Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Beleggen
De vermogensrendementsheffing in box 3 ligt al een tijdje onder vuur. De Hoge Raad heeft in december 2021 uitgesproken dat de Belastingdienst niet mag werken met fictieve rendementen. De forfaitaire box 3 belasting is in strijd met het recht op eigendom en het gelijkheidsbeginsel uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
12 september 2023
Europa wil dat meer consumenten deelnemen aan de beleggingsmarkt. Consumenten lopen nu inkomsten mis omdat ze hun geld op laagrenderende betaal- en spaarrekeningen laten staan. In verhouding met de VS is het aantal retailbeleggers in Europa bijzonder laag en de commissie wil met nieuwe regels (RIS) daar verandering in brengen.
28 juni 2023
Sinds maart 2021 gelden er Europese regels voor beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële producten, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Per 2 augustus 2022 worden deze regels aangescherpt en worden nieuwe aanvullende regels geïntroduceerd. In VVP publiceerden we een artikel over de vraag wat de aanstaande aanscherping van de SFDR-regel ...
5 juli 2022
Tijdens het Particulier Platform op 7 april krijg je van Frits de Rek (Sales Executive, Vanguard Europe) en Wim van Zwol (Head of Benelux and Nordics, Vanguard Europe) tijdens één van de expertsessies een opfriscursus beleggen. Heb jij je al aangemeld voor het Particulier Platform?
30 maart 2022
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten definitief af te zien van het voorstel waarin sparen vrijwel niet meer wordt belast, maar (kleine) beleggers juist veel meer belasting gaan betalen. In de zomer komt de Staatssecretaris met een eenvoudiger alternatief. Wij hebben vanaf het eerste moment felle kritiek geuit op het voorstel, omdat met name kleine beleggers on ...
24 juni 2020
Gisteren hielden we onze Algemene Ledenvergadering waar de jaarplannen voor 2020 werden gepresenteerd, de begroting werd aangenomen en Wim Heeres de voorzittershamer overdroeg aan vice-voorzitter Roger van der Linden. Voorafgaand aan de ALV organiseerden we een miniseminar Mifid Nationaal Regime, waar beleidsadviseur Martin Holleman de aanwezigen bijpraatte over de gewijzigde regels voor het Natio ...
7 november 2019
Op donderdag 6 november vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Voorafgaand hieraan organiseren we een miniseminar over Mifid Nationaal Regime. In 1 uurtje tijd praat beleidsadviseur Martin Holleman je dan helemaal bij over de gewijzigde regels voor het Nationaal Regime. Het miniseminar start om 14.30u.
24 oktober 2019
Onlangs publiceerden we ons kennisdossier Nationaal Regime en lichtten we in een ledenbericht stap 1 uit het stappenplan toe. Ook de gevolgen van het Nationaal Regime voor de bedrijfsvoering (uit stap 2) hebben we eerder uitgebreid beschreven. Hieronder gaan we in op de organisatorische en gedragseisen die gelden onder het Nationaal Regime op het gebied van beleggingsdiensten.
7 oktober 2019
Eind vorige week publiceerden we ons kennisdossier Nationaal Regime en lichtten we in een ledenbericht stap 1 uit het stappenplan toe. Vandaag kijken we naar stap 2 en staan we stil bij de organisatorische en gedragseisen die gelden onder het Nationaal Regime op het gebied van bedrijfsvoering.
23 september 2019
Adfiz heeft een kennisdossier Nationaal Regime gepubliceerd op haar website. De informatie in dit kennisdossier brengt de gevolgen van MiFID II voor het Nationaal Regime in kaart en helpt adviseurs bij het bepalen of ze hun inschrijving Nationaal Regime bij AFM willen aanhouden of beëindigen. Daarnaast biedt het kennisdossiers vele modellen die de adviseur helpen om efficiënt te voldoen aan de nie ...
23 september 2019