Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Duurzaamheid
Voorlopig goed nieuws voor mensen met zonnepanelen of voor mensen die zonnepanelen overwegen: het wetsvoorstel waarmee de salderingsregeling zou worden afgebouwd is verworpen door de Eerste Kamer.
15 februari 2024
In januari zijn we gestart met het uitlichten van onderwerpen uit het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027. In deel 3 zoomen we in op het hoofdstuk ‘Financieel fit, nu en later.’
7 februari 2024
Bureau DFO en Atentikmarketing hebben een vakpaper ontwikkeld over duurzaam wonen. Dit vakpaper geeft financieel adviseurs ondersteuning in het begeleiden van klanten die advies zoeken bij het verduurzamen van hun woning.
30 januari 2024
De leennormen in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet zijn per 2024 zo aangepast dat er meer financieringsruimte ontstaat als het gaat om huizen met een gunstiger energielabel. Het Nationaal Klimaat Platform organiseert op woensdag 24 januari aanstaande een gratis webinar met als titel: “Nieuwe leenormen, een impuls voor verduurzaming koopwoningen”.
17 januari 2024
Eind november kwam de WRR met een nieuw rapport “Grip”, waarin ze de overheid adviseert meer te doen aan de persoonlijke controle van mensen in een onzekere wereld. Dat levert volgens de WRR een belangrijke bijdrage aan meer geluk en gezondheid, aan langer leven, en aan minder maatschappelijk onbehagen. Tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst biedt voorzitter Roger van der Linden in zijn nieuwjaars ...
11 januari 2024
Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Eén van de maatregelen die de overheid daarvoor neemt is de energiebesparingsplicht. Deze plicht, die per december 2023 ingaat, houdt in dat een onderneming die op een bedrijfslocatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt, verplicht wordt om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat hierbij om ...
2 november 2023
In VVP #4 is een artikel van ons gepubliceerd naar aanleiding van de uitkomsten van onze 0-meting duurzame ontwikkeling. De 0-meting is voor de zomer gelanceerd en is bedoeld om inzicht te krijgen in hoeverre leden al bezig zijn met duurzame ontwikkeling en waaraan financieel advieskantoren behoefte hebben.
17 oktober 2023
Vorige week heeft de AFM een nieuwe leidraad gepubliceerd: de leidraad Duurzaamheidsclaims. Deze leidraad bevat volgens de AFM “handvatten voor het maken van duurzaamheidsclaims door financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders”.
10 oktober 2023
Hoewel het kabinet demissionair is, wordt er nog steeds flink geld uitgegeven. Daarbij is verduurzaming van huizen een belangrijk onderwerp. Er wordt extra geld gestopt in het ISDE-subsidiefonds en ook het beschikbare budget van het Nationaal Isolatieprogramma wordt nog voor 2023 verhoogd.
9 oktober 2023
Met het Adfiz Prestatie Onderzoek beoordelen en belonen we verbeterinitiatieven- en projecten die de kwaliteit van dienstverlening binnen de branche helpen verbeteren. De beste projecten en initiatieven krijgen het podium als te volgen voorbeeld. De eerste editie in januari was een succes, de inschrijvingstermijn voor de editie 2024 sluit binnenkort. Ken jij voorbeelden bij verzekeraars die hier m ...
25 september 2023