Ook in 2017 omzetstijging bij meeste kantoren – verwachtingen 2018 positief

Publicaties
geplaatst op 25-1-2018  

Begin januari vroegen we je onze nieuwjaarspeiling in te vullen. Met deze peiling willen wij inzicht geven in de bedrijfseconomische ontwikkelingen bij de leden van Adfiz. Bij de meeste Adfiz-leden gaat het goed en ook de verwachtingen voor 2018 zijn positief. In dit ledenbericht vind je de belangrijkste resultaten. Daarmee kun je de ontwikkeling binnen jouw kantoor vergelijken met die van andere Adfiz-leden. 

Omzet 

Bij de meeste Adfiz-leden gaat het beter dan vorig jaar verwacht. In de nieuwjaarspeiling van 2017 gaf 58% aan een omzetstijging te verwachten. Een jaar later is bij 77% de omzet in 2017 gestegen. 9% geeft aan dat de omzet gedaald is. Dat is een stuk minder dan in 2016, toen de omzet bij 23% is gedaald. De omzet stijgt over de volle breedte van het bedrijf, hypotheken kent de grootste stijging.  

De omzetverwachtingen voor 2018 zijn opnieuw positief. 68% van de respondenten verwacht dat de omzet in 2018 zal stijgen. 38% verwacht dan ook op zoek te moeten naar extra personeel in 2018. 

Klanten  

Als één van de top 3-prioriteiten voor 2018 geven leden aan groei binnen de bestaande klanten te willen realiseren. Niettemin verwacht 58% van de leden daarnaast een stijging van het aantal zakelijke klanten. Bij particuliere klanten is dat 53% 

Prioriteiten  

Aan de respondenten is gevraagd om hun prioriteiten voor 2018 aan te geven. De top 3 prioriteiten ziet er als volgt uit: 

  1. Verhogen efficiëntie werkprocessen (sneller en betere kwaliteit) 
  2. Groei binnen bestaande klanten 
  3. Betere communicatie meerwaarde van dienstverlening kantoor 

Nieuw in de topprioriteiten is aandacht voor fintech. Deze staat op plaats nummer 4. 

Bekijk hier de infographic Nieuwjaarspeiling 2018

 

Categorien: