Evaluatiebrief minister geeft goede mogelijkheden te onderzoek of klanten betere besluiten nemen

Persberichten
geplaatst op 16-6-2016  

Of consumenten betere besluiten nemen sinds de invoering van het provisieverbod hangt nauw samen met de vraag hoe toegankelijk advies is voor groepen consumenten. Deze week maakte minister Dijsselbloem in zijn brief aan de Tweede Kamer de thema’s voor de komende evaluatie van het provisieverbod in 2017 bekend. De minister heeft 3 goede thema’s te pakken voor zijn evaluatie. Dat geeft vertrouwen, de crux zit hem nu in hoe hij die thema’s gaat evalueren.

Adfiz vindt zeker dat de klant gebaat is bij een cultuur van klantgerichte advisering in plaats van productverkoop. Dat geldt niet alleen voor de klanten van de onafhankelijk adviseur, maar ook voor klanten die zich laten adviseren door medewerkers van banken en verzekeraars. Het is goed als tegen het licht wordt gehouden of ongewenste sturing nu inderdaad ontbreekt, en natuurlijk wel in alle kanalen. Daarbij is de toegankelijkheid van dat klantgerichte advies voor grote groepen klanten van cruciaal belang.

Essentieel voor de evaluatie vinden wij de vraag of de klant door het provisieverbod betere besluiten neemt als het gaat om zijn financiën? Wij hebben vaker toegelicht daarover wel zorgen te hebben. Denk aan consumenten die onvoldoende regelen doordat ze geen advies meer inwinnen, consumenten die te lang in bestaande producten blijven zitten, en het gebrek aan waarborgen voor bewust keuzegedrag in het execution-only kanaal.

Voor ons komt dat samen in zorgen over de toegankelijkheid van advies. Die toegankelijkheid heeft de minister als één van drie thema’s benoemd. En dat is goed. Wij gaan ervanuit dat hij daarbij niet alleen naar de prijs van advies kijkt, maar het thema toegankelijkheid in volle breedte en vooral ook de gevolgen voor de klant ervan in de evaluatie meeneemt. Wij zullen daar zeker een bijdrage aan leveren.

En dat in de evaluatie ook naar de effectiviteit van de DVD wordt gekeken snappen we goed. Wij willen ook graag weten of de enorme bergen verplichte informatie als resultaat hebben dat een consument echt begrijpt met wie hij zaken doet en wat hij koopt. Snapt hij bijvoorbeeld wat de mogelijke gevolgen zijn als hij afziet van een advies? Of als hij kiest voor budgetproducten met budgetvoorwaarden? Financiële beslissingen nemen, is keuzes maken. En die keuzes gaan veel verder dan alleen de vraag hoe en hoeveel de klant moet betalen. We hebben nu de kans om te onderzoeken in hoeverre de klant zich dat ook realiseert.

Deze brief geeft goede mogelijkheden om met zijn allen die kans te grijpen.