Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Gelijk speelveld
Begin juli heeft het Ministerie van Financiën het wijzigingsbesluit financiële markten 2021 voor consultatie gepubliceerd. In het besluit worden nieuwe regels voorgesteld op het gebied van transparantie, onafhankelijkheid, geautomatiseerd advies, het kostprijsmodel en execution only bij verduurzaming.
14 augustus 2020
Vandaag heeft minister Hoekstra (Financiën) de uitkomsten en conclusies van de evaluatie van het provisieverbod naar de kamer gestuurd. Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt. Tegelijk zien wij ook conclusies waarover we graag verder in gesprek gaan.
24 januari 2018
Financiën heeft Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 geconsulteerd. Adfiz heeft gereageerd op de voorstellen rondom volledig geautomatiseerd advies en het voornemen dat financiële dienstverleners geen betaling meer mogen ontvangen vanaf beleggingsrekeningen. Met name vragen we ook aandacht voor de risico’s van volledig geautomatiseerd advies die in het voorstel nauwelijks aan bod komen.
12 september 2016
Adfiz roept op tot onderzoek of consumenten die geslaagd zijn voor een kennis- en ervaringstoets verantwoord zonder advies een hypotheek kunnen afsluiten. Zij voorziet dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan recente discussies over het faciliteren van innovatie enerzijds en over de kwaliteit van de huidige kennis- en ervaringstoetsen anderzijds.
7 september 2016
Trends als digitalisering, demografische ontwikkelingen en internationalisering hebben grote invloed op de financiële sector en vergen een verantwoorde transitie van de financiële dienstverlening. 'Vijf brancheorganisaties in de financiële sector komen daarom met suggesties, aandachtspunten en 10 punten voor de financiële sector in een document getiteld “Verantwoord Vernieuwen”. Dit document vormt ...
20 mei 2016
InFinance publiceerde op haar site een poll over de stelling dat de consument inmiddels wel weet dat hij geen onafhankelijk advies krijgt bij de bank. Wij hebben daarop gereageerd, omdat dit helemaal niet de belangrijkste vraag is. Als een klant weet dat de bank zijn eigen producten verkoopt betekent dat namelijk nog niet dat de klant ook echt beseft wat daarvan de mogelijke gevolgen voor hem zijn ...
21 december 2015
Vorig jaar oktober maakte Nationale-Nederlanden haar plannen bekend om voortaan onder één naam alle distributiekanalen te bedienen. Wij hebben u toen gevraagd om gedrag of acties van NN die in tegenspraak zijn met – de geest van – haar eigen Samenwerkingsovereenkomst of Gedragsregels aan ons te melden. Adfiz heeft hier sindsdien meerdere malen over gesproken met de directie van Nationale-Ned ...
17 september 2012
NN prijst zich met uitvoering nieuwe strategie uit de intermediaire markt Adfiz vraag zich af of NN wel integer is bij het uitvoeren van haar nieuwe multi-channel strategie en of NN daar wel klaar voor is. NN lanceert een nieuw autoproduct voor zowel het directe als het intermediaire kanaal. Het product zal in het intermediaire kanaal 7% goedkoper zijn dan in het directe kanaal. Adfiz vindt dit ...
13 juli 2012
Met het indienen van het wetsvoorstel Implementatiewet Solvabiliteit II wordt een belangrijke drempel voor service- abonnementen weggenomen. Uit het wetsvoorstel blijkt dat De Nederlandsche Bank (DNB) na overleg met het ministerie haar interpretatie heeft bijgesteld.
25 mei 2012
Adfiz vindt het belangrijk dat de consument zich bewust wordt van zijn financiële behoefte zodat hij op grond van die kennis begrijpt waarom hij voor een bepaalde hulp- of dienstverlening zou moeten kiezen. Er zijn mensen die moeite hebben de juiste informatie te vinden met betrekking tot hun financiële zaken. Een geldloket dat mensen afhankelijk van hun behoefte kan doorverwijzen naar de social ...
23 mei 2012