Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Administratieve lasten
We hebben positief gereageerd op het wetsvoorstel om het Adviescollege toetsing regeldruk voort te zetten. Wel hebben we enkele kanttekeningen geplaatst bij de beperkte bevoegdheden van het nieuwe Adviescollege om daadwerkelijk de uitvoeringslasten van regeldruk in kaart te brengen.
17 augustus 2022
Regeldruk is vaak een bron van irritatie en hinder voor veel ondernemers. Regeldruk (in brede zin: nalevingskosten, administratieve- én toezichtlasten) houdt ondernemers van het ondernemen af. Daarom is het verminderen van regeldruk een belangrijk aandachtspunt voor MKB-Nederland. MKB-Nederland doet onderzoek naar de stijging van de regeldruk tijdens het kabinet Rutte III.
12 oktober 2020