NN stemt aanpassingstraject pensioencontracten af

Persberichten
geplaatst op 20-9-2010  

Op grond van gewijzigde regelgeving gaat Nationale Nederlanden met terugwerkende kracht over tot aanpassing van de pensioenregelingen NNBP‐contracten en het BedrijfsPlusPensioen beleggen.
Met deze aanpassing is de prijs kwaliteit sterk verbeterd, doordat de kosten in de meeste gevallen aanzienlijk zijn verlaagd.
In onderling overleg is bereikt dat er een betere regeling komt voor de compensatie van het intermediair die niet ten laste komt van het product. Daarnaast is overeengekomen dat de verzekeraar in de communicatie naar de werkgevers en de werknemers, zeer nadrukkelijk wijst op
de rol van de adviseur. In eerste instantie was deze positie geheel onderbelicht.

Nu wordt er op een transparante wijze aandacht gegeven aan de rol van de adviseur in het informatietraject richting werkgevers en werknemers. Ook is de termijn die aan adviseurs wordt geboden om dit informatietraject uit te voeren verruimd tot 1 januari 2011. Het intermediair kan zo ook afspraken maken over zijn beloning.

Categorien: Pensioenen