Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Reactie op presentatie van evaluatie provisieverbod

Vandaag heeft minister Hoekstra (Financiën) de uitkomsten en conclusies van de evaluatie van het provisieverbod naar de kamer gestuurd. Een ingrijpende maatregel als het provisieverbod verdient de grondige en uitgebreide evaluatie die er nu ligt. De uitkomsten bieden veel goede aanknopingspunten voor de markt. Tegelijk zien wij ook conclusies waarover we graag verder in gesprek gaan. 

Te beginnen met het goede nieuws. Zoals te verwachten constateert de minister dat de kwaliteit van advies is verbeterd. Positief is ook dat de minister aangeeft dat meer aandacht nodig is voor het onderscheid tussen het advies bij een aanbieder en zelfstandig advies, omdat het van toegevoegde waarde is voor consumenten. Verder biedt de evaluatie diverse aanknopingspunten om het gelijk speelveld te verbeteren. Uiteraard gaan we hierover graag in gesprek.  

De minister concludeert ook dat er geen problemen zouden zijn met de toegankelijkheid van advies. Het lijkt erop dat toegankelijkheid daarbij beperkt is tot “het kunnen betalen” van advies. Als je met een bredere scope naar toegankelijkheid kijkt schetst de evaluatie echter uitgebreide problemen. Consumenten hebben een beperkte bereidheid te betalen voor advies en nazorg, ongevraagd advies wordt minder gegeven, en er is een toename van execution only. "En het is juist de groep consumenten die erg gebaat is bij financieel advies die het meest geneigd is de adviseur links te laten liggen." Niet onze woorden, maar die van de onderzoekers zelf, en een sterke aanwijzing dat het slecht gesteld is met de toegankelijkheid van advies. Wij vinden dit zorgelijke ontwikkelingen die de komende tijd veel aandacht verdienen. 

Zoals bekend vinden wij ongevraagde transparantie bij schadeverzekering een heilloos idee. Het is goed dat de minister eerst de wenselijkheid en effecten van de ingrijpende maatregel goed wil onderzoeken. We hebben er vertrouwen in dat wanneer goed gekeken wordt naar de effecten dat zal blijken dat er geen probleem is waarvoor dit als oplossing wordt gesuggereerd, en dat er wél grote risico’s zijn dat hierdoor een goed functionerende markt verstoord wordt in het nadeel van de consument.   

Tot slot zijn we ook verbaasd dat in de brief van de minister wel de vlucht naar execution only wordt benoemd, maar niet de problemen die dit kanaal kent. Zowel in de markt als nu ook in het onderzoeksrapport worden immers vraagtekens geplaatst bij de kwaliteit van consumentenbescherming in het doe-het-zelf kanaal. Met name de gebrekkige werking van de kennis- en ervaringstoets is een probleem dat aangepakt moet worden.  

Het onderzoek raakt veel onderwerpen. Uiteraard zullen we de bevindingen over alle relevante onderwerpen de komende periode in meer detail analyseren. We zullen hierover graag constructief in gesprek gaan met de minister en andere betrokken partijen.