Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Evalueer ook de kwaliteit van execution-only bescherming

Adfiz roept op tot onderzoek of consumenten die geslaagd zijn voor een kennis- en ervaringstoets verantwoord zonder advies een hypotheek kunnen afsluiten. Zij voorziet dat dit een belangrijke bijdrage zal leveren aan recente discussies over het faciliteren van innovatie enerzijds en over de kwaliteit van de huidige kennis- en ervaringstoetsen anderzijds.

DNB en AFM zijn in gesprek met de markt om meer ruimte voor innovatie in de financiële sector mogelijk te maken. Adfiz vindt betrouwbare consumentenbescherming, transparantie over uitzonderingen en zorg voor een gelijk speelveld daarbij cruciaal. Adfiz heeft dan ook veel waardering voor de recente stellingname van de AFM dat innovatie geen aanleiding is om concessies te doen aan de bescherming van de consument. Dit stelt AFM in haar leidraad “Kwalitificatie innovatieve dienstverlening.” Op dit punt blijft er dus een level playing field. Adfiz ziet dat innovatie veel inspeelt op zelfwerkzaamheid van de consument. Adfiz is dan ook alert dat het onderscheid tussen advies en execution-only duidelijk blijft voor de consument.

De bescherming van de consument in het execution-only kanaal rust zwaar op de kennis- en ervaringstoets. Gisteren stelde CITO op haar symposium “Kennis en ervaring getoetst” dat de kennis- en ervaringstoetsen niet langer gemaakt moeten worden door marketeers. Zij ziet een rol voor professionele organisaties die verstand hebben van het maken van toetsen. Een belangrijk signaal. Adfiz ziet hierin reden om bij de evaluatie van het provisieverbod ook onderzoek te doen onder consumenten die op basis van execution-only een hypotheek of ander financieel product hebben afgesloten nadat zij geslaagd waren voor hun kennis- en ervaringstoets. Wanneer hun kennis en ervaring serieus getoetst zou zijn, blijft het oordeel dan overeind dat deze mensen verantwoord zonder advies een hypotheek hadden kunnen afsluiten? Of hadden ze ook gewaarschuwd moeten worden advies te vragen?