FIDIN (Adfiz) verheugd over verbetering hypotheekadvies

Persberichten
geplaatst op 21-10-2010  

In het vandaag gepresenteerde rapport “Stand van de hypotheekadviespraktijk in Nederland” zegt de AFM dat zij op basis van haar recent onderzoek vaststelt dat de kwaliteit van het hypotheekadvies sinds 2007 zichtbaar is verbeterd. FIDIN(Adfiz) is hierover bijzonder verheugd. Ook FIDIN(Adfiz) wil dat consumenten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het hypotheekadvies. Daartoe hebben aanbieders, adviseurs en consumenten ieder, zoals ook blijkt uit het rapport, een eigen verantwoordelijkheid.

FIDIN(Adfiz) erkent dat de geconstateerde verbetering  mede op het conto komt van de guidance van de AFM over kwalitatief hoogwaardig advies en de regels over advies in de Wet op het financieel toezicht. FIDIN(Adfiz) zelf heeft zich na het eerste onderzoek naar de kwaliteit van hypotheekadvies in 2007 zeer ingespannen om de verbetering van de hypotheekadviespraktijk marktbreed te bevorderen. Het is daarom verheugend voor FIDIN(Adfiz) te zien dat de workshops, de hypotheekscan en de diverse arrangementen met adviessoftwareleveranciers die Adfiz aan haar leden heeft aangeboden, kennelijk hebben bijgedragen aan de zichtbare verbetering. 

Als logische uitwerking van de recente beschouwing “Financiële dienstverlening in beweging, 2011-2014” heeft Adfiz diverse activiteit in de planning die aan verdergaande verbetering zullen bijdragen. De leden worden onder meer ondersteund met een update van het kwaliteitsportaal en de hypotheekscan, nieuwe workshops, audit-bijeenkomsten en compliance-gericht mystery-onderzoek.

In haar rapport geeft de AFM aan dat de onderkant van de markt kleiner wordt en dat de groep adviseurs met een sterk verbeterd hypotheekadvies groeiend is. FIDIN(Adfiz) is verheugd over deze ontwikkeling en beijvert zich er voor dat deze laatste groep adviseurs toeneemt (en dat dus de onderkant van de markt afneemt). 

De AFM merkt in het rapport op dat adviseurs over voldoende inhoudelijke kennis beschikken. Verdere verbetering zoekt zij in een nog betere toepassing van die kennis door het verbeteren van de adviesvaardigheden van de adviseurs. FIDIN(Adfiz) is al lang van mening dat het wettelijk deskundigheidsbouwwerk veel dichter op de dagelijkse adviespraktijk moet aansluiten. In de evaluatie hiervan moet nadrukkelijk gekeken worden naar zowel efficiency- als effectiviteitswinst. Het meenemen van adviesvaardigheden past daar goed in. FIDIN(Adfiz) zal in ieder geval zelf, samen met haar leden, blijven investeren in het onderhouden van de inhoudelijke kennis van de adviseurs en het aanscherpen van hun adviesvaardigheden. 

Het rapport laat  verder een positieve ontwikkeling zien op het gebied van verantwoorde woonlasten. De AFM stelt dat de aangekondigde aanscherping van de regelgeving op basis van het Toetskader Hypothecair Krediet toch noodzakelijk is om te waarborgen dat ook in nieuwe periode van hoogconjunctuur op verantwoorde wijze hypothecaire kredieten worden verstrekt. Het rapport ontneemt echter de aanleiding om overhaast maatregelen te treffen nu verantwoorde hypotheekverstrekking de norm is. FIDIN(Adfiz) herhaalt daarom haar oproep aan de minister om – gezien de positieve uitkomsten van het onderzoek – nieuwe maatregelen om overkreditering  te voorkomen niet geïsoleerd, maar coherent, in samenhang met de totale woningmarktproblematiek, aan te pakken. Het nieuwe kabinet kan daarin het voortouw nemen.