Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Gelijk speelveld
De AFM heeft aandachtspunten gepubliceerd voor de kennis- en ervaringstoets bij execution only dienstverlening. De AFM zal deze aandachtspunten gebruiken bij de beoordeling van de kennis- en ervaringstoets en verwacht dat aanbieders in hun productontwikkelingsproces de uitkomsten hiervan meenemen en deze waar nodig aanpassen. Ook heeft de toezichthouder aangegeven hoe partijen hiermee om zouden m ...
10 december 2020
Begin juli heeft het Ministerie van Financiën het wijzigingsbesluit financiële markten 2021 voor consultatie gepubliceerd. In het besluit worden nieuwe regels voorgesteld op het gebied van transparantie, onafhankelijkheid, geautomatiseerd advies, het kostprijsmodel en execution only bij verduurzaming.
14 augustus 2020
Het Ministerie van Financiën stelt in het wijzigingsbesluit financiële markten 2021 voor de kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming tot € 25.000 te laten vervallen. Het opgeven van consumentenbescherming om maatschappelijke doelen te bereiken is een gevaarlijke, maar bovendien onnodige ontwikkeling. Daarom presenteert Adfiz in de consultatiereactie die vandaag zal verschijnen een tweetal alter ...
13 augustus 2020
Vrijdag schoof Enno Wiertsema aan bij het live radioprogramma BNR Zakendoen voor een gesprek over een veelheid aan onderwerpen. Onder andere sprak hij met Thomas van Zijl over het soms karikaturale imago van de financiële sector, over de waarde van advies en de onder druk staande toegankelijkheid ervan, over regeldruk en PE-examens, over onafhankelijk advies versus verkoop, over robotisering en he ...
17 juni 2019
Vandaag heeft minister Hoekstra (Financiën) de uitkomsten en conclusies van de evaluatie van het provisieverbod naar de kamer gestuurd. Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt. Tegelijk zien wij ook conclusies waarover we graag verder in gesprek gaan.
24 januari 2018
Financiën heeft Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 geconsulteerd. Adfiz heeft gereageerd op de voorstellen rondom volledig geautomatiseerd advies en het voornemen dat financiële dienstverleners geen betaling meer mogen ontvangen vanaf beleggingsrekeningen. Met name vragen we ook aandacht voor de risico’s van volledig geautomatiseerd advies die in het voorstel nauwelijks aan bod komen.
12 september 2016
Adfiz roept op tot onderzoek of consumenten die geslaagd zijn voor een kennis- en ervaringstoets verantwoord zonder advies een hypotheek kunnen afsluiten. Zij voorziet dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan recente discussies over het faciliteren van innovatie enerzijds en over de kwaliteit van de huidige kennis- en ervaringstoetsen anderzijds.
7 september 2016
Trends als digitalisering, demografische ontwikkelingen en internationalisering hebben grote invloed op de financiële sector en vergen een verantwoorde transitie van de financiële dienstverlening. 'Vijf brancheorganisaties in de financiële sector komen daarom met suggesties, aandachtspunten en 10 punten voor de financiële sector in een document getiteld “Verantwoord Vernieuwen”. Dit document vormt ...
20 mei 2016
InFinance publiceerde op haar site een poll over de stelling dat de consument inmiddels wel weet dat hij geen onafhankelijk advies krijgt bij de bank. Wij hebben daarop gereageerd, omdat dit helemaal niet de belangrijkste vraag is. Als een klant weet dat de bank zijn eigen producten verkoopt betekent dat namelijk nog niet dat de klant ook echt beseft wat daarvan de mogelijke gevolgen voor hem zijn ...
21 december 2015
Deze week is de opinie 'Dicht het lek van execution only' door Hanneke Hartman in VVP verschenen.
20 februari 2013