Minister gaat gelijk speelveld realiseren

Persberichten
geplaatst op 19-3-2012  

Er circuleren zeer uiteenlopende interpretaties over de toezegging van de minister aan de Tweede Kamer over het gelijk speelveld. Adfiz is ervan overtuigd dat het gelijk speelveld wel degelijk gerealiseerd gaat worden. Het ministerie heeft Adfiz aangegeven dat de toezeggingen aan de Tweede Kamer zullen resulteren in wettelijke regelingen die ervoor zorgen dat:

  • De advies- en distributiekosten door aanbieders apart op de offerte en de rekening vermeld moeten worden;
  • Deze kosten door de aanbieder niet in de prijs van het product verwerkt mogen worden. De kosten mogen dus niet in de premie of rente verwerkt worden;
  • Alle financieel dienstverleners, zowel de onafhankelijk adviseur als de aanbieder, de klant gespreid mogen laten betalen. Ook bij de aanbieder geldt dat wanneer de advies- en distributiekosten over meer dan 3 maanden worden gespreid er sprake zal zijn van een consumptief krediet.

Onderscheiden prijs product, distributie en advies

Dit betekent feitelijk dat ‘product’ en ‘distributie en advies’ ook bij aanbieders hun eigen onderscheiden prijs krijgen. Zowel aanbieder als onafhankelijk financieel dienstverlener zullen voor het aangaan van de dienstverlening met de consument moeten bespreken wat de kosten van de dienstverlening zijn en hoe de consument deze kosten wil betalen; in één keer of gespreid.

De consument zal geactiveerd worden om zich te verdiepen in het verschil van dienstverlening. Bij deze gelijke uitgangspositie moet het niet moeilijk zijn om consumenten te overtuigen van de extra toegevoegde waarde van onafhankelijk advies.

Nettoprijsvorming

Bovendien bevorderen de maatregelen van de minister een zuivere nettoprijsvorming. Doordat zijn klant niet hoeft mee te betalen aan de kosten van het advies  en de directe distributie van de aanbieder kan de onafhankelijk adviseur tegen een redelijk prijsverschil zijn dienstverlening aan de consument aanbieden. Een prijsverschil dat dan goed te verklaren is, en voor consumenten geen onoverkomelijke drempel zal opwerpen om voor het onafhankelijk advies te kiezen.

Een zuivere nettoprijsvorming is verder nog geborgd doordat wettelijk geregeld zal worden dat de aanbieder zijn advies- en distributiekosten berekent volgens een kostprijsmodel dat in het wettelijk kader zal worden opgenomen. Dit model, dat door het onafhankelijk bureau SIS finance is opgesteld, omschrijft nauwkeurig welke kosten toegerekend moeten worden aan advies en distributie. Elk jaar moet een externe accountant controleren of de aanbieder het kostprijsmodel op de juiste wijze heeft toegepast.

Gelijke concurrentiepositie

Volgens Adfiz is hiermee een goed fundament gelegd voor een gelijke concurrentiepositie. “De klant zal zich namelijk zeer bewust zijn van het feit dat advies bij de aanbieder beslist niet gratis is. Hij zal ertoe aangezet worden een bewuste keuze te maken tussen onafhankelijk advies van de zelfstandig opererende financieel dienstverlener en het verkoopadvies van de aanbieder. Bovendien zal de regelgeving er in grote mate toe bijdragen dat producten een zuivere nettoprijs krijgen. Deze twee zaken zijn cruciaal voor een gelijke concurrentiepositie van de onafhankelijk financieel dienstverlener. Hierdoor kan voor de consument een breed toegankelijk netwerk van onafhankelijk advies ontstaan. Daar heeft Adfiz op ingezet als randvoorwaarde voor het provisieverbod en we hebben bereikt dat deze randvoorwaarde is gerealiseerd.”