Publicatie VVP: Wat kun je met Wft Zorgplicht doen als klant niet voor je dienstverlening wil betalen?

Publicaties
geplaatst op 18-4-2017  

In 2016 is veel aandacht besteed aan het thema zorgplicht, onder andere als gevolg van een Kifid uitspraak over de opzegging van een nazorgabonnement. Voor het katern ‘Ken je vak!’ in VVP verzorgt Adfiz een serie artikelen over de invulling van de zorgplicht. Deze maand over de verdeling van de zorgplicht. We geven onder andere antwoord op de vraag wat je met de Wft Zorgplicht kunt doen als de klant niet meer voor jouw dienstverlening kiest en er niet meer voor wil betalen.

In het artikel van vorige maand hebben we stilgestaan bij de mogelijkheden die nazorg biedt om een goede band met je klant te onderhouden. Door duidelijke afspraken te maken met je klanten kun je die nazorg zo groot of klein maken als je wilt. Alleen de informatieplichten uit de Wft kun je niet met de klant ‘weg-contracteren’. Nu is de impact van die informatieplicht doorgaans beperkt, en zul je vaak goede commerciële redenen hebben om die informatieverstrekking altijd voor je rekening te willen nemen. Ook als de klant geen betaald abonnement wil afnemen. Maar wat als je er toch van af wilt? Kun je het dan teruggeven aan de aanbieder? Daarover gaat het artikel deze maand.

Tijdens het zorgplicht-seminar voor de Nieuwjaarsbijeenkomst kregen we signalen dat aanbieders niet altijd bereid zijn de zorgplicht zo maar terug te nemen. Om je in deze situatie te ondersteunen hebben we hiervoor een modelbrief aan de aanbieder opgesteld.

Belangrijke toelichting bij de brief

Het onderwerp zorgplicht is steeds ontwikkeling. De rechtspraak is niet eenduidig. Er is dus niet op voorhand in te schatten hoe een rechter in een bepaalde zaak zal oordelen. Ook kunnen verzekeraars en consumenten hier verschillend mee omgaan.

De zorgplicht gaat pas over op het moment dat de verzekeraar deze aanvaardt. Het is dus van belang de overdracht van de zorgplicht aan de verzekeraar zorgvuldig vast te leggen. Om jou hierbij te helpen heeft Adfiz een modelbrief voor de overdracht van de zorgplicht opgesteld. Als er discussie met een verzekeraar mocht ontstaan horen we dat graag via info@adfiz.nl.

Categorien: Zorgplicht Regelgeving