Tweede Kamer dwingt versoepeling PE-examen af

Persberichten
geplaatst op 19-9-2013  

Na een succesvolle lobby van de brancheorganisaties is vandaag in de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aangenomen. Daarin wordt de regering verzocht met voorstellen te komen voor versoepeling van het vakbekwaamheidbouwwerk, waaronder het verplichte PE-examen. De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt. Ook stelt de Kamer nadrukkelijk dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen. De Kamer wil dat de regering in overleg treedt met de brancheorganisaties en nog vóór 1 december met voorstellen komt voor een versoepeling, maar met behoud van kwaliteit. Bijvoorbeeld door een verlenging van de examentermijn. Of door in plaats van het examen een register in te richten met tuchtrecht op het actueel houden van de vakbekwaamheid met een puntensysteem.

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD menen dat er goede alternatieven mogelijk zijn ter vervanging van het periodieke PE-examen waarbij de kwaliteit van permanente educatie wordt gegarandeerd. De organisaties gaan aan de slag om deze alternatieven uit te werken. De organisaties zijn verheugd dat de intensieve lobby, gesteund door meer dan 10.000 ondertekenaars van de petitie “Stop verplichte examinering van Wft PE”  heeft geleid tot erkenning vanuit de Kamer.

Doorbelasting kosten

Zeer verheugd zijn de organisaties ook dat de Kamer heeft willen luisteren naar ons protest tegen het direct aan adviseurs doorbelasten van alle kosten voor de uitvoering van de regelgeving voor vakbekwaamheid en de examenbank. Via een amendement van het CDA heeft de Kamer deze mogelijkheid geblokkeerd. Het amendement heeft tot gevolg dat kosten alleen kunnen worden doorbelast aan exameninstituten en niet direct aan personen.