Maandcolumn: De schouders eronder zetten

Maandcolumn: De schouders eronder zetten

Ajax is gisteren voor de 35ste keer landskampioen geworden. Dat is voor de ene Adfiz-collega aanleiding tot een licht euforische stemming en af en toe een klein sneertje richting de ‘minder Ajax-gezinde' collega's; voor die laatstgenoemden is het vandaag even incasseren geblazen. Mij maakt het niet zo heel veel uit. Alhoewel ik moet zeggen dat ik de afgelopen jaren soms echt met plezier heb gekeken naar met name de Europese avonturen van de Amsterdammers.  

Want wat opvalt aan een goed functionerend elftal – naast het spelplezier – is hoe feilloos de spelers elkaar vinden met precies de juiste pass naar de juiste persoon op het juiste moment. Van onderlinge kinnesinne lijkt geen sprake, er wordt goed geanticipeerd op de spelpositie van teamgenoten en het collectief gaat altijd voor. Om er maar een term uit onze branche tegenaan te gooien: er wordt goed samengewerkt binnen de keten en daarmee is de basis op orde.  

Die basis is niet altijd op orde binnen de financiële sector. Want ook al onderschrijven we allemaal het belang van een goede samenwerking binnen de keten en zetten we daarin ook goede stappen, het kan nog steeds stukken efficiënter. Terwijl ik dit schrijf maken namelijk honderden, zo niet duizenden medewerkers zich weer op om gegevens uit het ene systeem over te kloppen in het andere. Bijvoorbeeld omdat die twee systemen niet met elkaar kunnen communiceren. Omdat er verschil van inzicht is over welke gegevens nu wel en niet mogen worden bewaard volgens de privacywetgeving. Of omdat verschillende, afzonderlijke documenten als één groot pdf-bestand worden verstuurd. En zo zijn er nog veel meer zaken te benoemen die onnodig niet optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Die gebrekkige samenwerking is zonde van de tijd, de stress, de kosten en de irritaties die het oplevert. Zeker als je bedenkt dat dit alles helemaal niet nodig is omdat de koppelingen waardoor systemen wél met elkaar kunnen communiceren er gewoon zijn. Omdat een heleboel gegevens wél mogen worden gedeeld en de Autoriteit Persoonsgegevens over zoiets als bsn-gegevens heeft aangegeven onder welke voorwaarden deze mogen worden opgeslagen. En omdat het een kleine moeite is om je even in de ontvanger te verplaatsten en documenten, zoals ook is afgesproken in de standaarden, als afzonderlijke bestanden te mailen, ook al is dit iets extra werk.  

Behalve tijdsbesparing en het wegnemen van stress, kosten en irritaties, is er nog een belangrijke reden om te werken aan een efficiëntere keten: het komt de klant ten goede. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat consumenten gebaat zijn bij onafhankelijk financieel advies, zowel in hun portemonnee als op het gebied van hun mentale en zelfs fysieke gezondheid. Dat inzicht heeft niet alleen de coronapandemie ons gebracht, maar is ook aangetoond in diverse onderzoeken, waarvan je er vele terugvindt in onze uitgave Advies in Cijfers (de 2021-editie van deze uitgave is overigens in de maak en verschijnt in juni). En niet alleen de wetenschap is daarvan doordrongen, ook de overheid komt inmiddels steeds vaker tot dit besef, wat overigens helaas nog niet altijd wil zeggen dat ze er ook naar handelen... De tijd die nodig is om te voorzien in de adviesbehoefte van de consument, is er alleen als we efficiënt samenwerken in de keten.

Als Adfiz laten we geen kans onbenut om de leden, maar ook de sector in zijn volle breedte, te wijzen op het belang van betere samenwerking in de keten. Met Aplaza, SIVI en het Verbond werken we hard aan het promoten van eHerkenning en het nastreven van een betere kwaliteit van digitaal aangeleverde documenten. Als we er met z'n allen de schouders onder blijven zetten, weet ik zeker dat we ‘at the end’ net zo'n geoliede machine kunnen worden als Ajax. En dat is – los van voorkeuren – goed voor de klant en goed voor ons.