Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 5-7-2018

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Tweede kamerlid Roald van der Linde (VVD) in gesprek met leden

Maandag ontmoetten vier Adfiz-leden op onze uitnodiging VVD-kamerlid Roald van der Linde. Ze spraken over brandende onderwerpen zoals onverzekerbaarheid, toezichtkosten, vakbekwaamheid en provisietransparantie. Van der Linde toonde zich zeer geïnteresseerd en wilde de dagelijkse praktijk echt doorgronden. Dergelijke Ronde Tafelgesprek is intussen een bewezen meerwaarde in onze lobby.

Persberichten
geplaatst op: 24-1-2018

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Vandaag heeft minister Hoekstra (Financiën) de uitkomsten en conclusies van de evaluatie van het provisieverbod naar de kamer gestuurd. Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt. Tegelijk zien wij ook conclusies waarover we graag verder in gesprek gaan.

Nieuws
geplaatst op: 29-11-2017

Ook De Goudse geeft eigen geluid over ongevraagde transparantie

Ook De Goudse geeft eigen geluid over ongevraagde transparantie

Een week nadat NH1816 liet weten teleurgesteld te zijn over het provisiestandpunt van het Verbond, komt ook De Goudse met het eigen geluid naar de adviseurs met wie zij samenwerken.

Nieuws
geplaatst op: 23-11-2017

Verbond en AFM weten ook niet waarom

Verbond en AFM weten ook niet waarom

Publicitair lijkt de geest uit de fles nu AFM en Verbond openlijk hun liefde aan ongevraagde transparantie verklaard hebben. Laten we de zaak wel nuchter blijven bekijken. Want er is geen enkele reden om deze gevaarlijke maatregel uit de kast te halen. Des te verwonderlijker dat de AFM achter dit stokpaardje van het Verbond aanloopt. Er zijn heel veel redenen voor ministerie en politiek om dit proefballonnetje links te laten liggen.

Nieuws
geplaatst op: 17-11-2017

Adfiz tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen.

Adfiz tegen Nederlandse verzwaring van Europese eisen.

De AFM pleit in haar consultatie voor ongevraagde transparantie over de hoogte van beloning bij schadeproducten. Dit is een onverstandig en ondoordacht voorstel en wij zien geen enkele goede reden waarom Nederland nog verder uit de pas van Europa moet gaan lopen.

Publicaties
geplaatst op: 14-12-2016

InFinance visie: “Groot verschil productverkoop en onafhankelijk advies”

InFinance visie: “Groot verschil productverkoop en onafhankelijk advies”

Wat worden volgens Adfiz de uitdagingen in 2017? Die vraag stelde de InFinance redactie aan Adfiz directeur Enno Wiertsema. “2017 wordt sowieso het jaar van de evaluatie van het provisieverbod. We mogen verwachten dat de problemen met de toegankelijkheid van advies, die breed in de markt ervaren worden, ook uit de evaluatie komen.” Ook voor de overheid ziet hij een rol om advies toegankelijker te maken. Lees in dit ledenbericht de hele column.

Nieuws
geplaatst op: 5-10-2016

Oud-voorzitter Bob Veldhuis blikt in tweede Adfiz magazine terug op provisieverbod, Adfiz magazine morgen op de mat

Oud-voorzitter Bob Veldhuis blikt in tweede Adfiz magazine terug op provisieverbod, Adfiz magazine morgen op de mat

Volgend jaar wordt het provisieverbod geëvalueerd. Eerder dit jaar maakte minister Dijsselbloem de thema’s van de evaluatie bekend: cultuurverandering, toegankelijkheid van advies en effectiviteit van de DVD. Toenmalig Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis stond in 2010 mee aan de wieg van het provisieverbod. In het tweede Adfiz magazine, die morgen bij je op de mat valt, zochten we Veldhuis op in zijn kantoor in Heerde om met hem te kijken of het provisieverbod haar beloftes waarmaakt. “We hebben destijds heel wat risico’s geschetst. Helaas zijn die niet allemaal voldoende afgewend.”

Nieuws
geplaatst op: 12-9-2016

Adfiz wijst op gevaren manipulatie-risico geautomatiseerd advies

Adfiz wijst op gevaren manipulatie-risico geautomatiseerd advies

Financiën heeft Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 geconsulteerd. Adfiz heeft gereageerd op de voorstellen rondom volledig geautomatiseerd advies en het voornemen dat financiële dienstverleners geen betaling meer mogen ontvangen vanaf beleggingsrekeningen. Met name vragen we ook aandacht voor de risico’s van volledig geautomatiseerd advies die in het voorstel nauwelijks aan bod komen.

Persberichten
geplaatst op: 16-6-2016

Evaluatiebrief minister geeft goede mogelijkheden te onderzoek of klanten betere besluiten nemen

Evaluatiebrief minister geeft goede mogelijkheden te onderzoek of klanten betere besluiten nemen

Of consumenten betere besluiten nemen sinds de invoering van het provisieverbod hangt nauw samen met de vraag hoe toegankelijk advies is voor groepen consumenten. Deze week maakte minister Dijsselbloem in zijn brief aan de Tweede Kamer de thema’s voor de komende evaluatie van het provisieverbod in 2017 bekend. De minister heeft 3 goede thema’s te pakken voor zijn evaluatie. Dat geeft vertrouwen, de crux zit hem nu in hoe hij die thema’s gaat evalueren.

Nieuws
geplaatst op: 9-7-2015

AFM onderzoek naleving provisieverbod geeft handvatten voor afspraken met aanbieders

 AFM onderzoek naleving provisieverbod geeft handvatten voor afspraken met aanbieders

De AFM heeft de naleving van het provisieverbod onderzocht in de relatie tussen aanbieder en zelfstandig adviseur. Het beeld is positief. Wel somt de AFM in het rapport een aantal afspraken op die risico’s kunnen opleveren. Adfiz heeft bij de AFM benadrukt dat vergelijkbare risico’s kunnen bestaan in de relatie tussen aanbieder en adviseur in dienst van de aanbieder. Wij verwachten dat de AFM hier nadrukkelijk ook aandacht voor heeft.