Adfiz nieuws en persberichten

Persberichten
geplaatst op: 3-4-2014

Rechter verbiedt Reaal eenzijdig stopzetten provisiebetaling

Rechter verbiedt Reaal eenzijdig stopzetten provisiebetaling

Reaal mag de samenwerkingsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen en lopende provisieafspraken moeten geëerbiedigd worden. Dat is de uitkomst van de rechtszaak over de eenzijdige stopzetting van provisie op bankspaarproducten die Adfiz namens leden voert tegen Reaal. De rechter concludeert dat de wijziging van provisieafspraken alleen mogelijk is met wederzijds goedvinden. Alleen dan bent u vrij om met de klant zelf afspraken te maken over de wijze van beloning. Dat is ook de kern van de eerbiedigende werking. Niet de aanbieder maar de adviseur bepaalt de inrichting van zijn relatie met de klant. Adfiz-directeur Hanneke Hartman: “De rechter spreekt zich klip en klaar uit en schept hiermee zeer gewenste duidelijkheid over hoe de markt voor de klant goed kan werken”.

Nieuws
geplaatst op: 31-1-2014

Allianz en Legal & General handelen niet in strijd met provisieverbod beleggen

Allianz en Legal & General handelen niet in strijd met provisieverbod beleggen

Ons eerdere vermoeden dat Allianz en Legal & General in strijd met het provisieverbod zouden kunnen handelen is niet bewaarheid. Onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen mogen beleggingsondernemingen vanaf 1 januari 2014 geen provisie betalen of ontvangen voor beleggingsdienstverlening. De situatie is echter anders wanneer een aanbieder handelt als beleggingsinstelling of verzekeraar. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime wel eerbiedigen bij overeenkomsten die voor 1 januari 2013 zijn aangegaan.

Nieuws
geplaatst op: 28-1-2014

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen zorgt voor problemen

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen zorgt voor problemen

Per 1 januari 2014 mogen beleggingsondernemingen geen provisie meer betalen en ontvangen voor dienstverlening bij beleggingen. Beleggingsinstellingen en verzekeraars mogen de vergoeding voor deze dienstverlening nog wel via provisiebetaling regelen. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime eerbiedigen voor overeenkomsten die gesloten zijn voor 1 januari 2013. Dit verschil is niet uitlegbaar. Wij hebben het ministerie en de AFM daarop eerder aangesproken.

Persberichten
geplaatst op: 21-3-2013

Adfiz staat klaar om collectieve procedure te voeren tegen schending afspraken met intermediair door Reaal

Adfiz staat klaar om collectieve procedure te voeren tegen schending afspraken met intermediair door Reaal

Reaal volhardt in haar beleid eenzijdig de provisiebeloning in te trekken. Reaal handelt hiermee in strijd met de afspraken die zij zelf met het intermediair en de klant heeft gemaakt over de beloning voor de dienstverlening van de adviseur. Adfiz zal leden ondersteunen die een civielrechtelijke procedure willen starten tegen deze eenzijdige intrekking. Leden kunnen zich melden voor het voeren van een collectieve procedure.

Persberichten
geplaatst op: 3-1-2013

Adfiz treedt op tegen inbreuk aanbieders in afspraken met klant

Adfiz treedt op tegen inbreuk aanbieders in afspraken met klant

Reaal en Nationale-Nederlanden willen voor de dienstverlening van het intermediair eenzijdig de provisiebeloning intrekken. Deze aanbieders handelen hiermee in strijd met de afspraken die zij zelf met het intermediair en de klant hebben gemaakt over de beloning voor de dienstverlening van de adviseur. Dit is vanuit het perspectief van de klant niet aanvaardbaar. De klant heeft met de adviseur (al of niet expliciet) afspraken gemaakt over zijn dienstverlening en de wijze waarop de klant de dienstverlener daarvoor beloont. De aanbieder hoort in principe niet in deze relatie te treden. Door dit eenzijdig wel te doen, dwingen zij klanten binnen korte tijd massaal nieuwe afspraken met hun adviseur te maken. Adfiz wil paal en perk stellen aan deze handelwijze van beide verzekeraars en bereidt daarom een civielrechtelijke procedure voor tegen deze maatschappijen.