Soft skills

De lat voor adviesvaardigheden wordt steeds hoger gelegd. Digitalisering en robotisering nemen de ‘harde’ kant van het vak over. Soft skills worden belangrijker. Welke uitdagingen zien we?

 

Klanten zijn – vooral door online services, reviews en social media – steeds meer geïnformeerd voordat ze bij de professioneel adviseur aankloppen. Ook tijdens het adviesproces blijven meerdere bronnen gebruikt worden om het advies te ‘challengen’ of ‘checken’. Hier op een juiste manier gebruik van maken versterkt de autoriteit van de professional.

Klanten hebben doorlopend behoefte aan financiële begeleiding. Door een groter beroep op zelfredzaamheid en aandacht voor zorgplicht krijgt de adviseur ook een poortwachtersrol. De vaardigheid om op het juiste moment, met de juiste toon en de juiste boodschap bij klanten in beeld te komen wordt belangrijker.

De kennis over het (impulsieve en irrationele) gedrag van mensen is veel groter. Het kunnen toepassen van deze inzichten om de klant te begeleiden maakt de adviseur effectiever.

Waarde van advies: Door toenemende concurrentie op de kosten van dienstverlening door directe aanbieders (doe-het-zelven) en online concepten (‘robo’-‘advies’) is het belangrijker om klanten te overtuigen van de meerwaarde van je advies. Dit vraagt om zelfvertrouwen en waardegedreven communicatie.

Vakkennis

Door digitalisering en verbreding en verdieping van het vak veranderen ook de eisen aan vakkennis. Welke opvallende uitdagingen zien we?

 

Het adviesvak wordt in toenemende mate ondersteund door (intelligente) expertsystemen, zowel bij het initiële advies als bij het actieve klantbeheer. Je vak beheersen betekent naast ‘zelf weten’ en ‘weten waar je de kennis haalt’ ook steeds meer ‘weten hoe je de kennis voor je laat werken’ en de verrijking met een persoonlijke beoordeling.

Adviesdomeinen worden complexer en basiskennis is onvoldoende om in een specifiek vakgebied te mogen adviseren. Adviseurs kiezen – soms noodgedwongen – vaker enkele specialisaties. Het wordt in dat veld belangrijker om je met topkennis te kunnen onderscheiden.

Financieel advies gaat over meer dan het advies voor een passende productoplossing. Bovendien neemt de maatschappelijke verwachting over blijvende passendheid toe. De ontwikkeling van risicomanagement/risico-advies en financial (life) planning zet door.

Arbeidsmarkt

Er blijft een dreigend tekort aan Wft-gekwalificeerde adviseurs met de juiste vaardigheden. Aandacht voor voldoende adviescapaciteit blijft nodig. Welke uitdagingen zien we?

 

Financieel advies is niet grijs, alleen maar cijfers en gericht op verkoop. Het is betekenisvol, mensgericht, innovatief en gericht op helpen mogelijk maken/coaching. Om dit beter geloofwaardig neer te zetten bij het publiek, is het noodzakelijk dat adviseurs dit zelf breed herkennen, erkennen en onderschrijven.

De markt vergrijst en de instroom van meer jong talent is nodig om adviescapaciteit naar de toekomst te borgen. Dit brengt ook de mogelijkheid om innovatie en soft skills te versterken.

Steeds meer werkgevers nemen medewerkers aan uit andere sectoren omdat het marktaanbod in de eigen sector klein is. Daarbij zijn sectoren als horeca en toerisme… populair vanwege de mensgerichte vaardigheden en instelling.