Ook financieel adviseurs kritisch over verkorting loondoorbetalingsplicht

Persberichten
geplaatst op 7-11-2017  

Het nieuwe kabinet is van plan de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (een bovengrens van vijfentwintig werknemers wordt genoemd) te verkorten van twee naar een jaar. De kosten voor de loondoorbetaling in het tweede jaar worden dan gezamenlijk door de werkgevers gedragen. Net zoals VNO-NCW en het Verbond van Verzekeraars heeft ook Adfiz bedenkingen bij dit voornemen.

De maatregel lijkt namelijk aanlokkelijker dan hij is, want werkgevers verliezen hiermee al na een in plaats van twee jaar grip op de re-integratie van hun zieke werknemers. “Bovendien worden ze geconfronteerd met hogere sociale lasten en een overheid die zich intensiever gaat bemoeien met hun verzuimbeleid en dus bedrijfsvoering. Of dit een wenselijke beweging is, valt nog te bezien”, aldus Vincent van Dijk, voorzitter van de commissie …

Als UWV het loon in het tweede jaar gaat uitkeren, brengt dat met zich mee dat het UWV ook de re-integratieverplichting in het tweede jaar overneemt van de werkgever. Het gevolg hiervan is dat de werkgever al na een in plaats van twee jaar de grip op de re-integratie van zijn zieke werknemer verliest. En dát terwijl het bewezen effectiever is als de werkgever de re-integratie in eigen hand houdt (vergelijk de re-integratiesuccessen van flexwerkers vóór de komst van de wet Bezava met de cijfers van daarna). Bovendien is het de werkgever die de rekening gepresenteerd krijgt als de re-integratie-inspanningen in het tweede jaar er niet toe leiden dat de werknemer in dat jaar terugkeert naar de werkvloer. Dit in de vorm van een hogere, verplichte uniforme premie.

De doorbetaling van het loon van een zieke werknemer door het UWV moet ergens van betaald worden. Dit houdt in dat de werkgever geconfronteerd wordt met een hogere, verplichte uniforme premie waaraan alle kleine werkgevers moeten bijdragen. “Hoe hoog de premie hiervoor wordt, is nog niet te zeggen. Dat zal afhankelijk zijn van het aantal werknemers dat in het tweede jaar loon ontvangt uit de gezamenlijke pot. Dit betekent dat een werkgever die investeert in een actief verzuimbeleid met aandacht voor preventie en re-integratie opdraait voor collega’s die hier minder actief mee bezig zijn. Op deze manier wordt een verkeerd signaal afgegeven aan de werkgever die werk heeft gemaakt van zijn verzuimbeleid. En laat dat net een onderwerp zijn waar de overheid de laatste jaren juist zoveel aandacht in heeft gestopt”, besluit Vincent van Dijk.

Categorien: Zorg en inkomen