Maandcolumn: Verantwoordelijkheid nemen

Maandcolumn: Verantwoordelijkheid nemen

Vorige week – toen ik las dat de Consumentenbond het onnodig vind om de klant langs een adviseur te sturen voor kleine hypotheekwijzigingen – had ik een déjà vu. Exact één jaar geleden beweerde de bond namelijk exact hetzelfde: ‘banken gebruiken hun hypotheekklanten als melkkoe door ze bij kleine hypotheekwijzigingen te verplichten een ‘dure’ adviseur te raadplegen’, heette het toen. Ik herinner me dat nog goed, want ik wijdde er mijn eerste maandcolumn aan. De consumentenorganisatie verpakt oude wijn in nieuwe zakken, zo blijkt. Ik blijf klare wijn schenken en zeg daarover net als vorig jaar: geen advies; dat kan pas duur uitpakken. 

Het zijn dit soort berichten waaruit ik inspiratie put voor mijn columns. Naast bijvoorbeeld debatten in de Kamer en acties van aanbieders. Maar mijn voornaamste inspiratiebron zijn de gesprekken die ik heb met jullie, de Adfiz-leden. Gesprekken waarin we onze zorgen delen over onderwerpen als de verschraling van het aanbod of de toegang tot advies voor kwetsbare klanten. Of waarin we onze verbazing uiten over gebonden bemiddeling verpakt als advies en de onderschatting van de waarde van onafhankelijk advies. Maar ook gesprekken die ons hoopvol stemmen als we zien dat een aanbieder langzaamaan weer richting adviseur beweegt of de noodzaak van actieve provisietransparantie ter discussie stelt. Allemaal waardevolle gesprekken over actuele onderwerpen. 

Het is belangrijk dat we het met elkaar blijven hebben over wat we om ons heen zien gebeuren binnen de branche. En dat we onszelf daarover een mening vormen, die uitdragen en waar mogelijk er ook naar handelen. Want door zaken die ons opvallen aan de kaak te stellen of juist te ondersteunen, krijgen we als sector meer voor elkaar dan je denkt. Grote en kleine dingen! Zo stond met de komst van de AVG het verwerken van gezondheidsgegevens van de klant op de tocht. Maar we hebben het voor elkaar gekregen dat we die gegevens nu toch kunnen blijven verwerken als dat noodzakelijk is voor het bemiddelen, beheren en uitvoeren van de verzekering. Een ander voorbeeld: als sector hebben we de wetgever er continu op gewezen dat adviseurs een onevenredig groot deel bijdragen aan de toezichtkosten. Dat was niet aan dovemansoren gericht: de minister heeft voorgesteld onze bijdrage te verlagen van 21,2% naar 14,4%.

En nee, niet in alle dossiers hebben we al bereikt wat we uiteindelijk willen bereiken. Ongevraagde provisietransparantie hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven ons. Maar de roep om deze discussie te sluiten, weerklinkt steeds luider. Dat vond onlangs ook een ruime meerderheid van de geïnterviewden in de AM zomerserie. Een ander belangrijk dossier is de toenemende onverzekerbaarheid. Vlak voor het zomerreces zijn er nog Kamervragen over gesteld. En de minister mag dan wel hebben geantwoord dat er niets aan de hand is, maar ik zie dat de druk op verzekeraars maatschappijbreed wordt opgevoerd. En reken maar dat wij het op de agenda houden: het Zakelijk Platform dat we op 19 september organiseren, staat volledig in het teken van oplossingen voor onverzekerbare risico’s; er zijn nog enkele plekken!

Als sector en als vereniging kunnen we zaken in beweging zetten. Maar daar hebben we jou wel bij nodig. Jouw mening, jouw visie en jouw wensen staan namelijk aan de basis van ons geluid. Laat die dan ook horen! Één van de manieren om dat te doen, is via het Prestatieonderzoek. Dat is nu uitgebreid met hypotheken en zorg en je kunt aanbieders nu ook beoordelen op ketenefficiency, onverzekerbaarheid en het klantbelang centraal bij claimbehandeling en waardeoverdracht. Dus grijp die kans, neem je verantwoordelijkheid en geef aan welke aanbieder er qua performance bovenuit steekt. Of juist onder de maat presteert. Verzekeraars zijn echt wel gevoelig voor de gefundeerde beoordeling van een adviseur; het bepaalt mede hun imago en is daardoor ook mede van invloed op de cijfers die ze aan het eind van het boekjaar kunnen tonen. Wacht dus niet. Neem nog vijf minuten en vul het Prestatieonderzoek in!