Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Cyberrisk
Onze samenwerkingspartner, Digital Trust Center (DTC), heeft een nieuwe tool online gezet die ondernemers bewust maakt van wat ze moeten doen om hun bedrijf te beschermen tegen cyberaanvallen: de CyberVeilig Check voor zzp en mkb.
15 mei 2023
Online fraude (via email, sms, instant messaging apps etc) neemt de laatste jaren sterk toe. Ten opzichte van 2019 zijn vorig jaar bij de politie drie keer zo veel meldingen binnengekomen van online oplichting en fraude. Om consumenten en bedrijven bewuster te maken van de gevaren van online fraude is onze samenwerkingspartner Digital Trust Center (DTC) een campagne gestart.
8 mei 2023
De Beleidsregel geschiktheid 2012 is per 1 april 2023 gewijzigd. Daarin staat nu ook een bepaling die relevant is voor adviseurs en bemiddelaars die onder het toepassingsbereik van DORA vallen (250 fte of meer).
5 april 2023
In de afgelopen vergadering van de commissie schade was een van de leden van het cyberplatform van het Verbond uitgenodigd om te bekijken hoe we samen kunnen optrekken en kunnen werken aan bewustwording van cyberrisico’s in de zakelijke markt. Tijdens dit gesprek kwamen zowel de kansen als de knelpunten aan de orde.
23 maart 2023
De AFM heeft onderzoek gedaan naar de markt voor (klein)zakelijke en particuliere cyberverzekeringen. De toezichthouder ziet een toename van cyberrisico’s, maar signaleert ook dat de markt voor cyberverzekeringen zich nog moet ontwikkelen. De AFM wijst in de gepubliceerde verkenning op het belang dat verzekeraars zorgen voor betere vergelijkbaarheid en transparantie van de dekking van cyberverzeke ...
28 februari 2023
Steeds meer bedrijven, groot en klein, krijgen te maken met een cyberincident. Om ondernemers bewuster te maken van cyberrisico's is de Kamer van Koophandel gestart met de e-mailserie ‘Een veiliger bedrijf in 6 stappen’. Na aanmelding ontvangt de ondernemer gedurende zes weken iedere week een mail met praktische tips en informatie.
14 februari 2023
De afhankelijkheid van digitale processen in de financiële sector is groot. Hetzelfde geldt voor het aantal gerichte cyberaanvallen op financiële organisaties en de financiële schade die met dergelijke incidenten is gemoeid. Om jou te ondersteunen bij je informatiebeveiliging ontwikkelden we het kennisportaal digitale weerbaarheid. Vol informatie, checklists en hulpmiddelen.
5 januari 2023
Eerder deze maand is het nieuwe Adfiz Magazine met als thema Cyber verschenen. Het magazine is nu ook online te lezen.
27 december 2022
Bij het laten ontwikkelen van de bedrijfswebsite wordt vaak de focus gelegd op functionaliteit, kosten, doorlooptijd en het uiterlijk van de website. Dat zijn belangrijke onderwerpen, maar de digitale veiligheid is ook van groot belang.
28 november 2022
Vandaag is het de Nationale check je wachtwoorden dag, een dag die op initiatief van Tweakers en het Openbaar Ministerie is ingesteld om mensen en bedrijven bewust te maken van het belang van sterke wachtwoorden. En dat is nog steeds nodig.
24 november 2022