NVA, NBVA en NVGA willen beteugeling kosten toezicht

Persberichten
geplaatst op 13-6-2008  

NVA, NBVA en NVGA hebben kennis genomen van de bijgestelde begroting voor het doorlopend toezicht 2008. De koepels stellen vast dat de ‘normale’ begroting van de AFM sinds 2006 met 50 % is gestegen (van € 7,4 tot € 11,1 miljoen).

Daarbij stellen de koepels vast dat de AFM binnen haar totale begroting schuift met inzet van capaciteit voor andere doelgroepen naar de adviseurs en bemiddelaars. Hoewel de AFM de bevoegdheid heeft dit te doen, vinden de koepels dat er duidelijke afspraken moeten komen over de grenzen van deze vrijheid. De koepels hebben hierover contact gehad met het Ministerie van Financiën. Gisteren is gebleken dat het ministerie momenteel niets verandert aan deze aan de situatie.

De koepels onderschrijven dat de inspanningen die van de AFM gevraagd worden intensief en noodzakelijk zijn. Het is de dure plicht van de AFM om effectief op te treden tegen partijen die niet aan de wet voldoen. Onderzoek als het hypothekenonderzoek dragen bij aan inzicht in de ernst van de situatie, maar leveren vooral veel krantenkoppen op en kosten veel geld. Ze leiden tot imagoschade van juist de goede adviseurs.

Er is een grens aan de prijs die je op de goede adviseurs kunt afwentelen en naar de mening van de koepels is deze thans bereikt. De prijs die een kantoor voor doorlopend toezicht moet betalen is onverantwoord explosief gestegen en brengt bemiddelaars in de problemen. Daarom vragen de koepels de AFM vooral ook effectief toezicht te houden, misstanden aan te pakken en resultaat te boeken zoals we van de toezichthouder mogen verwachten en zoals de toezichthouder van ons verwacht.

De koepels willen van de AFM weten op welke manier deze de kosten denkt te beteugelen. Ook zullen de koepels de politiek oproepen adequate controlemechanismen in te stellen, zodat de uitgaven in de hand worden gehouden en resultaten afrekenbaar worden.