Gedragscode privacy wordt beschikbaar voor hele markt

Persberichten
geplaatst op 12-12-2017  

Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze nieuwe wetgeving is erg breed, complex en juridisch. Daarom komt Adfiz in januari 2018 met een praktische vertaling voor financieel adviseurs. In samenspraak met een klankbordgroep van specialisten onder de leden is deze praktische vertaling vastgelegd in een zogenaamde Gedragscode Privacy. Hierover is Adfiz in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens met als doel dat zij de gedragscode uiteindelijk goedkeurt. Adfiz zal de privacy-gedragscode voor de hele markt beschikbaar stellen 

Nieuwe regelgeving 

De nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens zijn een onderdeel van een Europese wetgeving (AVG). Deze nieuwe regels hebben veel impact op de bedrijfsvoering. Voor veel organisaties een flinke kluif. Het is niet eenvoudig om grip te krijgen op de nieuwe privacy-regels en vooral ook op de praktische toepassing ervan. Naast de gedragscode zal Adfiz tot aan mei 2018 op verschillende manieren ondersteuning bieden bij de invoering van de AVG. 

  • Stappenplan waarmee je stap voor stap informeren over de invoering van de AVG 
  • Privacy portaal met alle relevante informatie en praktische instrumenten/tools (exclusief voor leden) 
  • Bijeenkomsten zoals am: dag, regiobijeenkomsten en het voorprogramma van de Nieuwjaarsbijeenkomst (11 januari 2018). 
  • Media waar we verschillende praktische artikelen aanbieden. 
  • Marktoverleg met alle relevante stakeholders om de invoering zo soepel mogelijk te maken, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, SIVI, systeemhuizen en aanbieders. 

Houd de ledenberichten en website in de gaten voor meer informatie.

Categorien: Privacy