Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 8-10-2019

a.s.r. maakt gesplitste premiebetaling orv weer mogelijk

a.s.r. maakt gesplitste premiebetaling orv weer mogelijk

Bij het sluiten van hun overlijdensrisicoverzekering (orv) hebben sommige (voormalig Generali-)klanten expliciet gekozen voor premiesplitsing. In april van dit jaar heeft a.s.r. deze klanten per brief gemeld dat gesplitste premie-incasso (bij 2 premiebetalers) per 1 mei 2019 niet langer mogelijk zou zijn als gevolg van overgang naar het administratiesysteem van a.s.r. De premie zou voortaan enkel nog vanaf 1 rekeningnummer worden geïncasseerd; namelijk het rekeningnummer van de eerste premiebetaler. De tweede premiebetaler zou zijn/haar deel voortaan dan moeten overmaken aan de eerste premiebetaler. In overleg met a.s.r. is tot een werkbare oplossing gekomen.

Categorien: ASR
Persberichten
geplaatst op: 7-3-2013

Uitkomst overleg met Adfiz: a.s.r. erkent pandrecht als zelfstandig recht van bemiddelaar

Uitkomst overleg met Adfiz: a.s.r. erkent pandrecht als zelfstandig recht van bemiddelaar

Adfiz heeft een belangrijk resultaat bereikt in de gesprekken met a.s.r. over haar samenwerkingsvoorwaarden (SWO). Na goed overleg respecteert a.s.r. het wettelijk recht van de bemiddelaar om zijn portefeuille te verpanden.