Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Duurzaamheid
We hebben ons Meldpunt Adfiz uitgebreid (en vernieuwd) met een loket voor de verzekerbaarheid van duurzame innovaties. Dat is nodig omdat duurzame ontwikkeling een beweging is waarbij veel innovatie komt kijken. Soms kan dat tot problemen leiden omdat nieuwe risico’s zonder betrouwbare schadestatistieken vaak lastig te verzekeren zijn. Ook bewezen keurmerken en veiligheidseisen ontbreken vaak nog.
18 juli 2024
Op woensdag 16 oktober om 14.00 uur organiseert het Verbond van verzekeraars een kennismiddag over circulair bouwen. Omdat Nederland per 2050 volledig circulair wil zijn, is circulair bouwen een belangrijk onderwerp. Zeker ook gelet op de aantallen nieuwbouwhuizen die nodig zijn om het woningtekort weg te werken. Maar ook de utiliteitsbouw en de grond-, weg-, en waterbouwsector staan voor grote ui ...
11 juli 2024
Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin een grote bijdrage leveren door het onderdeel te maken van bijvoorbeeld vermogensadvies, woonadvies, MKB-advies en financiële fitheid en door duurzame financiële producten expliciet in het advies te betrekken. Bovendien hebben financieel adviseurs de persoonlijke relatie en het vertr ...
28 mei 2024
NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is uiteraard een bekende partij in de hypotheekmarkt. NHG wil verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken door toegang te bieden tot verantwoorde financiering voor koop en verbetering van een woning, hulp bij beheer en behoud van de woning en het fungeren als vangnet in kwetsbare situaties.
23 april 2024
Om jou te ondersteunen bij het verduurzamen van zowel je onderneming als je advies heeft de commissie Duurzame Ontwikkeling in 2022 een werkprogramma vormgegeven. Daarbij kiezen we actief voor duurzame samenwerking met partners, zowel binnen als buiten de vereniging. Een van die partners is DEB (duurzaam energie besparen), een initiatief van MKB-Nederland. In een eerder ledenbericht hebben we een ...
18 maart 2024
Op 6 maart 2024 heeft de AFM de consumentenmonitor hypotheekbezitters over het vierde kwartaal van 2023 gepubliceerd. De AFM concludeert dat hypotheekbezitters vaak te weinig weten over subsidie- en financieringsmogelijkheden als het gaat om woningverduurzaming. Toch blijkt ook uit het onderzoek dat 45% van de huizenbezitters hun woning in 2023 (verder) hebben verduurzaamd.
6 maart 2024
Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het rapport Verkort hypotheekadvies voor verduurzaming gepubliceerd. Voor dit rapport heeft KPMG, in opdracht van het ministerie, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het hypotheekadvies voor verduurzaming te verkorten. In het rapport wordt het hypotheekadvies schematisch in beeld gebracht en wordt ook aangegeven welke processt ...
27 februari 2024
Voorlopig goed nieuws voor mensen met zonnepanelen of voor mensen die zonnepanelen overwegen: het wetsvoorstel waarmee de salderingsregeling zou worden afgebouwd is verworpen door de Eerste Kamer.
15 februari 2024
In januari zijn we gestart met het uitlichten van onderwerpen uit het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027. In deel 3 zoomen we in op het hoofdstuk ‘Financieel fit, nu en later.’
7 februari 2024
Bureau DFO en Atentikmarketing hebben een vakpaper ontwikkeld over duurzaam wonen. Dit vakpaper geeft financieel adviseurs ondersteuning in het begeleiden van klanten die advies zoeken bij het verduurzamen van hun woning.
30 januari 2024