NBVA, NVA en VvHN rekenen op snelle afronding

Persberichten
geplaatst op 9-10-2008  

Het vandaag aan minister Bos aangeboden Feitenonderzoek naar Beleggingsverzekeringen geeft uitgebreid inzicht in de ontwikkeling van de beleggingsverzekeringen in de financiële markt.

Duidelijk wordt hoe deze ontwikkelingen konden leiden tot de huidige situatie in die markt: een markt met gebrekkige informatie over producten, die hoge kostenstructuren kennen. Het rapport beschrijft daarbij welke rol hoge rendementen op beleggingen, lage rentestanden, prijsontwikkelingen op de huizenmark, de (terugtredende) overheid, (verruimde) fiscale aftrekmogelijkheden, de aanbieders, de adviseurs bij banken, onafhankelijke adviseurs en de consument de afgelopen decennia hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de markt van beleggingsverzekeringen. Het rapport biedt daarnaast aan de hand van ruim 340 factsheets, doorrekeningen van kosten per individueel product.

NBVA, NVA en VvHN, hebben na eerste lezing, van dit meer dan 530 pagina’s tellende rapport lof voor de studie. Voor zover op dit moment te overzien, lijken de beschrijvingen in overeenstemming met de feiten. Het rapport maakt duidelijk dat de markt voor beleggingsverzekeringen een ontwikkeling heeft doorgemaakt onder invloed van een samenhang van enorme complexe factoren. Daarbij is niet na te gaan welke van deze factoren daarbij dominant zijn geweest.

Voor de NBVA en de NVA verandert er vooralsnog niets aan het advies aan hun leden om, daar waar hun cliënten een beleggingsverzekering hebben die mogelijk in aanmerking komt voor compensatie, te voorkomen dat eventuele claims verjaren. Dit laat tevens onverlet dat NBVA en NVA verzekeraars oproepen om naar de individuele overlijdensrisicopremies in deze producten te kijken.

NBVA, NVA en VvHN hopen dat dit rapport bij zal dragen aan een snelle afwikkeling van het dossier-beleggingsverzekeringen en aan een passende compensatie voor die polishouders die daarvoor in aanmerking komen. Daartoe roepen zij alle betrokken partijen op. Alleen dan kan het vertrouwen in de markt worden hersteld.