Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Duurzaamheid
Hoe denkt de branche over onderwerpen als duurzaamheid, vitaliteit, mobiliteit en digitalisering. Om daar antwoord op te krijgen, is AM gestart met het AM Insights 2022 onderzoek. Help jij mee om van dit onderzoek een succes te maken?
21 juli 2022
Op 17 mei organiseert het Verbond van 11 tot 12 uur een webinar gevolgschade door verspreiding van zonnepaneeldeeltjes bij zonnepaneelbranden. De deeltjes zouden schadelijk kunnen zijn en moeten opgeruimd worden. Maar wie is hiervoor verantwoorde­lijk? En hoe zit het met de opruimingskosten?
25 april 2022
Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal Energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. Het is dus belangrijk dat je nagaat of jouw kantoor al voldoet aan deze eisen of wat ervoor nodig is om er op tijd aan te voldoen. A ...
20 april 2022
De verzekerbaarheid en risicodekking van zonnepanelen op grote zakelijke panden (PV-installaties) blijft een aandachtpunt. Om de verzekerbaarheid te verbeteren zijn verschillende initiatieven ontwikkeld. Zo is om discussies over eisen in de co-assurantiemarkt te vergemakkelijken en de markt richting te geven voor het verzekeren van zonnepaneleninstallaties door het Verbond en de VNAB een voorbeeld ...
11 april 2022
Tijdens het Particulier Platform op 7 april gaat dr. Fred de Jong (associate lector sustainable finance & tax bij de HAN University of Applied Sciences) in op duurzaamheidsadvies. Heb jij je al aangemeld voor het Particulier Platform?
31 maart 2022
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker bij financieel advies. Adfiz werkt aan informatie en ondersteuning over dit thema voor jou als ondernemer en adviseur. Om de juiste hulpmiddelen te ontwikkelen werkt Adfiz samen met dr. Fred de Jong van de HAN University of Applied Sciences aan een onderzoek naar de betrokkenheid en wensen van het intermediair bij duurzaamheid. Met het invullen van deze enquê ...
22 maart 2022
Vereniging Eigen Huis heeft in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek uitgevoerd naar energieadvies bij woningaankopen. Nu dit onderzoek na eerdere onderzoeken in 2017 en 2019 voor de derde keer is uitgevoerd worden de eerste trends zichtbaar. Zo is het aantal hypotheekadviseurs dat verduurzaming bespreekt met de klant, gestegen van 18% in 2017 naar 36% in 2022. Met d ...
14 maart 2022
Duurzaamheid is een groot maatschappelijk thema dat ook de rol van de financieel adviseur raakt. De komende jaren zal er van financieel adviseurs meer worden verwacht qua advisering rondom duurzaamheid. Waarbij duurzaamheid niet alleen gaat om klimaatverandering, maar ook over de ontwikkeling van brede welvaart.
9 februari 2022
Steeds meer klanten denken na over de verduurzaming van hun woning. Hierbij speelt het kostenaspect vaak een belangrijke rol. Ook als adviseur kun je hier dus vragen over krijgen. Daarom hebben we de belangrijkste wijzigingen in subsidies die te maken hebben met woningverduurzaming voor je op een rij gezet.
11 januari 2022
Holland Solar, de brancheorganisatie van de Nederlandse zonne-energiesector, heeft gisteren de Gedragscode zon op grote daken gepresenteerd. Deze is mede door ons en andere belanghebbende partijen ontwikkeld en wij zijn ook een van de ondersteuners van de code. De gedragscode geeft duidelijkheid over de aanleg van een goed en veilig zonnestroomsysteem.
2 december 2021