Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Compliance
Op 18 februari 2023 is het grootste deel van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. Deze wet scherpt bestaande wetgeving rondom klokkenluiders aan. In ons kennisportaal hierover kun je nalezen wat je moet regelen volgens de Wet bescherming klokkenluiders. Ook vind je daar een model van de verplichte interne meldprocedure. Alle financiële advieskantoren met personeel vallen on ...
4 mei 2023
Eerder deze week hebben we helderheid verschaft over de norm voor onafhankelijk advies in de vergelijkingskaart. Dit naar aanleiding van vragen over hoe de publiekrechtelijke norm van onafhankelijkheid moet worden geïnterpreteerd bij het opstellen van de vergelijkingskaart. En naar aanleiding van berichtgeving in de media over mogelijke privaatrechtelijke consequenties voor de adviseur die in de v ...
26 april 2023
Per 1 april is de nieuwe vergelijkingskaart ingevoerd en ben je verplicht om (uiterlijk vanaf 1 oktober) deze met de klant te communiceren. In het geval je advies geeft moet je in de kaart aangegeven of je dat al of niet doet op onafhankelijke basis. In dit bericht geven wij antwoord op de vraag wat de ‘minimum aantal producten norm’ betekent voor je feitelijke dienstverlening en eventuele privaat ...
24 april 2023
In de eerder deze week verschenen VVP staat een artikel van ons over de verplichtingen die - voor werkgevers - voortvloeien uit de Wet bescherming klokkenluiders. In het artikel wordt ingegaan op de elementen waaraan de interne meldprocedure moet voldoen. Meer informatie hierover en hoe je invulling geeft aan de elementen van de meldprocedure vind je in ons kennisportaal. Je kunt daar ook een webi ...
20 april 2023
De DVD wordt vanaf 1 april 2023 vervangen door de vergelijkingskaart. Je hebt een half jaar de tijd om je DVD’s te vervangen. We hebben alle nieuwe eisen vertaald naar de praktijk en die toelichting vind je in het Wft Portaal.
30 maart 2023
Op 18 februari 2023 is het grootste deel van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wet scherpt bestaande wetgeving rondom klokkenluiders aan, als gevolg van een Europese richtlijn. Omdat de aangepaste regels voor alle financiële adviseurs geldt, hebben we een kennisportaal over dit onderwerp gemaakt waar je kunt nalezen wat je moet regelen volgens de Wet bescherming kl ...
22 maart 2023
De aangescherpte Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 in werking getreden. Omdat deze wet voor alle financiële adviseurs van toepassing is, zullen wij je vanuit Adfiz de nodige ondersteuning bieden. Op 16 maart om 10.00 uur organiseren wij daarom ook een webinar waarin de gevolgen van de Wet bescherming Klokkenluiders voor financieel adviseurs worden toegelicht.
7 maart 2023
Nadat eind december de Wet bescherming klokkenluiders door de Tweede Kamer werd aangenomen, ging het wetgevingstraject snel. De Eerste Kamer heeft de wet als hamerstuk aangenomen, wat wil zeggen dat er geen debat gevoerd is. Op 17 februari 2023 zijn de grootste delen van de wet gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee de wet op 18 februari 2023 in werking is getreden.
21 februari 2023
In 2019 is er een Europese richtlijn aangenomen die de bescherming van klokkenluiders regelt. Deze richtlijn had eigenlijk per 1 januari 2022 al in Nederlandse wetgeving opgenomen moeten zijn, maar het wetgevingstraject heeft vertraging opgenomen. De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen, maar in afwachting van de Eerste Kamer is de ingangsdatum nog niet bekend.
3 januari 2023
Het nieuwe jaar is ook de startdatum voor veel nieuwe wetten en regelingen of aanpassingen op bestaande regelingen. In dit bericht delen we een handig overzichten van onze partners. Zo brengt Financiën de fiscale wijzigingen in kaart, publiceert MKB Nederland een overzicht van wijzigingen die voor jou als ondernemer relevant zijn, en heeft Wijzer in Geldzaken een tool voor jouw particuliere klant ...
3 januari 2023