Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 13-5-2019

De meest gestelde vragen rondom de aanpassing van het Nationaal Regime

De meest gestelde vragen rondom de aanpassing van het Nationaal Regime

De afgelopen weken hebben we je al een aantal keer geïnformeerd over de aanpassing van het Nationaal Regime per 1 april 2019. Ook de AFM en diverse marktpartijen zijn met berichtgeving gekomen. Wij merken dat de inhoud en toon in deze berichtgeving voor onrust zorgen. Daarom hebben we de antwoorden op de meest gestelde ledenvragen op een rij gezet.

Nieuws
geplaatst op: 3-5-2019

Intrekken inschrijving Nationaal Regime? Maak geen overhaaste beslissing

Intrekken inschrijving Nationaal Regime? Maak geen overhaaste beslissing

Begin april hebben we je geïnformeerd over de wijzigingen in de regelgeving rondom het Nationaal Regime. Naast diverse andere partijen is ook de AFM met een brief gekomen, waarin de wijzigingen die per 1 april 2019 van kracht zijn, worden toegelicht. Wij krijgen diverse signalen dat adviseurs in reactie op de brief van de AFM hun vrijstelling hebben laten intrekken. Hoewel dit een verstandige keuze kan zijn, raden wij je aan eerst een zorgvuldige afweging te maken. Op het moment dat je je vrijstelling laat intrekken, verlies je de mogelijkheid klanten (in de toekomst) te adviseren over beleggingsfondsen. Daarnaast moet je op zoek naar een oplossing voor bestaande klanten die via jou - al dan niet middels - een beleggingsrekening investeren in een beleggingsfonds.

Nieuws
geplaatst op: 4-4-2019

Wat betekent de aanpassing van het Nationaal Regime voor jou?

Wat betekent de aanpassing van het Nationaal Regime voor jou?

Het Nationaal Regime is per 1 april 2019 aangepast. De impact van deze wijziging is voor jou als adviseur beperkt. In dit ledenbericht zetten we de gevolgen voor jouw bedrijfsvoering op een rij. Hierbij gaan we er vanuit dat je een vergunning hebt voor het adviseren over levensverzekeringen of hypothecair krediet en in dat kader ook gebruik maakt van het Nationaal Regime. Let op: de niet-besproken eisen die sinds de invoering van het Nationaal Regime in 2008 zijn ingevoerd, gelden dus nog steeds.

Nieuws
geplaatst op: 29-11-2017

Aanpassingen Nationaal Regime voor MiFID II pas later

Aanpassingen Nationaal Regime voor MiFID II pas later

Vandaag heeft de AFM benadrukt dat marktpartijen die onder de MiFID II regels vallen op 3 januari 2018 moeten voldoen aan de verplichtingen. Als je als adviseur onder het Nationaal Regime valt gaat een latere datum gelden.

Nieuws
geplaatst op: 4-7-2016

Verbond opent adviesloket beleggingsverzekering voor klanten die niet goed terecht kunnen

Verbond opent adviesloket beleggingsverzekering voor klanten die niet goed terecht kunnen

Het Verbond van Verzekeraars opent vandaag een digitaal ‘adviesloket beleggingsverzekeringen’ voor consumenten die niet bij hun eigen adviseur of verzekeraar in gesprek willen over hun polis. Bijvoorbeeld omdat ze onvoldoende vertrouwen hebben, of omdat hun oorspronkelijke adviseur niet meer actief is. Als consumenten meer willen dan het kosteloos hersteladvies verwijst het adviesloket naar Adfiz en Advieskeuze om een adviseur te vinden.

Nieuws
geplaatst op: 15-6-2016

Verzekeraars publiceren activering cijfers 1e kwartaal 2016

Verzekeraars publiceren activering cijfers 1e kwartaal 2016

Zoals aangekondigd heeft de AFM de monitoring van het activeringsbeleid beleggingsverzekeringen aangepast. Verzekeraars publiceren vanaf 2016 per kwartaal de eigen activeringsscore op de website. Eerder deed de AFM dit zelf. Het Verbond van Verzekeraars heeft de activeringsscores van de verzekeraars samengevat op haar website. Goede afstemming tussen verzekeraars en adviseurs is van belang. Adfiz ontwikkelde hiervoor een uniforme rapportage.

Nieuws
geplaatst op: 31-1-2014

Allianz en Legal & General handelen niet in strijd met provisieverbod beleggen

Allianz en Legal & General handelen niet in strijd met provisieverbod beleggen

Ons eerdere vermoeden dat Allianz en Legal & General in strijd met het provisieverbod zouden kunnen handelen is niet bewaarheid. Onder het provisieverbod voor beleggingsondernemingen mogen beleggingsondernemingen vanaf 1 januari 2014 geen provisie betalen of ontvangen voor beleggingsdienstverlening. De situatie is echter anders wanneer een aanbieder handelt als beleggingsinstelling of verzekeraar. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime wel eerbiedigen bij overeenkomsten die voor 1 januari 2013 zijn aangegaan.

Nieuws
geplaatst op: 28-1-2014

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen zorgt voor problemen

Provisieverbod voor beleggingsondernemingen zorgt voor problemen

Per 1 januari 2014 mogen beleggingsondernemingen geen provisie meer betalen en ontvangen voor dienstverlening bij beleggingen. Beleggingsinstellingen en verzekeraars mogen de vergoeding voor deze dienstverlening nog wel via provisiebetaling regelen. In die hoedanigheid mag de aanbieder lopende provisieafspraken voor beleggingsdienstverlening onder het nationaal regime eerbiedigen voor overeenkomsten die gesloten zijn voor 1 januari 2013. Dit verschil is niet uitlegbaar. Wij hebben het ministerie en de AFM daarop eerder aangesproken.

Persberichten
geplaatst op: 29-4-2008

Onduidelijkheden wetsvoorstel Mifid NR aangepast

Onduidelijkheden wetsvoorstel Mifid NR aangepast

Onduidelijkheden wetsvoorstel Mifid NR aangepast