Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Execution only
De AFM heeft aandachtspunten gepubliceerd voor de kennis- en ervaringstoets bij execution only dienstverlening. De AFM zal deze aandachtspunten gebruiken bij de beoordeling van de kennis- en ervaringstoets en verwacht dat aanbieders in hun productontwikkelingsproces de uitkomsten hiervan meenemen en deze waar nodig aanpassen. Ook heeft de toezichthouder aangegeven hoe partijen hiermee om zouden m ...
10 december 2020
Begin juli heeft het Ministerie van Financiën het wijzigingsbesluit financiële markten 2021 voor consultatie gepubliceerd. In het besluit worden nieuwe regels voorgesteld op het gebied van transparantie, onafhankelijkheid, geautomatiseerd advies, het kostprijsmodel en execution only bij verduurzaming.
14 augustus 2020
Het Ministerie van Financiën stelt in het wijzigingsbesluit financiële markten 2021 voor de kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming tot € 25.000 te laten vervallen. Het opgeven van consumentenbescherming om maatschappelijke doelen te bereiken is een gevaarlijke, maar bovendien onnodige ontwikkeling. Daarom presenteert Adfiz in de consultatiereactie die vandaag zal verschijnen een tweetal alter ...
13 augustus 2020
Vrijdag schoof Enno Wiertsema aan bij het live radioprogramma BNR Zakendoen voor een gesprek over een veelheid aan onderwerpen. Onder andere sprak hij met Thomas van Zijl over het soms karikaturale imago van de financiële sector, over de waarde van advies en de onder druk staande toegankelijkheid ervan, over regeldruk en PE-examens, over onafhankelijk advies versus verkoop, over robotisering en he ...
17 juni 2019
Adfiz roept op tot onderzoek of consumenten die geslaagd zijn voor een kennis- en ervaringstoets verantwoord zonder advies een hypotheek kunnen afsluiten. Zij voorziet dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan recente discussies over het faciliteren van innovatie enerzijds en over de kwaliteit van de huidige kennis- en ervaringstoetsen anderzijds.
7 september 2016
Deze week is de opinie 'Dicht het lek van execution only' door Hanneke Hartman in VVP verschenen.
20 februari 2013
Leden van Adfiz hebben het als een eer ervaren op 10 januari 2013 voor het oog van het land collectief de eed of belofte af te leggen in het bijzijn van de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Daarmee is het nieuwe jaar een fantastische start geven. Het was een eervol moment, dat bij de leden grote impact had.
14 januari 2013