Adfiz start serie publicaties over zorgplicht in VVP

Publicaties
geplaatst op 7-3-2017  

In 2016 is veel aandacht besteed aan het thema zorgplicht, onder andere als gevolg van een Kifid uitspraak (2016-373 van 24-02-2016) over de opzegging van een nazorgabonnement. In discussies blijkt opnieuw dat er bij veel adviseurs onzekerheid bestaat over de inhoud van de verplichte wettelijke nazorg en of daarvoor nu wel of niet een vergoeding mag worden gevraagd. Voor het katern ‘Ken je vak!’ in VVP verzorgt Adfiz dit jaar een aantal bijdragen over de invulling van de zorgplicht.

Wij vinden het belangrijk dat duidelijkheid wordt gecreëerd, omdat de nazorg juist veel mogelijkheden biedt om een goede band met je klant te onderhouden. Om die reden zullen we hier in 2017 regelmatig aandacht aan schenken. Bijvoorbeeld via de serie artikelen in VVP. Ook in het seminar voorafgaande aan de Nieuwjaarsbijeenkomst stond zorgplicht centraal. Door goede voorlichting kunnen adviseurs gebruik maken van de lusten van (verplichte) nazorg, zonder deze te hoeven ervaren als een last!

Lees hier de eerste bijdrage: “Wel de lusten, niet de lasten”

Categorien: Zorgplicht Regelgeving