Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Actief Klantbeheer
Sinds 2022 wordt er aan het begin van elk kalenderjaar een onderzoek uitgevoerd naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek wordt georganiseerd door de Stichting Actief Klantbeheer. Uit het onderzoek in 2023 bleek dat de respondenten het volwassenheidsniveau van actief klantbeheer hoger vonden dan tijdens de nulmeting in 2022.
29 januari 2024
Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de gevolgen van een eventuele verruiming van het adviesbegrip in de Wft. Hoewel minister Kaag aangeeft dat er de komende periode nog gewerkt gaat worden aan het in kaart brengen van de voor- en nadelen, schrijft zij ook in haar brief: “De keuzes die consumenten in het experiment hebben gemaakt geven daarmee geen directe aanleiding om het ...
13 oktober 2023
Gisteren organiseerden we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, de opvolger van het Particulier Platform en het Zakelijke Platform. De nieuwe opzet, met 's ochtends aandacht voor de particuliere markt, 's middags voor de zakelijke en daar tussenin een plenair deel, was een groot succes. Niet in de laatste plaats door de goede opkomst en de 14 vertegenwoordigers van ledenvoordelen die de ...
21 september 2023
Op woensdag 20 september organiseren we bij InnStyle in Maarssen het Adfiz Najaarsevent, een nieuw dagvullend evenement voor alle leden waar je kennis kunt ophalen en delen op het gebied van zowel zakelijk als particulier advies en ondernemerschap. Het Adfiz Najaarsevent vervangt het Zakelijke en Particuliere Platform.
14 juni 2023
Eerder berichtten we je dat de resultaten van het brancheonderzoek naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs op donderdag 13 april tijdens een online bijeenkomst worden gepresenteerd. Het rapport is echter gisteren al geopenbaard.
5 april 2023
In januari en februari is een brancheonderzoek uitgevoerd naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Actief Klantbeheer en was een vervolg op een onderzoek dat eind 2021, begin 2022 heeft plaatsgevonden.
4 april 2023
Uit de Adfiz Nieuwjaarspeiling blijkt dat actief klantbeheer de grootste prioriteit is voor advieskantoren in 2023. Maar liefst 69% van de advieskantoren heeft actief beheer van de portefeuille in de top 5 prioriteiten opgenomen. Bij deze ambitie helpt het om inzicht te hebben in de eventuele belemmeringen en blokkades die er nu nog zijn om actief klantbeheer verder op te zetten. Voor de hypothee ...
22 februari 2023
In de vorige week verschenen VVP-special over Actief klantbeheer staat een artikel over hoe je, na het sluiten van een financieel product, op de juiste momenten bij de klant in de lucht komen en blijven.
11 oktober 2022
Eind vorig jaar heeft Adfiz met een flink aantal partijen uit de branche een enquête gelanceerd over actief klantbeheer. Via dit onderzoek willen we in kaart brengen hoe ver adviseurs zijn met actief klantbeheer en welke belemmeringen worden ervaren. Het is tot komende maandag 10 januari mogelijk om jouw input te leveren.
6 januari 2022
De AFM publiceert vandaag haar “Principes voor de doorlopende ondersteuning van klanten”. Het is goed dat de AFM aandacht vraagt voor het belang van doorlopende aandacht voor de financiële situatie van consumenten. Wij hebben er in dat licht het volste vertrouwen in dat we met ministerie van Financiën en AFM doorgaan met onze gesprekken om die belangrijke nazorg uit de productprijs te kunnen finan ...
15 december 2021