Krappere marges maken dat intermediair meer let op prestaties verzekeraars

Persberichten
geplaatst op 17-6-2009  

Deelname Prestatie Onderzoek belangrijke tool voor selectie verzekeraars

Op dit moment wordt het jaarlijkse Prestatie Onderzoek naar verzekeraars uitgevoerd. De prestaties van verzekeraars zijn ook van invloed op de resultaten van het intermediair. Het onderzoek is daarom vervroegd, zodat de uitkomsten meegewogen kunnen worden bij de keuze van het intermediair voor verzekeraars. Alleen deelnemers aan het onderzoek ontvangen een individuele terugkoppeling. Het intermediair kan zich voor deelname aanmelden via prestatieonderzoek@gfk.nl

Scherper inkopen Met het wettelijk voornemen van het afschaffen van bonussen en vergoedingen voor distributie en kwaliteit (bij complexe producten), is het voor het intermediair cruciaal om scherp in te kopen. Wie operationele excellence niet zwaar laat meewegen heeft te maken met extra lasten, waar niet langer compensatie tegenover staat. De benchmark Prestatie Onderzoek helpt het intermediair in het laten meewegen van operationele excellence bij de keuze voor verzekeraars. Daarmee kan het kantoorrendement verbeteren, dus is deelname uitermate belangrijk, aldus DAK, NBVA en NVA.

Verbeterde benchmark
Alleen het intermediair dat zijn medewerking verleend aan het onderzoek ontvangt dit najaar een uitgebreide individuele terugkoppeling. In één oogopslag ziet de respondent welke verzekeraars het beste presteren afgezet tegen de scores van de aanbieders met wie hij nu zaken doet. Om de praktische toepasbaarheid van die terugkoppeling te vergroten hebben DAK, NBVA en NVA ervoor gekozen om het onderzoek te vervroegen zodat het intermediair de uitslagen kan laten meewegen
in de afspraken met verzekeraars die na de zomer worden gemaakt voor 2010.

Alle meningen tellen
Wie nog niet is benaderd voor deelname aan het onderzoek of graag alsnog zijn medewerking wil verlenen stuurt een e-mail naar prestatieonderzoek@gfk.nl en ontvangt een mail met de link naar het elektronische vragenformulier.