Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Compliance
Jaarlijks krijgen financieel adviseurs een vragenlijst van de AFM. Het invullen van deze vragenlijst is verplicht. Deze jaarlijkse Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB 2024) helpt de AFM onder meer om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en risico’s en bij hun inrichting van onderzoeken. Ter voorbereiding is de vragenlijst al in te zien op de website van de AFM, maar de vragen moeten later ...
24 januari 2024
Ondernemingen die onder de toepassing van de Europese verordening voor digitale weerbaarheid vallen moeten zich voorbereiden op de daadwerkelijke ingangsdatum van de verordening per 17 January 2025. Aanvullend op de verordening is de Europese toezichthouder bezig met de ontwikkeling van technische standaarden (RTS’en/level 2 measures) waarin onderdelen van de verordening nader worden uitgewerkt.
18 december 2023
De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) is op 18 februari 2023 ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat het laagdrempeliger wordt om maatschappelijke misstanden te melden. Daarnaast moeten melders met deze wet betere bescherming krijgen. De wet is gebaseerd op een Europese richtlijn.
22 november 2023
Op 18 februari 2023 is de aangescherpte Wet bescherming klokkenluiders is in werking getreden. Omdat deze wet voor alle financiële adviseurs van toepassing is, bieden wij je vanuit Adfiz de nodige ondersteuning. Alle informatie, tools en andere hulpmiddelen (waaronder een modelregeling) over de wet vind je in ons kennisportaal Wet bescherming klokkenluiders. De modelregeling is nu ook in een Engel ...
25 oktober 2023
Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van een eventuele verruiming van het adviesbegrip in de Wft. Hoewel minister Kaag aangeeft dat er de komende periode nog gewerkt gaat worden aan het in kaart brengen van de voor- en nadelen, schrijft zij ook in haar brief: “De keuzes die consumenten in het experiment hebben gemaakt geven daarmee geen directe aanleiding om het ...
13 oktober 2023
De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) lijkt een weeffout te bevatten die ervoor zorgt dat bedrijven tot 50 werknemers zwaardere eisen opgelegd krijgen dan bedrijven van 50 tot 250 werknemers. Dit is door de Eerste Kamer voorgelegd aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De minister erkende dat het vreemd zou zijn om kleine bedrijven zwaardere lasten op te leggen da ...
10 oktober 2023
In het voorjaar heeft de AFM aangekondigd dat de toezichthouder onderzoek gaat doen naar de kwaliteit van hypotheekadvies. In augustus en september heeft de AFM met een aantal betrokken partijen, zoals Adfiz en de OvFD gesproken, als voorbereiding op dat onderzoek. Inmiddels heeft de AFM aangegeven dat zij deze week begonnen is met het versturen van informatieverzoeken aan betrokken financiële ins ...
26 september 2023
Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.
11 september 2023
De overgangstermijn voor de vergelijkingskaart loopt eind deze maand af. Vanaf 1 oktober moet je voor de klant vindbaar de vergelijkingskaarten op je website hebben staan. Let op! De AFM zal dit naar verwachting via digitaal onderzoek controleren. in het Wft Portaal vind je alle informatie over de vergelijkingskaart en hoe je die opstelt.
7 september 2023
Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen. De AFM constateerde dat de beloningsregeling in het contract met freelancers voorwaardelijke elementen bevatte, waardoor de beloning niet vast maar variabel was en daarmee de financiële dienstverlener/opdrachtgever niet voldeed aan de wettelijk vereiste, namelijk ...
16 augustus 2023