Onduidelijkheden wetsvoorstel Mifid NR aangepast

Persberichten
geplaatst op 29-4-2008  

De NBVA en de NVA hebben in het wetsvoorstel Nationaal Regime Mifid enkele onduidelijkheden geconstateerd. Een van de onduidelijkheden betrof de toetsing van de deskundigheid voor intermediairs die gebruik wensen te maken van het nationaal regime.

Doordat het besluit van de Minister op basis van het advies van de CDFD (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) nog niet was afgerond, is in de toelichting op het wetsvoorstel komen te staan dat de deskundigheid (Permanente Educatie of PE) moet worden aangetoond op basis van een toets. Omdat dit in strijd is met het advies van de CDFD, die twee vormen aanbeveelt (toets en toetsend element), hebben we bezwaar gemaakt.

De NBVA en de NVA zijn van mening dat deskundigheid even goed via de reguliere onderwijsvormen, zoals contactonderwijs met een toetsend element, kan worden bevorderd. Een verplichte toets zou dit pad onterecht afsnijden. Inmiddels hebben NBVA en NVA contact gehad met het Ministerie van Financiën en is besloten een aanpassing te doen. Het Ministerie zal het advies van de CDFD overnemen op dit punt, zodat voor de deskundigheid beleggen (als opgenomen in de toetstermen voor leven en hypotheken), zowel de toets als het toetsend element tot de mogelijkheid blijven behoren.