, schuldhulpverlening of naar een financieel adviseur kan voor die mensen een uitkomst blijken. Of dat zo is zal uit de pilot moeten blijken. Het Geldloket kan een nuttige functie vervullen in het doorverwijzen, als wegwijzer in geldzaken, van mensen die op internet hun weg moeilijk kunnen vinden naar het juridisch loket, naar een organisatie voor schuldhulpverlening of naar een financieel adviseur.

Persberichten
geplaatst op: 16-5-2012

Adfiz: uitvoering nieuwe regelgeving uitdrukkelijk gewenst per 1-1-2013

Adfiz: uitvoering nieuwe regelgeving uitdrukkelijk  gewenst per 1-1-2013

De sector verkeert al lange tijd in onduidelijkheid hoe de regelgeving er vanaf 2013 exact uit gaat zien. De wensen van de politiek zijn klip en klaar en breed gedragen. Veel adviseurs staan in de startblokken. Adfiz heeft er daarom in de consultatie bij het ministerie reeds op aangedrongen nu zo spoedig mogelijk duidelijkheid te scheppen over al deze onderwerpen. Uitvoering van de nieuwe regelgeving is dan ook uitdrukkelijk gewenst per 1-1-2013.

Persberichten
geplaatst op: 19-3-2012

Minister gaat gelijk speelveld realiseren

Minister gaat gelijk speelveld realiseren

Er circuleren zeer uiteenlopende interpretaties over de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer over het gelijk speelveld. Adfiz is ervan overtuigd dat het gelijk speelveld wel degelijk gerealiseerd gaat worden. Het ministerie heeft Adfiz aangegeven dat de toezeggingen aan de kamer daarvoor zullen zorgen.

Nieuws
geplaatst op: 8-3-2012

Politiek maakt stevige stap in goede richting gelijk speelveld, kritisch op uitwerking

Politiek maakt stevige stap in goede richting gelijk speelveld, kritisch op uitwerking

De Tweede Kamer heeft zich vandaag in meerderheid uitgesproken dat de minister een gelijk speelveld regelt. Aanbieders moeten niet alleen kosten voor advies en distributie transparant maken, maar deze ook apart bij de consument in rekening brengen. Uitvaartverzekeringen komen onder het provisieverbod, zakelijke inkomensverzekeringen niet. Eerbiedingende werking is volledig.