Uitgebreide Adfiz Prestatie Onderzoek van start

Persberichten
geplaatst op 31-5-2018 by Sonja Cats  

Al bijna twee decennia maakt het Adfiz Prestatie Onderzoek transparant hoe adviseurs de kwaliteit van aanbieders waarderen. Sinds enkele jaren is het onderzoek doorlopend, wat een betrouwbaarder en actueler beeld oplevert. De afgelopen maanden is het onderzoek verder doorontwikkeld, zodat het in meer detail inzicht geeft in de sterke en zwakke punten van verzekeraars.

De scope van het onderzoek is uitgebreid met twee nieuwe categorieën: hypotheken en zorg. Het onderzoek concentreert zich op de criteria die de respondent aangeeft belangrijk te vinden en vraagt dieper door wat de tevredenheid of ontevredenheid vooral veroorzaakt. Dit gaat adviseurs en aanbieders meer specifieke inzichten opleveren in de performance van de aanbieder.

Misschien wel het meest opvallend is echter de aankondiging van vier nieuwe prijscategorieën. Adfiz kiest ervoor prijzen te koppelen aan vier belangrijke actuele thema’s in de samenwerking met verzekeraars: ketenefficiency, onverzekerbaarheid en het klantbelang centraal bij claimbehandeling en waardeoverdracht.  Bij de prijsuitreiking tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 2019 zullen er dus zeker verrassingen zijn.

Voor de volgende stap in het onderzoek is Adfiz de samenwerking aangegaan met een nieuw onderzoeksbureau, CYS. Leden van Adfiz ontvangen de komende weken gefaseerd een uitnodiging tot deelname aan het onderzoek. Niet-leden zijn meer dan welkom om hun mening te geven, zij kunnen hiervoor terecht op https://www.adfiz.nl/prestatieonderzoek