Verzekerde nieuwe melkkoe

Persberichten
geplaatst op 12-11-2010  

Assurantiebelasting van 7,5 naar mogelijk 10,2 procent

Afgelopen maandag hebben oppositiepartijen bij de behandeling van het Belastingplan 2011 bezwaar gemaakt tegen de plannen van de regering om de btw op toegangsbiljetten in de culturele sector te verhogen van het lage btw-tarief naar het hoge tarief. Daar is veel weerstand tegen. Om het financiële effect van het amendement op te vangen hebben de oppositiepartijen een alternatief voorstel ingediend.

Daarbij hebben zij hun oog laten vallen op de assurantiebelasting. Volgens het voorstel compenseert een extra verhoging van de assurantiebelasting van 9,5 procent naar 10,2 procent de beoogde aanpassing van het btw-tarief in de culturele sector. Adfiz verzet zich tegen het kennelijke gemak waarmee de politiek verzekerden nu - wellicht nog extra - wil gaan belasten.

De klant van het assurantie-intermediair betaalt de rekening. Adfiz stelt zich op naast deze klant en vraagt de politiek zich rekenschap te geven van de effecten van haar voorstellen. Adfiz wijst erop dat in 2008 de assurantiebelasting is verhoogd van 7 procent naar 7,5 procent. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de assurantiebelasting verhoogd zal worden van 7,5 tot 9,5 procent. Wanneer het amendement wordt aangenomen komt daar mogelijk nog eens 0,7 procentpunt bovenop. Dat is in enkele jaren een stijging van bijna 50 procent. De rekening wordt zo wel heel gemakkelijk bij de consument en het bedrijfsleven neergelegd. Zij gaan hierdoor in totaal 2,7 procentpunt meer betalen en zijn jaarlijks circa 350 miljoen extra kwijt aan assurantiebelasting.

Adfiz vindt dit niet in het belang van de klant en dringt er bij de politiek op aan dit voorstel af te wijzen, mede gezien het grote maatschappelijke belang van verzekeringen voor consument en bedrijf. Tegelijk herhaalt Adfiz haar pleidooi om de fiscale behandeling van financiële dienstverlening zo te hervormen, dat transparante, klantgerichte beloningsvormen niet langer fiscaal ongelijk behandeld worden t.o.v. beloning via provisie en financieel advies niet onnodig duur wordt gemaakt.

Bij de invoering van het banksparen werd de assurantiebelasting ook al verhoogd, toen van 7 tot 7,5 procent om de ervan kosten te dekken. Adfiz constateert dat de assurantiebelasting wel heel erg makkelijk wordt ingezet als melkkoe (+ 3,2 procentpunt binnen drie jaar) om gaten elders te dichten en waarschuwt voor de effecten daarvan.

 

Categorien: Fiscaal Klantbelang